EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0846

Uredba Komisije (ES) št. 846/2007 z dne 18. julija 2007 o določitvi ponderjev, ki se uporabljajo pri izračunu tržne cene Skupnosti za prašičje trupe za tržno leto 2007/2008

UL L 187, 19.7.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; razveljavil 32008R0710

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/846/oj

19.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 846/2007

z dne 18. julija 2007

o določitvi ponderjev, ki se uporabljajo pri izračunu tržne cene Skupnosti za prašičje trupe za tržno leto 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1) in zlasti člena 4(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Tržna cena Skupnosti za prašičje trupe iz člena 4(2) Uredbe (EGS) št. 2759/75 mora biti določena s tehtanjem cen, zabeleženih v vsaki državi članici, s ponderji, ki izražajo relativni obseg staleža prašičev v vsaki državi članici.

(2)

Te ponderje je treba določiti na podlagi števila prašičev, preštetih v začetku decembra vsakega leta v skladu z Direktivo Sveta 93/23/EGS z dne 1. junija 1993 o statističnih raziskovanjih, ki se izvajajo v prašičereji (2).

(3)

Glede na rezultate popisa iz decembra 2006 je treba določiti nove ponderje za tržno leto 2007/2008 in razveljaviti Uredbo Komisije (ES) št. 1201/2006 (3).

(4)

To uredbo je treba uporabljati od datuma začetka tržnega leta 2007/2008, tj. od 1. julija 2007.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za svinjsko meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ponderji iz člena 4(2) Uredbe (EGS) št. 2759/75 so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (ES) št. 1201/2006 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 149, 21.6.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(3)  UL L 218, 9.8.2006, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1977/2006 (UL L 368, 23.12.2006, str. 87).


PRILOGA

Ponderji, ki se uporabljajo pri izračunu tržne cene Skupnosti za prašičje trupe za tržno leto 2007/2008

Člen 4(2) Uredbe (EGS) št. 2759/75

Belgija

3,9 %

Bolgarija

0,6 %

Češka

1,7 %

Danska

8,4 %

Nemčija

16,5 %

Estonija

0,2 %

Grčija

0,6 %

Španija

16,1 %

Francija

9,3 %

Irska

1,1 %

Italija

5,7 %

Ciper

0,3 %

Latvija

0,3 %

Litva

0,7 %

Luksemburg

0,1 %

Madžarska

2,5 %

Malta

0,1 %

Nizozemska

6,9 %

Avstrija

1,9 %

Poljska

11,6 %

Portugalska

1,4 %

Romunija

4,2 %

Slovenija

0,4 %

Slovaška

0,7 %

Finska

0,9 %

Švedska

1,0 %

Združeno kraljestvo

2,9 %


Top