EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0839

Uredba Komisije (ES) št. 839/2007 z dne 17. julija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za jajca

OJ L 186, 18.7.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/839/oj

18.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 186/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 839/2007

z dne 17. julija 2007

o določitvi izvoznih nadomestil za jajca

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8 Uredbe (EGS) št. 2771/75 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v členu 1(1) navedene uredbe, in cenami za te proizvode na trgu Skupnosti, lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za jajca, se morajo izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in določenimi merili, navedenimi v členu 8 Uredbe (EGS) št. 2771/75.

(3)

Člen 8(3), drugi pododstavek Uredbe (EGS) št. 2771/75 določa, da se bo nadomestilo zaradi razmer na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov morda spreminjalo glede na namembni kraj.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ustrezajo zahtevam Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2) in Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi določenih pravil za higieno živil živalskega izvora (3) ter zahtevam označevanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/90 z dne 26. junija 1990 o določenih tržnih standardih za jajca (4).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna nadomestila, kot to predvideva člen 8 Uredbe (EGS) št. 2771/75, se v skladu s pogoji iz odstavka 2 tega člena dodelijo za proizvode in za zneske, določene v Prilogi te uredbe.

2.   Proizvodi, upravičeni do nadomestil na podlagi odstavka 1, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz Uredbe (EGS) št. 1907/90 ter zahteve iz Uredb (ES) št. 852/2004 in 853/2004, in zlasti zahtevo, da so pripravljeni v odobrenem obratu v skladu z zahtevami označevanja, določenimi v Prilogi II, oddelku I Uredbe (ES) št. 853/2004.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. julija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(4)  UL L 173, 6.7.1990, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1582/2006 (UL L 294, 25.10.2006, str. 1).


PRILOGA

Izvozna nadomestila za jajca od 18. julija 2007 dalje

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 kos

1,58

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 kos

0,79

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

18,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Drugi namembni kraji so:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Hongkong SAR, Rusija, Turčija.

E10

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan, Filipini.

E19

Vsi namembni kraji razen Švice ter skupin E09 in E10.


Top