EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0835

Uredba Sveta (ES) št. 835/2007 z dne 10. julija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 glede uvedbe eura na Cipru

OJ L 186, 18.7.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 161 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/835/oj

18.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 186/1


UREDBA SVETA (ES) št. 835/2007

z dne 10. julija 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 glede uvedbe eura na Cipru

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 123(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura (2) določa, da se z eurom zamenjajo valute tistih držav članic, ki so izpolnile zahtevane pogoje za sprejetje enotne valute takrat, ko je Skupnost vstopila v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije.

(2)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 2596/2000 (3) se je spremenila Uredba (ES) št. 974/98 zaradi zamenjave grške valute z eurom.

(3)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 2169/2005 (4) se je spremenila Uredba (ES) št. 974/98, da se državam članicam, ki še niso sprejele eura kot svojo edino valuto, omogoči priprava na uvedbo eura.

(4)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 1647/2006 (5) se je spremenila Uredba (ES) št. 974/98 zaradi zamenjave slovenske valute z eurom.

(5)

V skladu s členom 4 Akta o pristopu iz leta 2003 je Ciper država članica z odstopanjem, kot je opredeljeno v členu 122 Pogodbe.

(6)

Na podlagi Odločbe Sveta 2007/503/ES z dne 10. julija 2007 v skladu s členom 122(2) Pogodbe v zvezi s sprejetjem enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 (6), Ciper izpolnjuje zahtevane pogoje za sprejetje enotne valute in odstopanje v korist Cipra se odpravi s 1. januarjem 2008.

(7)

Zaradi uvedbe eura na Cipru je treba razširiti veljavne določbe o uvedbi eura iz Uredbe (ES) št. 974/98 na Ciper.

(8)

Načrt Cipra za prehod določa, da morajo na dan uvedbe eura kot njegove valute, eurobankovci in eurokovanci postati zakonito plačilno sredstvo v navedeni državi članici. Zato je datum sprejetja eura in datum prehoda na eurogotovino 1. januar 2008. Obdobje „opuščanja“ se ne uporabi.

(9)

Uredbo (ES) št. 974/98 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 974/98 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 10. julija 2007

Za Svet

Predsednik

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  UL C 160, 13.7.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 11.5.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1647/2006 (UL L 309, 9.11.2006, str. 2).

(3)  UL L 300, 29.11.2000, str. 2.

(4)  UL L 346, 29.12.2005, str. 1.

(5)  UL L 309, 9.11.2006, str. 2.

(6)  Glej stran 29 tega Uradnega lista.


PRILOGA

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 974/98 se med navedbama za Italijo in Luksemburg vstavi naslednja vrstica:

Država članica

Datum sprejetja eura

Datum prehoda na eurogotovino

Država članica z obdobjem „opuščanja“

„Ciper

1. januar 2008

1. januar 2008

Ne“


Top