EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0783

Uredba Sveta (ES) št. 783/2007 z dne 25. junija 2007 o odobritvi odstopanj Bolgariji in Romuniji od nekaterih določb Uredbe (ES) št. 2371/2002 glede referenčnih ravni ribiškega ladjevja

OJ L 175, 5.7.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 129 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/783/oj

5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/1


UREDBA SVETA (ES) št. 783/2007

z dne 25. junija 2007

o odobritvi odstopanj Bolgariji in Romuniji od nekaterih določb Uredbe (ES) št. 2371/2002 glede referenčnih ravni ribiškega ladjevja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 12 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) določa referenčne ravni, ki se jih kot vsoto ciljev Večletnega usmerjevalnega programa 1997–2002 za vsak segment določi za ladjevje vsake države članice.

(2)

Bolgarija in Romunija nimata ciljev v smislu člena 12 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

(3)

Referenčne ravni se za novi državi članici lahko določijo samo glede na raven njunega ladjevja ob pristopu. Vendar pa bi bile v tem primeru obveznosti iz člena 11(2) in (4) Uredbe (ES) št. 2371/2002 odvečne, saj bi se prekrivale z obveznostmi, ki izhajajo iz sistema vstopa/izstopa, določenega v členu 13 navedene uredbe.

(4)

Zato za Bolgarijo in Romunijo ni primerno določiti referenčnih ravni iz člena 12 Uredbe (ES) št. 2371/2002, niti zanju uporabiti člena 11(2) in (4) navedene uredbe, saj to ne bi vplivalo na upravljanje ladjevja novih držav članic.

(5)

Zato je treba Bolgariji in Romuniji odobriti odstopanje od navedenih določb iz Uredbe (ES) št. 2371/2002 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem se člen 11(2) in (4) ter člen 12 Uredbe (ES) št. 2371/2002 ne uporabljata za Bolgarijo in Romunijo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 25. junija 2007

Za Svet

Predsednica

A. SCHAVAN


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.


Top