Help Print this page 

Document 32007R0739

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 739/2007 z dne 28. junija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 493/2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja
  • In force
OJ L 169, 29.6.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/739/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 28/06/2007
  • Date of effect: 02/07/2007; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

29.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 739/2007

z dne 28. junija 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 493/2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti člena 44 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa tržno leto za proizvode v sektorju sladkorja, ki se začne 1. oktobra in konča 30. septembra. Vendar se tržno leto 2006/2007 začne 1. julija 2006 in konča 30. septembra 2007. Obsega 15 mesecev in ne 12 mesecev kot normalno leto.

(2)

Ob upoštevanju trajanja tržnega leta 2006/2007 člen 9(2) Uredbe Komisije (ES) št. 493/2006 (2) določa prehodno kvoto za izoglukozo, da bi se zagotovila dodelitev, ki ustreza dodelitvi predhodnega leta.

(3)

Nekatere države članice dodelijo kvote sladkorja podjetjem, specializiranim za proizvodnjo sladkorja z ekstrakcijo melase. Enako kot pri izoglukozi gre za redno proizvodnjo med celotnim trajanjem tržnega leta. Vendar je količina, dodeljena za tržno leto 2006/2007, v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 enaka količini, dodeljeni za tržno leto 2005/2006. Zaradi nepristranosti do proizvajalcev izoglukoze je treba tudi tem podjetjem dodeliti prehodno kvoto ob upoštevanju trajanja tržnega leta 2006/2007.

(4)

Uredbo (ES) št. 493/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 9 Uredbe (ES) št. 493/2006 se spremeni:

1.

Vstavi se naslednji odstavek 3a:

„3a.   Za tržno leto 2006/2007 države članice vsakemu podjetju s kvoto sladkorja v skladu z navedenim letom v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 in ki so uporabila to kvoto izključno za proizvodnjo sladkorja z ekstrakcijo melase, dodelijo prehodno kvoto, enako 25 % navedene kvote. Ta prehodna kvota se sme uporabiti samo za proizvodnjo sladkorja z ekstrakcijo melase.“

2.

V odstavku 4 se uvodne besede nadomestijo z naslednjim besedilom:

„Prehodne kvote iz odstavkov 1, 2 in 3a:“

3.

Odstavek 6 se nadomesti z naslednjima odstavkoma 6 in 7:

„6.   Države članice sporočijo Komisiji:

(a)

pred 15. julijem 2006 razdelitev prehodnih kvot, dodeljenih v skladu z odstavki 1, 2 in 3 po podjetjih;

(b)

pred 30. junijem 2007 razdelitev prehodnih kvot, dodeljenih v skladu z odstavkom 3a po podjetjih.

7.   Države članice vzpostavijo program nadzora in sprejmejo vse potrebne ukrepe za preverjanje pridelave proizvodov iz odstavkov 1, 2, 3 in 3a, zlasti da je sladkor pridobljen iz sladkorne pese, ki je bila sejana pred 1. januarjem 2006.

Države članice Komisiji do 31. decembra 2007 sporočijo sprejete nadzorne ukrepe in njihove rezultate.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3).

(2)  UL L 89, 28.3.2006, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 119/2007 (UL L 37, 9.2.2007, str. 3).


Top