EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0645

Uredba Komisije (ES) št. 645/2007 z dne 12. junija 2007 o določitvi končne dopolnilne količine surovega trsnega sladkorja s poreklom iz držav AKP in Indije za preskrbo rafinerij za tržno leto 2006/2007

OJ L 151, 13.6.2007, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/645/oj

13.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 151/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 645/2007

z dne 12. junija 2007

o določitvi končne dopolnilne količine surovega trsnega sladkorja s poreklom iz držav AKP in Indije za preskrbo rafinerij za tržno leto 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti drugega pododstavka člena 29(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se za obdobje tržnih let 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 ter za ustrezno dobavo rafinerijam Skupnosti začasno ustavi uporaba uvoznih dajatev za dopolnilne količine surovega trsnega sladkorja s poreklom iz držav, navedenih v Prilogi VI k navedeni uredbi.

(2)

Navedena dopolnilna količina se mora izračunati v skladu s členom 19 Uredbe Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (2) na podlagi izčrpne predhodne bilance preskrbe Skupnosti za surovi sladkor.

(3)

Za tržno leto 2006/2007 je iz bilance razvidna potreba po uvozu dopolnilne količine surovega sladkorja za prečiščevanje 334 025 ton enakovredne količine belega sladkorja, da bi se lahko zadovoljile potrebe pri preskrbi rafinerij Skupnosti. Ta dopolnilna količina vključuje oceno zahtevkov za uvozna dovoljenja v zadnjih mesecih tržnega leta 2006/2007 v zvezi z uvozom iz člena 3(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1100/2006 z dne 17. julija 2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje tarifnih kvot za surovi trsni sladkor za prečiščevanje s poreklom iz najmanj razvitih držav za tržna leta 2006/07, 2007/08 in 2008/09 ter o podrobnih pravilih za uvoz proizvodov iz tarifne številke 1701 s poreklom iz najmanj razvitih držav (3).

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1249/2006 z dne 18. avgusta 2006 o določitvi dopolnilnih količin surovega trsnega sladkorja s poreklom iz držav AKP in Indije za preskrbo rafinerij v obdobju od 1. julija 2006 do 30. septembra 2007 (4) in Uredba Komisije (ES) št. 92/2007 z dne 30. januarja 2007 o določitvi dopolnilne količine surovega trsnega sladkorja s poreklom iz držav AKP in Indije za dobavo rafinerijam za tržno leto 2006/2007 (5) sta že določili dopolnilni količini 82 500 ton in 120 000 ton. Zato je primerno, da se za tržno leto 2006/2007 določi končna količina dopolnilnega sladkorja 131 525 ton.

(5)

Ustrezna dobava rafinerijam se lahko zagotovi le, če se spoštujejo tradicionalni sporazumi o izvozu med državami upravičenkami. Zato je potrebna porazdelitev med države upravičenke ali skupino držav upravičenk. Za Indijo je odprta količina 6 000 ton, tako da znaša skupna količina za tržno leto 2006/2007 za Indijo 22 000 ton, kar je gospodarsko izvedljiva odpravna količina. Preostale količine je treba določiti za države AKP, ki so se skupno zavezale, da bodo med sabo izvajale postopke za dodeljevanje količin za zagotovitev ustrezne dobave rafinerijam.

(6)

Pred uvozom tega dopolnilnega sladkorja se morajo rafinerije glede dobave in odprave dogovoriti z državami upravičenkami in trgovino. Da se jim omogoči, da bodo lahko pravočasno vložile zahtevke za uvozna dovoljenja, je primerno, da začne ta uredba veljati na dan objave.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Poleg količin iz uredb (ES) št. 1249/2006 in (ES) št. 92/2007 se za tržno leto 2006/2007 določi končna količina 131 525 ton dopolnilnega surovega trsnega sladkorja v enakovredni količini belega sladkorja:

(a)

125 525 ton, izraženih kot beli sladkor, s poreklom iz držav iz Priloge VI k Uredbi (ES) št. 318/2006, razen Indije;

(b)

6 000 ton, izraženih kot beli sladkor, s poreklom iz Indije.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 371/2007 (UL L 92, 3.4.2007, str. 6).

(3)  UL L 196, 18.7.2006, str. 3.

(4)  UL L 227, 19.8.2006, str. 22.

(5)  UL L 22, 31.1.2007, str. 10.


Top