Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0622

Uredba Komisije (ES) št. 622/2007 z dne 5. junija 2007 o določitvi pogojev poskusnega ribolova na pravo peščenko za leto 2007 v Severnem morju

OJ L 143, 6.6.2007, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/622/oj

6.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 143/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 622/2007

z dne 5. junija 2007

o določitvi pogojev poskusnega ribolova na pravo peščenko za leto 2007 v Severnem morju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (1), in zlasti Priloge IA k Uredbi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Omejitve ulova za poskusni ribolov na pravo peščenko v coni ICES IV so določene v Prilogi IA k Uredbi (ES) št. 41/2007. Komisija lahko v skladu z opombami, dodanimi k zadevnim omejitvam ulova v navedeni prilogi, določi od velikosti staleža odvisne pogoje, pod katerimi se lahko lovijo kvote za poskusni ribolov.

(2)

V skladu s točko 1 Priloge IID k Uredbi (ES) št. 41/2007 se pogoji, določeni v Prilogi IID, uporabljajo za plovila Skupnosti, ki ribarijo v conah ICES IIIa in IV ter vodah ES cone ICES IIa s pridnenimi vlečnimi mrežami, potegalkami ali podobnimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa manj kot 16 mm. Če ni določeno drugače ali kot rezultat posvetovanj ali sporazumov med Skupnostjo in Norveško, se ti pogoji uporabljajo tudi za plovila tretjih držav, ki imajo dovoljenje za ribolov na pravo peščenko v vodah ES cone ICES IV.

(3)

Stalež prave peščenke v Severnem morju se deli z Norveško, vendar se trenutno ne upravlja skupno. V skladu s posvetovanji med Skupnostjo in Norveško 30. marca 2007 je bil dosežen sporazum o pogojih za poskusni ribolov na pravo peščenko v Severnem morju. Navedeni sporazum je treba prenesti v pravo Skupnosti.

(4)

Da bi se čimprej določile ribolovne možnosti za pravo peščenko v skladu s točko 8 Priloge IID k Uredbi (ES) št. 41/2007, se poskusni ribolov izvede med aprilom in prvo polovico maja. Zato morajo biti čimprej izpolnjeni pogoji za poskusni ribolov na pravo peščenko leta 2007 v Severnem morju –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa pogoje, v skladu s katerimi se lahko leta 2007 v coni ICES IV lovijo od velikosti staleža odvisne kvote, določene v Prilogi IA k Uredbi (ES) št. 41/2007 za poskusni ribolov.

2.   Pogoji, določeni v tej uredbi, se uporabljajo poleg pogojev, določenih v Prilogi IID k Uredbi (ES) št. 41/2007.

Člen 2

Navedba ribiških plovil Skupnosti

1.   Po začetku veljavnosti te uredbe zadevne države članice Komisiji nemudoma predložijo seznam ribiških plovil, ki plujejo pod njihovimi zastavami in nameravajo sodelovati pri poskusnem ribolovu na pravo peščenko v norveških vodah cone ICES IV, pri čemer seznam vsebuje ime, registrsko številko in mednarodni radijski klicni znak vsakega plovila.

2.   Komisija bo na podlagi informacij, prejetih v skladu z odstavkom 1, določila seznam vseh ribiških plovil Skupnosti, ki nameravajo sodelovati pri poskusnem ribolovu na pravo peščenko v norveških vodah, in ga posredovala Norveški.

Člen 3

Poročanje o ulovu plovil Skupnosti in Norveške

1.   Ribiška plovila Skupnosti pošljejo poročilo o ulovu Direktoratu za ribištvo na Norveškem vsak tretji dan po vstopu plovila v norveško cono, kadar koli nameravajo loviti pravo peščenko ali imajo na krovu vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa manj kot 16 mm.

2.   Ribiška plovila Norveške poleg obvestil o ulovu ob vstopu in ulovu ob izstopu, ki jih posredujejo v skladu s Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 41/2007, Komisiji posredujejo poročilo o ulovu vsak tretji dan po prvem vstopu plovila v vode Skupnosti, kadar koli nameravajo loviti pravo peščenko ali imajo na krovu vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa manj kot 16 mm.

Člen 4

Dostop do podatkov VMS v zvezi s plovili Skupnosti

Države članice posredujejo VMS podatke, povezane s plovili, ki plujejo pod njihovimi zastavami in sodelujejo pri poskusnem ribolovu na pravo peščenko, svojim nacionalnim znanstvenikom, ki sodelujejo v ustrezni delovni skupini ICES, če slednjih ni, pa neposredno tej delovni skupini.

Člen 5

Zaprtje poskusnega ribolova za plovila Norveške

1.   Za ribiška plovila Norveške je poskusni ribolov na pravo peščenko v vodah ES v coni ICES IV dovoljen po 6. maju 2007, samo če:

(a)

30 % skupnega napora Norveške iz leta 2005 ni bilo doseženih v celoti; in

(b)

ni bila dosežena omejitev ulova 20 000 ton.

2.   Ribolovni napor plovil Norveške ne presega 25 plovil, vsako izvede največ eno večdnevno plovbo.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. junija 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 444/2007 (UL L 106, 24.4.2007, str. 22).


Top