Help Print this page 

Document 32007R0315

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 315/2007 z dne 19. marca 2007 o prehodnih ukrepih, ki odstopajo od Uredbe (ES) št. 2597/97 glede konzumnega mleka, proizvedenega v Estoniji
  • No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2009; razveljavil 32009R0072
OJ L 84, 24.3.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 238–238 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/315/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/03/2007
  • Date of effect: 27/03/2007; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 01/05/2009; razveljavil 32009R0072
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: CNS 2007/0021
Relationship between documents
Text

24.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/1


UREDBA SVETA (ES) št. 315/2007

z dne 19. marca 2007

o prehodnih ukrepih, ki odstopajo od Uredbe (ES) št. 2597/97 glede konzumnega mleka, proizvedenega v Estoniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z odstopanjem od Uredbe Sveta (ES) št. 2597/97 z dne 18. decembra 1997 o določitvi dodatnih pravil o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi za konzumno mleko (1) Uredba Komisije (ES) št. 749/2004 z dne 22. aprila 2004 o določanju prehodnih ukrepov glede konzumnega mleka, proizvedenega v Estoniji (2), določa, da se konzumno mleko z vsebnostjo maščobe 2,5 %, proizvedeno v Estoniji, lahko dobavlja in prodaja v Estoniji. Navedeno odstopanje preneha veljati 30. aprila 2007.

(2)

Z ozirom na navade potrošnikov v Estoniji in težave pri prilagajanju na pravila Skupnosti in ob upoštevanju, da se podobna odobrena odstopanja v drugih državah članicah končajo 30. aprila 2009, je primerno podaljšati odstopanje, da se v Estoniji omogoči dobavo in prodajo konzumnega mleka z vsebnostjo maščobe 2,5 %, proizvedenega v Estoniji –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 3(1)(b) Uredbe (ES) št. 2597/97 se konzumno mleko z vsebnostjo maščobe 2,5 %, proizvedeno v Estoniji, lahko dobavlja ali prodaja v Estoniji v skladu s členom 2(1) navedene uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do 30. aprila 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2007

Za Svet

Predsednik

Horst SEEHOFER


(1)  UL L 351, 23.12.1997, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1602/1999 (UL L 189, 22.7.1999, str. 43).

(2)  UL L 118, 23.4.2004, str. 5.


Top