EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0269

Uredba Komisije (ES) št. 269/2007 z dne 14. marca 2007 o izdaji dovoljenj za uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) v obdobju od 11. aprila 2007 do 8. novembra 2007

OJ L 75, 15.3.2007, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 120–121 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/269/oj

15.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 75/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 269/2007

z dne 14. marca 2007

o izdaji dovoljenj za uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) v obdobju od 11. aprila 2007 do 8. novembra 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3285/94 z dne 22. decembra 1994 o skupnih pravilih za uvoz in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 518/94 (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 519/94 z dne 7. marca 1994 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav in o razveljavitvi uredb (EGS) št. 1765/82, (EGS) št. 1766/82 in (EGS) št. 3420/83 (2),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 658/2004 z dne 7. aprila 2004 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) (3) in zlasti člena 8(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine, za katere so tradicionalni uvozniki in drugi uvozniki vložili zahtevke za izdajo dovoljenj na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 658/2004, presegajo količine, ki so na voljo za izdelke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

(2)

Zdaj je treba za vsako kategorijo uvoznika določiti delež količine, za katero je bil vložen zahtevek in se lahko uvozi na podlagi dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozna dovoljenja iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 658/2004 se izdajo po odstotnih stopnjah količin, za katere so bili vloženi zahtevki, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. aprila 2007 in se uporablja do 8. novembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2007

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 349, 31.12.1994, str. 53. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2200/2004 (UL L 374, 22.12.2004, str. 1).

(2)  UL L 67, 10.3.1994, str. 89. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 427/2003 (UL L 65, 8.3.2003, str. 1).

(3)  UL L 104, 8.4.2004, str. 67.


PRILOGA

Poreklo izdelkov

Odstotek dodelitve

Ljudska republika Kitajska

Druge tretje države

tradicionalni uvozniki

(Člen 2(d) Uredbe (ES) št. 658/2004)

27,884 %

Se ne uporablja

drugi uvozniki

(Člen 2(f) Uredbe (ES) št. 658/2004)

3,898 %

Se ne uporablja


Top