EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0210

Uredba Komisije (ES) št. 210/2007 z dne 27. februarja 2007 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1282/2006 glede roka veljavnosti izvoznih dovoljenj z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila za sektor mleka in mlečnih izdelkov

OJ L 61, 28.2.2007, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 877–878 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 25/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/210/oj

28.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 61/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 210/2007

z dne 27. februarja 2007

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1282/2006 glede roka veljavnosti izvoznih dovoljenj z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila za sektor mleka in mlečnih izdelkov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) ter zlasti člena 31(14) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8 Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 z dne 17. avgusta 2006 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (2) določa roke veljavnosti izvoznih dovoljenj.

(2)

Znižanje intervencijskih cen za maslo od 1. julija 2007 bo verjetno vplivalo na razliko med to ceno in cenami na svetovnem trgu.

(3)

Veljavnost izvoznih dovoljenj z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila je treba omejiti na 30. junij 2007, da se kot previdnostni ukrep proračun Skupnosti zaščiti pred nepotrebnimi izdatki in prepreči špekulativna uporaba režima izvoznih nadomestil v sektorju mleka in mlečnih izdelkov glede izdelkov, ki vsebujejo mlečno maščobo.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 8 Uredbe (ES) št. 1282/2006 so izvozna dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila za proizvode iz točk (b) do (d) navedenega člena, za katera so zahtevki vloženi od 1. marca, veljavna do 30. junija 2007.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. februarja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 234, 29.8.2006, str. 4. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1919/2006 (UL L 380, 28.12.2006, str. 1).


Top