EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0097

Uredba Komisije (ES) št. 97/2007 z dne 31. januarja 2007 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi januarja 2007 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz sektorjev jajc in perutninskega mesa v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96

OJ L 25, 1.2.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/97/oj

1.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 97/2007

z dne 31. januarja 2007

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi januarja 2007 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz sektorjev jajc in perutninskega mesa v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 593/2004 z dne 30. marca 2004 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju jajc in za jajčni albumin (1), in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1251/96 z dne 28. junija 1996 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju perutninskega mesa (2), in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007, so v primeru nekaterih proizvodov za količine, ki so manjše ali enake razpoložljivim količinam, in se zato lahko v celoti odobrijo, vendar so navedeni zahtevki v primeru drugih proizvodov za količine, ki so večje od razpoložljivih količin, in jih je zato treba zmanjšati za določen odstotek, da se zagotovi pravična razdelitev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007, vloženi v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96, se odobrijo, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

2.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007 se lahko vložijo v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96 za celotno količino, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. januarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 94, 31.3.2004, str. 10.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 136. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1179/2006 (UL L 212, 2.8.2006, str. 7).


PRILOGA

Skupina

Koeficient dodetjevanja zahtevkov za uvozna dovoljenja, vložena za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007

Celotna razpoložljiva količina za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2007

(t)

E1

100,0

132 003,200

E2

26,768294

1 750,000

E3

100,0

10 703,009

P1

100,0

1 978,275

P2

100,0

5 495,050

P3

1,688112

576,250

P4

100,0

550,475

„—“

:

Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.


Top