EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0071

Direktiva Komisije 2007/71/ES z dne 13. decembra 2007 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Besedilo velja za EGP)

OJ L 329, 14.12.2007, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 38 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2019; implicitno zavrnjeno 32019L0883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/71/oj

14.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/33


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/71/ES

z dne 13. decembra 2007

o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških napravah za sprejem odpadkov z ladij in ostankov tovora (1) in zlasti člena 15 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga IV h Konvenciji Marpol 73/78 o preprečevanju onesnaževanja morja z ladijskimi odplakami je začela veljati 27. septembra 2003, revidirana verzija pa 1. avgusta 2005.

(2)

Člen 16 Direktive 2000/59/ES določa, da se uporaba te direktive glede odplak odloži do izteka 12 mesecev od začetka veljavnosti Priloge IV h Konvenciji Marpol.

(3)

Poveljnik ladje, ki je namenjena v pristanišče Skupnosti, mora v skladu s členom 6 Direktive 2000/59/ES izpolniti obrazec iz Priloge II k Direktivi ter navedene podatke sporočiti organu, ki ga za ta namen imenuje država članica, v kateri je pristanišče.

(4)

Priloga II se ne nanaša na odplake in jo je zato treba spremeniti, da se vključi odplake kot dodatno vrsto odpadkov, ki jih je treba sporočiti pred vstopom v pristanišče. Na določbe Direktive glede odplak je treba gledati zlasti v povezavi s predpisi Priloge IV h Konvenciji Marpol, ki zagotavlja možnost, da se pod posebnimi pogoji odplake odloži v morje. To se uporablja brez poseganja v strožje zahteve o oddaji odpadkov z ladij, ki so bile sprejete v skladu z mednarodnim pravom.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 2000/59/ES se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 15. junija 2009. Komisiji takoj pošljejo besedila navedenih predpisov ter primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 332, 28.12.2000, str. 81. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/84/ES (UL L 324, 29.11.2002, str. 53).

(2)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 93/2007 (UL L 22, 31.1.2007, str. 12).


PRILOGA

PODATKI, KI JIH JE TREBA SPOROČITI PRED VSTOPOM V PRISTANIŠČE

(Namembna pristanišča iz člena 6 Direktive 2000/59/ES)

1.   Ime, klicni znak in, kjer je ustrezno, identifikacijska številka ladje IMO:

2.   Država zastave:

3.   Predviden čas prihoda:

4.   Predviden čas odhoda:

5.   Pristanišče predhodnega postanka:

6.   Pristanišče naslednjega postanka:

7.   Zadnje pristanišče in datum oddaje ladijskih odpadkov:

8.   Ali oddajate (obkljukajte ustrezno okence)

vse 

nekaj 

nobenih 

odpadke(-ov) v pristaniške sprejemne zmogljivosti?

9.   Vrsta in količina odpadkov in ostankov, ki se jih oddaja in/ali ostane na ladji ter procent zmogljivosti za hrambo odpadkov:

Če oddajate vse odpadke, ustrezno izpolnite drugi stolpec.

Če oddajate nekaj ali nobenih odpadkov, izpolnite vse stolpce.


Vrsta

Odpadki, ki se oddajo

m3

Največja namenska zmogljivost za hrambo

m3

Količina odpadkov, ki ostane na ladji

m3

Pristanišče, v katerega se bodo oddali preostali odpadki

Ocenjena količina odpadkov, nastalih od uradnega sporočila do pristanišča naslednjega postanka

m3

Odpadna olja

Blato

 

 

 

 

 

Kalužna voda

 

 

 

 

 

Drugo (navedite)

 

 

 

 

 

Smeti

Živilski odpadki

 

 

 

 

 

Plastika

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

Odplake  (1)

 

 

 

 

 

Odpadki, povezani s tovorom  (2) (navedite)

 

 

 

 

 

Ostanki tovora  (2) (navedite)

 

 

 

 

 

Opombe:

1.

Te podatke lahko uporabi pomorska inšpekcija ali se uporabijo v druge inšpekcijske namene.

2.

Države članice bodo določile organe, ki bodo prejeli kopijo tega uradnega sporočila.

3.

Tega obrazca ni treba izpolniti, če je ladja zajeta v izjeme v skladu s členom 9 Direktive 2000/59/ES.

Potrjujem, da

so zgoraj navedeni podatki točni in pravilni ter

da je dovolj namenske zmogljivosti na ladji za hrambo odpadkov, nastalih od uradnega sporočila in do naslednjega pristanišča, v katerega se bodo oddali odpadki.

Datum: …

Ura: …

Podpis: …


(1)  Odplake se lahko odloži v morje v skladu z Uredbo 11 Priloge IV h Konvenciji Marpol 73/78. Ustreznih okenc ni treba izpolniti, če je namen odložiti odplake v morje s pooblastilom.

(2)  Lahko se predloži ocenitve.


Top