Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0067

Direktiva Komisije 2007/67/ES z dne 22. novembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namen prilagoditve Priloge III k Direktivi tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP)

OJ L 305, 23.11.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 98 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/67/oj

23.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/22


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/67/ES

z dne 22. novembra 2007

o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namen prilagoditve Priloge III k Direktivi tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (1) in zlasti člena 8(2) Direktive,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za potrošniške izdelke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s strategijo ocenjevanja snovi za barvanje las je bilo z državami članicami in zainteresiranimi stranmi dogovorjeno, da bi bil julij 2005 primeren, da se Znanstvenemu odboru za potrošniške izdelke (SCCP) predložijo dodatni podatki v zvezi s snovmi za barvanje las iz dela 2 Priloge III k Direktivi 76/768/EGS.

(2)

Z Direktivo Komisije 2006/65/ES z dne 19. julija 2006, ki spreminja Direktivo Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namen prilagoditve Prilog II in III k Direktivi tehničnemu napredku (2), je bila podaljšana začasna uporaba 56 snovi za barvanje las iz dela 2 Priloge III.

(3)

Dodatni podatki za 14 snovi za barvanje las iz dela 2 Priloge III k Direktivi 76/768/EGS niso bili predloženi. Zato je Direktiva 2007/54/ES uporabo teh snovi prepovedala.

(4)

Za 42 snovi za barvanje las iz dela 2 Priloge III k Direktivi 76/768/EGS so proizvajalci predložili dodatne podatke. Te podatke trenutno ocenjuje SCCP. Na podlagi te ocene dokončna ureditev glede navedenih snovi za barvanje las in njeno izvajanje v zakonodajah držav članic ne bosta mogoči pred 31. decembra 2009. Zato je treba začasno uporabo kozmetičnih izdelkov v skladu z omejitvami in pogoji iz dela 2 Priloge III k Direktivi podaljšati do 31. decembra 2009.

(5)

Prilogo III k Direktivi 76/768/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Za referenčne številke 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 in 60 iz stolpca g dela 2 Priloge III k Direktivi 76/768/EGS se datum „31.12.2007“ nadomesti z „31.12.2009“.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 31. decembra 2007 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise začnejo uporabljati od 1. januarja 2008.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. novembra 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 262, 27.9.1976, str. 169. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/54/ES (UL L 226, 30.8.2007, str. 21).

(2)  UL L 198, 20.7.2006, str. 11.


Top