Help Print this page 

Document 32007D0873

Title and reference
2007/873/ES: Odločba Komisije z dne 18. decembra 2007 o odobritvi nacionalnega programa za nadzor salmonele v matičnih jatah vrste Gallus gallus , ki ga je predložila Bolgarija (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6353)
OJ L 344, 28.12.2007, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/873/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: bolgarščina
Dates
  • Date of document: 18/12/2007
  • Date of effect: 01/01/1001; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of effect: 01/02/2008; uporaba glej člen 2
  • Date of notification: 01/01/1001
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: Bolgarija
Text

28.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 344/45


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. decembra 2007

o odobritvi nacionalnega programa za nadzor salmonele v matičnih jatah vrste Gallus gallus, ki ga je predložila Bolgarija

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6353)

(Besedilo v bolgarskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/873/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili (1), in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Namen Uredbe (ES) št. 2160/2003 je zagotoviti sprejetje ustreznih in učinkovitih ukrepov za odkrivanje in nadzor salmonele in drugih povzročiteljev zoonoz v vseh ustreznih fazah proizvodnje, predelave in distribucije, zlasti na ravni primarne proizvodnje, da se zmanjša njihova razširjenost in tveganje, ki ga predstavljajo za javno zdravje.

(2)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1003/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2160/2003 glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 (2) je bil določen cilj Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti vseh serotipov salmonele, ki so pomembni za javno zdravje, v matičnih jatah vrste Gallus gallus na ravni primarne proizvodnje.

(3)

Za izpolnitev cilja Skupnosti morajo države članice pripraviti nacionalne programe za nadzor salmonele v matičnih jatah vrste Gallus gallus in jih predložiti Komisiji v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003.

(4)

Bolgarija je predložila nacionalni program za nadzor salmonele v matičnih jatah vrste Gallus gallus.

(5)

Ugotovljeno je bilo, da je program, ki ga je predložila Bolgarija, v skladu z ustrezno veterinarsko zakonodajo Skupnosti in zlasti z Uredbo (ES) št. 2160/2003.

(6)

Nacionalni program za nadzor, ki ga je predložila Bolgarija, je zato treba odobriti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Nacionalni program za nadzor salmonele v matičnih jatah vrste Gallus gallus, ki ga je predložila Bolgarija, se odobri.

Člen 2

Ta odločba začne veljati 1. februarja 2008.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Bolgarijo.

V Bruslju, 18. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1237/2007 (UL L 280, 24.10.2007, str. 5).

(2)  UL L 170, 1.7.2005, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1168/2006 (UL L 211, 1.8.2006, str. 4).


Top