EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0857

2007/857/ES: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2007 o spremembi Priloge I k Aktu o pristopu iz leta 2005

OJ L 347, 29.12.2007, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 347, 29.12.2007, p. 1–1 (GA)
OJ L 347, 29.12.2007, p. 37–37 (BG, RO)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/857/oj

29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/3


SKLEP SVETA

z dne 8. novembra 2007

o spremembi Priloge I k Aktu o pristopu iz leta 2005

(2007/857/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 2005 in zlasti člena 3(6) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(3) Akta o pristopu iz leta 2005 določa, da Republika Bolgarija in Romunija pristopita h konvencijam in protokolom iz Priloge I k Aktu.

(2)

Države članice so 14. aprila 2005 podpisale Konvencijo o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, na voljo za podpis dne 19. junija 1980 v Rimu, in k Prvemu in Drugemu protokolu o njeni razlagi s strani Sodišča Evropskih skupnosti (1).

(3)

Primerno je zagotoviti pristop Republike Bolgarije in Romunije h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, na voljo za podpis dne 19. junija 1980 v Rimu, in k Prvemu in Drugemu protokolu o njeni razlagi s strani Sodišča Evropskih skupnosti, kakor je bila spremenjena s Konvencijo z dne 14. aprila 2005. Navedeno konvencijo bi bilo zato treba dodati v Prilogo I k Aktu o pristopu iz leta 2005 –

SKLENIL:

Člen 1

V Prilogi I k Aktu o pristopu iz leta 2005 se v točki 1 doda naslednja alinea:

„—

Konvencija z dne 14. aprila 2005 o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, na voljo za podpis dne 19. junija 1980 v Rimu, in k Prvemu in Drugemu protokolu o njeni razlagi s strani Sodišča Evropskih skupnosti (UL C 169, 8.7.2005, str. 1).“.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. novembra 2007

Za Svet

Predsednik

R. PEREIRA


(1)  UL C 169, 8.7.2005, str. 1.


Top