EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0796

2007/796/ES: Odločba Komisije z dne 5. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5890) (Besedilo velja za EGP )

OJ L 322, 7.12.2007, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/796/oj

7.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/37


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 5. decembra 2007

o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5890)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/796/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavljajo Direktivo 85/511/EGS in odločbi 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS (3), ter zlasti členov 60(2) in 62(1) in (3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po izbruhu slinavke in parkljevke v Veliki Britaniji je bila sprejeta Odločba Komisije 2007/554/ES z dne 9. avgusta 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu in razveljavitvi Odločbe 2007/552/ES (4) za okrepitev nadzornih ukrepov proti slinavki in parkljevki, ki jih izvaja navedena država članica v okviru Direktive Sveta 2003/85/ES.

(2)

Odločba 2007/554/ES določa pravila, ki se uporabljajo za odpremo proizvodov z območij visokega tveganja, navedenih v Prilogi I Odločbe, in območij nizkega tveganja, navedenih v Prilogi II Odločbe („omejena območja“) v Veliki Britaniji, ki se štejejo za varne in so bili proizvedeni pred uvedbo omejitev v Združenem kraljestvu iz surovin, ki izvirajo z območij zunaj navedenih omejenih območij, ali so bili obdelani na način, ki je dokazano učinkovit za inaktivacijo morebitnega virusa slinavke in parkljevke.

(3)

V Odločbi 2007/554/ES, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2007/664/ES, je Komisija določila pravila za odpremljanje nekaterih kategorij mesa z nekaterih območij, naštetih v Prilogi III k Odločbi 2007/554/ES, kakor je bila spremenjena, na katerih najmanj 90 dni pred zakolom ni bilo izbruha slinavke in parkljevke in ki izpolnjujejo nekatere natančno opredeljene pogoje.

(4)

Na podlagi razvoja razmer na področju zdravja živali v Združenem kraljestvu in zlasti rezultatov trenutnega nadzora je zdaj mogoče dodatno razširiti območja iz Priloge II in zmanjšati območje, ki zajema upravne enote iz Priloge I k Odločbi 2007/554/ES.

(5)

Odločbo 2007/554/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloge I in II in III k Odločbi 2007/554/ES se nadomestijo z besedilom iz Priloge.

Člen 2

Izvajanje

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo v trgovini, tako da jih uskladijo s to odločbo. O spremembah nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(4)  UL L 210, 10.8.2007, str. 36. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/746/ES (UL L 303, 21.11.2007, str. 24).


PRILOGA

PRILOGA I

Naslednja območja v Združenem kraljestvu:

1

2

3

SKUPINA

ADNS

Upravna enota

Anglija

41

Bracknell Forest Borough

66

Slough

76

Windsor and Maidenhead

77

Wokingham

138

Buckinghamshire County, the districts of:

South Buckinghamshire

148

Hampshire County, the districts of:

 

Hart

 

Rushmoor

163

Surrey

168

Greater London Authority, the boroughs of:

 

Hillingdon

 

Hounslow

 

Richmond upon Thames

 

Kingston upon Thames

 

Ealing

 

Harrow

 

Brent

 

Hammersmith and Fulham

 

Wandsworth

 

Merton

 

Sutton

PRILOGA II

Naslednja območja v Združenem kraljestvu:

Velika Britanija, razen območij iz Priloge I

PRILOGA III

Naslednja območja iz Priloge I imajo status območij iz Priloge III:

1

2

3

4

5

6

7

8

SKUPINA

ADNS

Upravna enota

B

S/G

P

FG

WG

Anglija

41

Bracknell Forest

+

+

+

+

 

66

Slough

+

+

+

+

 

76

Windsor and Maidenhead

+

+

+

+

 

77

Wokingham

+

+

+

+

 

138

Buckinghamshire County, the districts of:

 

 

 

 

 

South Buckinghamshire

+

+

+

+

 

148

Hampshire County, the districts of:

 

 

 

 

 

Hart

+

+

+

+

 

Rushmoor

+

+

+

+

 

163

Surrey County

+

+

+

+

 

168

Greater London Authority, the boroughs of:

 

 

 

 

 

Hillingdon

+

+

+

+

 

Hounslow

+

+

+

+

 

Richmond upon Thames

+

+

+

+

 

Kingston upon Thames

+

+

+

+

 

Ealing

+

+

+

+

 

Harrow

+

+

+

+

 

Brent

+

+

+

+

 

Hammersmith and Fulham

+

+

+

+

 

Wandsworth

+

+

+

+

 

Merton

+

+

+

+

 

Sutton

+

+

+

+

 

ADNS

=

koda sistema obveščanja o boleznih živali (Odločba 2005/176/ES)

B

=

goveje meso

S/G

=

ovčje in kozje meso [meso ovac in koz]

P

=

svinjsko meso [meso prašičev]

FG

=

gojena divjad iz vrst, dovzetnih za slinavko in parkljevko

WG

=

prosto živeča divjad iz vrst, dovzetnih za slinavko in parkljevko


Top