EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0788

2007/788/ES: Odločba Komisije z dne 13. septembra 2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES (Zadeva COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4275)

OJ L 317, 5.12.2007, p. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/788/oj

5.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/76


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. septembra 2007

v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES

(Zadeva COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4275)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2007/788/ES)

(1)

Ta odločba, sprejeta v skladu s členom 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 (1), je naslovljena na DaimlerChrysler AG (v nadaljevanju „DaimlerChrysler“) in se nanaša na zagotavljanje tehničnih informacij za popravilo vozil blagovnih znamk Mercedes-Benz in Smart.

(2)

Tehnične informacije so sestavljene iz podatkov, postopkov in navodil, ki so potrebni za pregled, popravilo in zamenjavo neustreznih/pokvarjenih/izrabljenih delov motornega vozila ali za odpravo okvar katerih koli sistemov vozila. Vključujejo sedem glavnih kategorij:

osnovne parametre (dokumentacijo o vseh referenčnih vrednostih in nastavljenih vrednostih v zvezi z vozilom, ki jih je mogoče izmeriti, na primer nastavitve navora, meritve reže med zavorno oblogo in bobnom, hidravlični in pnevmatski tlak),

načrte in opise faz popravil in vzdrževanja (servisni priročniki, tehnični dokumenti, kot so načrti dela, opisi orodij, ki se uporabljajo za določeno popravilo, in načrti, kot so vezalni načrti ali hidravlika),

preizkušanje in diagnosticiranje (vključno s šiframi za diagnosticiranje napak/odpravljanje napak, programsko opremo in drugimi potrebnimi informacijami za diagnosticiranje napak na vozilih) – veliko teh informacij, vendar ne vse, je vsebovanih v specializiranih elektronskih orodjih,

šifre, programsko opremo in druge informacije, ki so potrebne za reprogramiranje, ponovno nastavljanje ali ponovni zagon električnih krmilnih enot (ECU – „electronic control units“), nameščenih na vozilu. Ta kategorija je povezana s prejšnjo, saj se z istimi elektronskimi orodji pogosto diagnosticira napako in nato prek električnih krmilnih enot izvede prilagoditve, potrebne za njeno odpravo,

informacije o rezervnih delih, vključno s katalogi rezervnih delov s šiframi in opisi, in metode identifikacije vozil (to je podatki, povezanimi z določenim vozilom, ki serviserjem omogočajo identifikacijo posameznih šifer za dele, nameščene med sestavo vozila, in identifikacijo ustreznih šifer za skladne prvotne nadomestne dele za zadevno vozilo),

posebne informacije (pozive kupcem k vračilu vozil in obveščanje o pogostih napakah),

gradivo za usposabljanje.

(3)

Komisija je postopek sprožila decembra 2006 in družbi DaimlerChrysler poslala predhodno oceno, v kateri je izrazila predhodno stališče, da sporazumi družbe DaimlerChrysler z njenimi partnerji, ki izvajajo poprodajne storitve, zbujajo skrbi glede skladnosti s členom 81(1) Pogodbe ES.

(4)

Kakor je razvidno iz predhodne ocene Komisije, DaimlerChrysler verjetno ni objavil določenih vrst tehničnih informacij o popravilih še dolgo po koncu prehodnega obdobja, določenega v Uredbi (ES) št. 1400/2002 (2). Poleg tega v trenutku, ko je Komisija sprožila preiskavo, DaimlerChrysler še vedno ni vzpostavil učinkovitega sistema, ki bi neodvisnim serviserjem omogočal dostop do tehničnih informacij o popravilih in bi bil ločen od drugih storitev. Čeprav je DaimlerChrysler med preiskavo Komisije izboljšal dostopnost do svojih tehničnih informacij, zlasti s spletnimi stranmi („spletna stran s tehničnimi informacijami“), oblikovanimi v ta namen junija 2005, so se zdele informacije, na voljo neodvisnim serviserjem, še vedno nepopolne.

(5)

Predhodna ocena je pokazala, da sta ustrezna trga, na katera vpliva zadevna praksa, trg za zagotavljanje storitev popravila in vzdrževanja osebnih avtomobilov ter trg za zagotavljanje tehničnih informacij serviserjem. Pooblaščene mreže Mercedes-Benz in Smart so imele zelo velike tržne deleže na prvem od teh trgov, na drugem trgu pa je bil DaimlerChrysler edini dobavitelj, ki je lahko ponujal vse tehnične informacije, ki jih potrebujejo serviserji njegovih vozil.

(6)

Sporazumi družbe DaimlerChrysler o servisnih storitvah in distribuciji rezervnih delov zahtevajo, da člani pooblaščene mreže izvajajo vse storitve popravil, povezane z blagovno znamko, in delujejo kot trgovci na debelo z rezervnimi deli. Ker DaimlerChrysler neodvisnim serviserjem ni zagotovil ustreznega dostopa do tehničnih informacij, je Komisija zaskrbljena, da bi se lahko morebitni negativni učinki, ki nastanejo zaradi takšnih sporazumov, še povečali, s čimer bi se izključila podjetja, ki bi bila pripravljena in zmožna ponujati storitve popravil prek drugačnega poslovnega modela.

(7)

V skladu s predhodnim sklepom Komisije je bilo ugotovljeno, da ureditev družbe DaimlerChrysler za zagotavljanje tehničnih informacij neodvisnim serviserjem ne ustreza potrebam neodvisnih serviserjem bodisi glede obsega razpoložljivih informacij bodisi glede njihove dostopnosti in da bi lahko takšna praksa skupaj s podobnimi praksami drugih proizvajalcev avtomobilov prispevala k zmanjšanju tržnega deleža neodvisnih serviserjev. To bi lahko znatno škodovalo potrošnikom v smislu precejšnjega zmanjšanja izbire rezervnih delov, višjih cen popravil, manjše izbire servisnih delavnic, morebitnih vprašanj glede varnosti in pomanjkanja dostopa do inovativnih servisnih delavnic.

(8)

Ker DaimlerChrysler neodvisnim serviserjem poleg tega očitno ni zagotovil ustreznega dostopa do tehničnih informacij, lahko to povzroči, da sporazumi z njegovimi partnerji, ki izvajajo poprodajne storitve, ne bi bili obravnavani v skladu z izjemo, ki jo dopušča Uredba (ES) št. 1400/2002, saj v skladu s členom 4(2) Uredbe takšna izjema ne velja, če dobavitelj motornih vozil neodvisnim izvajalcem noče omogočiti dostopa do kakršnih koli tehničnih informacij, diagnostične in druge opreme, orodja, vključno z ustrezno programsko opremo, ali usposabljanja, ki so potrebni za popravljanje in vzdrževanje teh motornih vozil. Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 26 Uredbe, se pogoji za dostop ne smejo razlikovati med pooblaščenimi in neodvisnimi izvajalci.

(9)

Komisija je sprejela predhodno stališče, da zaradi pomanjkljivega dostopa do tehničnih informacij o popravilih ni verjetno, da bi se za sporazume med družbo DaimlerChrysler in pooblaščenimi serviserji upoštevala določba člena 81(3).

(10)

DaimlerChrysler je 14. februarja 2007 Komisiji ponudil zaveze, da bi upošteval njene pomisleke glede konkurence iz predhodne ocene.

(11)

V skladu s temi zavezami je načelo, ki določa obseg informacij, ki jih je treba posredovati, načelo nediskriminacije med neodvisnimi in pooblaščenimi serviserji. Tako bo DaimlerChrysler omogočil, da bodo vse tehnične informacije, orodja, oprema, programska oprema in usposabljanje, ki jih DaimlerChrysler zagotavlja ali se v njegovem imenu zagotavljajo pooblaščenim serviserjem in/ali neodvisnim uvoznikom njegovih blagovnih znamk Mercedes-Benz in Smart v vsaki državi članici EU ter so potrebni za popravljanje in vzdrževanje njegovih vozil, na voljo tudi neodvisnim serviserjem.

(12)

Zaveze določajo, da „tehnične informacije“ v smislu člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1400/2002 zajemajo vse informacije, zagotovljene pooblaščenim serviserjem za popravljanje in vzdrževanje motornih vozil znamk Mercedes-Benz in Smart. Konkretni primeri vključujejo programsko opremo, šifre napak in druge parametre, skupaj s posodobitvami, potrebnimi za delo z električnimi krmilnimi enotami, namenjenimi uvedbi ali ponovni vzpostavitvi nastavitev, ki jih priporoča DaimlerChrysler, metode identifikacije vozil, kataloge rezervnih delov, praktične rešitve, ki so posledica izkušenj in se nanašajo na težave, ki so značilne za določen model ali serijo, ter pozive kupcem k vračilu vozil ali druga obvestila, ki določajo popravila, ki se lahko brezplačno opravijo v pooblaščeni servisni mreži.

(13)

Dostop do orodij zajema dostop do elektronskih diagnostičnih in drugih orodij za popravila, vključno s povezano programsko opremo in njenimi periodičnimi posodobitvami ter poprodajnimi storitvami za takšna orodja.

(14)

Zaveze so za DaimlerChrysler in z njim povezane družbe zavezujoče, vendar neodvisnih uvoznikov blagovnih znamk vozil Mercedes-Benz in Smart ne zavezujejo neposredno. DaimlerChrysler se je zato strinjal, da si bo v tistih državah članicah, v katerih distribuira vozila znamk Mercedes-Benz in/ali Smart prek neodvisnih uvoznikov, po najboljših močeh prizadeval pogodbeno zavezati te družbe, da neodvisnim serviserjem z objavo na svojih nacionalnih uradnih spletnih straneh omogočijo brezplačen in nediskriminatoren dostop do vseh tehničnih informacij ali jezikovnih različic takšnih informacij, ki jih je zadevni uvoznik dal na voljo pooblaščenim serviserjem v državi članici, za katero je bil imenovan, in ki neodvisnim serviserjem niso dostopne na spletni strani s tehničnimi informacijami.

(15)

V skladu z uvodno izjavo 26 Uredbe (ES) št. 1400/2002 ni treba, da bi DaimlerChrysler neodvisnim serviserjem zagotovil tehnične informacije, ki bi tretji osebi omogočile, da obide ali onemogoči vgrajene protivlomne naprave in/ali rekalibrira (3) elektronske naprave ali nedovoljeno posega v naprave, ki omejujejo hitrost motornega vozila. Kakor vsako izjemo v zakonodaji EU, je treba uvodno izjavo 26 razlagati ozko. V zavezah je poudarjeno, da, če bi se DaimlerChrysler skliceval na to izjemo kot razlog, zaradi katerega nekaterih tehničnih informacij ne bi razkril neodvisnim serviserjem, bi se tako zavezal, da bo poskrbel, da bo količina nerazkritih informacij omejena na stopnjo, ki je potrebna za zagotavljanje zaščite, opisane v uvodni izjavi 26, ter da pomanjkanje zadevnih informacij neodvisnim serviserjem ne bo preprečevalo izvajanja del na napravah, ki niso naštete v uvodni izjavi 26, še zlasti dela na napravah, kot so električne krmilne enote za upravljanje motorjev, zračne zaščitne blazine, zatezniki varnostnih pasov ali elementi centralnega zaklepanja.

(16)

Člen 4(2) Uredbe (ES) št. 1400/2002 določa, da morajo biti tehnične informacije na voljo sorazmerno s potrebami neodvisnih serviserjev. To zajema pošiljanje ločenih informacij ter oblikovanje cen, pri čemer se upošteva, v kakšnem obsegu neodvisni serviserji uporabljajo te informacije.

(17)

V skladu s tem načelom zaveze določajo, da bo DaimlerChrysler na spletno stran s tehničnimi informacijami vključil vse tehnične informacije, povezane z modeli, ki so bili dani na trg po letu 1996, in zagotovil, da bodo vse posodobljene tehnične informacije vedno na voljo na zadevni spletni strani ali vsaki spletni strani, ki bi jo zamenjala. Vendar če kakšne tehnične informacije, povezane z modeli, danimi na trg po letu 1996, ali tovrstne jezikovne različice, ki jih DaimlerChrysler ali njegova povezana podjetja dajo na voljo pooblaščenim serviserjem v določeni državi članici, niso na voljo na spletni strani s tehničnimi informacijami, se šteje, da je DaimlerChrysler svoje obveznosti v tem smislu izpolnil, če neodvisnim serviserjem brez neupravičenega odlašanja in brezplačno omogoči dostop do zadevnih informacij na svoji uradni spletni strani v zadevni državi članici.

(18)

DaimlerChrysler bo poskrbel, da bo spletna stran s tehničnimi informacijami vedno dosegljiva brez težav in bo zmeraj opremljena z enako uspešnimi metodami, kot se uporabljajo za zagotavljanje tehničnih informacij članom njegovih pooblaščenih mrež. Kadar da DaimlerChrysler ali družba, ki DaimlerChrysler zastopa, na voljo tehnično informacijo pooblaščenim serviserjem v določenem jeziku EU, bo DaimlerChrysler zagotovil, da se ta jezikovna različica brez neupravičenega odlašanja objavi na spletni strani s tehničnimi informacijami.

(19)

DaimlerChrysler je določil ceno letnega dostopa do spletne strani s tehničnimi informacijami v višini 1 254 EUR (1 239 EUR za dostop do glavnega oddelka, ki ga imenujejo „WIS net“; katalog rezervnih delov v elektronski obliki je brezplačen, plačati je treba samo letni prispevek za upravne stroške v višini 15 EUR). Vendar se DaimlerChrysler zaradi upoštevanja zahteve po sorazmernosti iz Uredbe strinja, da bo za dostop do WIS neta zagotovil sorazmerno razčlenitev na mesečno, tedensko, dnevno in urno časovno okno, in sicer s cenami 180 EUR na mesec, 70 EUR na teden, 20 EUR na dan in 4 EUR na uro. DaimlerChrysler se strinja, da bo v času veljave zavez ohranil to strukturo cen dostopa in ne bo povišal cen za več kot povprečno stopnjo inflacije v EU.

(20)

Zaveze družbe DaimlerChrysler veljajo ne glede na trenutne ali prihodnje zahteve, določene z zakonodajo Skupnosti ali nacionalno zakonodajo, ki bi lahko razširila področje uporabe tehničnih informacij, ki jih mora DaimlerChrysler zagotoviti neodvisnim izvajalcem, in/ali določala ugodnejše načine za zagotavljanje takšnih informacij.

(21)

DaimlerChrysler se zaveže, da bo na zahtevo neodvisnega serviserja ali združenja takšnih serviserjev sprejel arbitražo za reševanje sporov v zvezi z zagotavljanjem tehničnih informacij. To arbitražo urejajo nacionalna pravila arbitraže in stvarno pravo, glede katerega se je DaimlerChrysler dogovoril v sporazumu s svojimi pooblaščenimi serviserji v državi članici, kjer ima sedež stranka, ki zahteva arbitražo. DaimlerChrysler se zavezuje, da bo na zahtevo omogočil dostop do informacij o teh pravilih. Arbitražno razsodišče sestavljajo trije arbitri, imenovani v skladu s temi pravili. Arbitraža ne vpliva na pravico do vložitve tožbe na pristojnem nacionalnem sodišču.

(22)

V odločbi se ugotavlja, da zaradi zavez ni več razlogov za ukrepanje s strani Komisije. Zaveze bodo zavezujoče do 31. maja 2010.

(23)

Svetovalni odbor za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje je izdal pozitivno mnenje 9. julija 2007.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1419/2006 (UL L 269, 28.9.2006, str. 1).

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1400/2002 z dne 31. julija 2002 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj na področju motornih vozil (UL L 203, 1.8.2002, str. 30). Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  Tj. spremeni prvotne nastavitve električnih krmilnih enot drugače, kot priporoča DaimlerChrysler.


Top