Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0693

2007/693/ES: Odločba Komisije z dne 26. oktobra 2007 o zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v Kanadi (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5202) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 283, 27.10.2007, p. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/693/oj

27.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/72


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. oktobra 2007

o zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v Kanadi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5202)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/693/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, ter o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (1) ter zlasti člena 18(1) in (6) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), ter zlasti člena 22(1) in (5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2006/696/ES z dne 28. avgusta 2006 o določitvi seznama tretjih držav, iz katerih se dovoli uvoz perutnine, valilnih jajc, enodnevnih piščancev, perutninskega mesa, ratitov in divjih ptic, jajc in jajčnih izdelkov ter jajc, prostih specifičnih patogenih organizmov, v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, o veljavnih pogojih za izdajo veterinarskih spričeval in o spremembi odločb 93/342/EGS, 2000/585/ES in 2003/812/ES (3) določa seznam tretjih držav, iz katerih je odobren uvoz teh izdelkov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter pogoje za izdajo veterinarskih spričeval.

(2)

V skladu s to odločbo je odobren uvoz perutnine, valilnih jajc, enodnevnih piščancev, perutninskega mesa, ratitov in divjih ptic iz Kanade v Skupnost.

(3)

Kanada je Komisiji 27. septembra 2007 sporočila izbruh visoko patogene aviarne influence podtipa H7N3 na gospodarstvu s perutnino v provinci Saskatchewan. Prav tako je sporočila, da je bila takoj začasno ustavljena izdaja spričeval za perutnino, perutninsko meso in druge izdelke, ki bi lahko prenašali navedeni virus, za uvoz v Skupnost s celotnega ozemlja Kanade.

(4)

Kanada je nemudoma sprejela ustrezne nadzorne ukrepe, vključno z omejitvijo gibanja perutnine in izdelkov iz nje znotraj in izven prizadetega območja, ter Komisiji posredovala informacije o epidemiološkem stanju. Glede na razpoložljive informacije nič ne kaže na to, da bi se virus nadalje širil s prizadetega območja. Glede na navedene informacije in glede na Sklep Sveta 1999/201/ES (4) o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi je primerno omejiti začasno ustavitev uvoza iz Kanade na prizadeto območje v provinci Saskatchewan.

(5)

Odločba Komisije 2005/432/ES z dne 3. junija 2005 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz mesnih izdelkov za prehrano ljudi iz tretjih držav in o razveljavitvi odločb 97/41/ES, 97/221/ES in 97/222/ES (5) določa seznam tretjih držav, iz katerih lahko države članice glede na zdravstveno stanje živali v tretji državi odobrijo uvoz navedenih izdelkov, ki morajo biti obdelani v skladu z nekaterimi režimi obdelave.

(6)

Uvoz izdelkov iz perutninskega mesa, pri katerih je bila opravljena splošna obdelava, v Skupnost iz Kanade je trenutno dovoljen. Vendar v primeru izbruha aviarne influence navedena obdelava ne zadostuje za inaktivacijo virusa aviarne influence. Zato je v tej odločbi primerno odobriti le uvoz izdelkov iz perutninskega mesa s prizadetega območja, pri katerih je bila opravljena obdelava B, C ali D v skladu z delom 4 Priloge II k Odločbi 2005/432/ES.

(7)

Glede na trenutno epidemiološko stanje v Kanadi je treba to odločbo uporabljati do 30. novembra 2007 in pregledati ukrepe.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice začasno ustavijo uvoz naslednjih izdelkov z ozemlja Kanade, navedenega v Prilogi I k tej odločbi:

(a)

perutnine, valilnih jajc in enodnevnih piščancev iz členov 2(a), (b) in (c) Odločbe 2006/696/ES;

(b)

mesa, kakor je opredeljeno v členu 2(j) Odločbe 2006/696/ES;

(c)

mesnih pripravkov in mesnih izdelkov, kakor so opredeljeni v točkah 1.15 in 7.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (6) in ki so sestavljeni ali vsebujejo meso iz točke (b);

(d)

surove hrane za hišne živali in nepredelanih posamičnih krmil, ki vsebujejo katere koli dele vrst iz točke (a);

(e)

neobdelane lovske trofeje katerih koli ptic.

Člen 2

Uvoz izdelkov iz člena 1 z ozemlja iz Priloge II k tej odločbi se odobri, če spričevalo o uvozu, ki spremlja pošiljko teh izdelkov, jasno navaja:

(a)

da so s poreklom z ozemlja s kodo „CA-1“, ki potrjuje odsotnost aviarne influence;

(b)

„Ta pošiljka je v skladu z Odločbo Komisije 2007/693/ES.“

Člen 3

Z odstopanjem od člena 1 se uvoz mesnih izdelkov iz člena 1(c) odobri, če so bili obdelani z obdelavo B, C ali D v skladu s točko 4 Priloge II k Odločbi 2005/432/ES.

Člen 4

Ta odločba se uporablja do 30. novembra 2007.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(3)  UL L 295, 25.10.2006, str. 1.

(4)  UL L 71, 18.3.1999, str. 3.

(5)  UL L 151, 14.6.2005, str. 3. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).

(6)  UL L 139, 30.4.2004.


PRILOGA I

Območje z omejitvami (10 km) v provinci Saskatchewan, vključno z delom podeželske občine Lumsden št. 189, ki je omejeno:

na jugu z avtocesto 11,

na jugovzhodu z avtocesto 20 do Last Mountain Creek,

na vzhodu in severu z Last Mountain Creek in Last Mountain Lake,

na zahodu z vzhodno polovico Range 23 (3 milje) Township 21 in 20 do stičišča z avtocesto 11 v podeželski občini Dufferin št. 190.


PRILOGA II

CA-1

:

Ozemlje Kanade, razen območja z omejitvami iz Priloge I.


Top