EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0644

2007/644/ES,Euratom: Sklep Sveta in Komisije z dne 18. septembra 2007 o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju (SPS) med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k SPS

OJ L 261, 6.10.2007, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 152 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/644/oj

Related international agreement

6.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/25


SKLEP SVETA IN KOMISIJE

z dne 18. septembra 2007

o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju (SPS) med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k SPS

(2007/644/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE IN KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44(2), zadnjega stavka člena 47(2), člena 55, člena 57(2), člena 71, člena 80(2) in členov 93, 94, 133 in 181a v povezavi z drugim stavkom člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti drugega odstavka člena 101 Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije in zlasti člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju odobritve Sveta v skladu s členom 101 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju (SPS) med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k SPS (1) je bil v imenu Evropske skupnosti in držav članic podpisan dne 27. marca 2007 v skladu s Sklepom Sveta 2007/251/ES (2).

(2)

Do začetka veljavnosti se Protokol začasno uporablja od datuma podpisa.

(3)

Protokol je treba odobriti –

SKLENILA:

Člen 1

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju (SPS) med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k SPS se s tem sklepom odobri v imenu Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za atomsko energijo in držav članic.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic poda uradno obvestilo iz člena 3(2) Protokola. Predsednik Komisije hkrati poda takšno obvestilo tudi v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo.

V Bruslju, 18. septembra 2007

Za Svet

Predsednik

R. PEREIRA

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 110, 27.4.2007, str. 29.

(2)  UL L 110, 27.4.2007, str. 27.


Top