EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0605

2007/605/ES: Odločba Komisije z dne 7. avgusta 2007 o upravičenosti izdatkov, ki so jih imele nekatere države članice leta 2007 pri zbiranju in upravljanju podatkov, potrebnih za vodenje skupne ribiške politike (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3737)

OJ L 238, 11.9.2007, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/605/oj

11.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/34


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 7. avgusta 2007

o upravičenosti izdatkov, ki so jih imele nekatere države članice leta 2007 pri zbiranju in upravljanju podatkov, potrebnih za vodenje skupne ribiške politike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3737)

(2007/605/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava (1) in zlasti člena 24(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 861/2006 določa pogoje, pod katerimi države članice lahko prejmejo prispevek Skupnosti za izdatke, ki so nastali z izvajanjem nacionalnih programov za zbiranje in upravljanje podatkov.

(2)

Navedene programe je treba sestaviti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1543/2000 z dne 29. junija 2000 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje in upravljanje podatkov, ki so potrebni za vodenje skupne ribiške politike (2), in Uredbo Komisije (ES) št. 1639/2001 z dne 25. julija 2001 o uvedbi minimalnih in razširjenih programov Skupnosti za zbiranje podatkov v ribiškem sektorju ter določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1543/2000 (3).

(3)

Belgija, Danska, Nemčija, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Finska, Slovenija, Švedska in Združeno kraljestvo so predložili nacionalne programe za leto 2007. Navedene države članice so tudi predložile zahtevek za finančni prispevek Skupnosti.

(4)

Komisija je pregledala programe držav članic in ocenila upravičenost izdatkov.

(5)

Odločba Sveta 2000/439/ES (4) je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 861/2006. Člen 16 slednje uredbe določa, da finančni ukrepi Skupnosti pri zbiranju osnovnih podatkov ne smejo preseči 50 % stroškov, ki jih ima država članica pri izvajanju programa, kakor je določeno v členu 23(1) iste uredbe ((ES) št. 861/2006). Člen 24(3)(b) Uredbe Sveta določa, da Komisija z odločbo določi stopnjo finančnega prispevka. V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1543/2000 je predvideno, da odločbe o izdatkih, ki jih imajo države članice pri zbiranju podatkov, upoštevajo stopnji 50 % za minimalni program in 35 % za razširjeni program.

(6)

Prvi obrok je treba predložiti zadevni državi članici. Drugi obrok je treba izplačati leta 2008, potem ko Komisija prejme in odobri finančno in tehnično poročilo dejavnosti, ki podrobno navaja, koliko so izpolnjeni cilji, določeni ob oblikovanju minimalnega in razširjenega programa.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba določa znesek upravičenih izdatkov za vsako državo članico in stopnje finančnih prispevkov Skupnosti za leto 2007 za zbiranje in upravljanje podatkov, potrebnih za vodenje skupne ribiške politike.

Člen 2

Izdatki, nastali pri zbiranju in upravljanju podatkov, ki so potrebni za vodenje skupne ribiške politike, kakor je določeno v Prilogi I, izpolnjujejo pogoje za finančni prispevek Skupnosti, ki ne presega 50 % upravičenih izdatkov za minimalni program, kakor je predvideno v členu 5 Uredbe (ES) št. 1543/2000.

Člen 3

Izdatki, nastali pri zbiranju in upravljanju podatkov, ki so potrebni za vodenje skupne ribiške politike, kakor je določeno v Prilogi II, izpolnjujejo pogoje za finančni prispevek Skupnosti, ki ne presega 35 % upravičenih izdatkov za razširjeni program, kakor je predvideno v členu 5 Uredbe (ES) št. 1543/2000.

Člen 4

1.   Skupnost izplača prvi obrok v višini 50 % finančnega prispevka Skupnosti, določenega v prilogah I in II.

2.   Drugi obrok se izplača v letu 2008, po prejemu in odobritvi finančnega in tehničnega poročila.

Člen 5

1.   Menjalni tečaj eura, ki se uporablja za izračun zneskov, upravičenih po tej odločbi, je tečaj, ki je veljal maja 2006.

2.   Izjave o izdatkih in vloge za predplačila v nacionalni valuti, prejete od držav članic, ki ne sodelujejo v tretji stopnji ekonomske in monetarne unije, se preračunajo v eure po tečaju, ki je veljal v mesecu, ko je Komisija prejela navedene izjave in vloge.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. avgusta 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 160, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 176, 15.7.2000, str. 1.

(3)  UL L 222, 17.8.2001, str. 53. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1581/2004 (UL L 289, 10.9.2004, str. 6).

(4)  UL L 176, 15.7.2000, str. 42. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/703/ES (UL L 267, 12.10.2005, str. 26).


PRILOGA I

Minimalni program

(v EUR)

Država članica

Upravičeni izdatki

Največji prispevek Skupnosti

BELGIJA

1 039 161

519 581

DANSKA

5 723 552

2 861 776

NEMČIJA

3 927 965

1 963 982

ESTONIJA

516 054

258 027

IRSKA

4 821 622

2 410 811

GRČIJA

1 781 330

890 665

ŠPANIJA

8 887 744

4 443 872

FRANCIJA

7 019 156

3 509 578

ITALIJA

3 927 432

1 963 716

CIPER

597 228

298 614

LATVIJA

412 174

206 087

LITVA

141 947

70 973,5

MALTA

449 853

224 927

NIZOZEMSKA

3 537 657

1 768 829

POLJSKA

662 847

331 424

PORTUGALSKA

3 253 056

1 626 528

SLOVENIJA

250 225

125 113

FINSKA

1 307 541

653 771

ŠVEDSKA

3 082 718

1 541 359

ZDRUŽENO KRALJESTVO

7 757 951

3 878 975

Skupaj

59 097 212

29 548 606


PRILOGA II

Razširjeni program

(EUR)

Država članica

Upravičeni izdatki

Največji prispevek Skupnosti

BELGIJA

 

 

DANSKA

 

 

NEMČIJA

626 510

219 279

ESTONIJA

29 661

10 381

IRSKA

426 553

149 294

GRČIJA

231 600

81 060

ŠPANIJA

1 276 056

446 620

FRANCIJA

342 409

119 843

ITALIJA

566 008

198 103

CIPER

 

 

LATVIJA

5 742

2 010

LITVA

 

 

MALTA

 

 

NIZOZEMSKA

450 538

157 688

POLJSKA

 

 

PORTUGALSKA

305 456

106 910

SLOVENIJA

 

 

FINSKA

154 691

54 142

ŠVEDSKA

60 647

21 226

ZDRUŽENO KRALJESTVO

1 132 625

396 419

Skupaj

5 608 495

1 962 973


Top