EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0587

2007/587/ES: Odločba Komisije z dne 24. avgusta 2007 o finančnem prispevku Skupnosti za nujne ukrepe za boj proti vezikularni bolezni prašičev v Italiji v letih 2006 in 2007 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3957)

OJ L 220, 25.8.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/587/oj

25.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 220/25


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. avgusta 2007

o finančnem prispevku Skupnosti za nujne ukrepe za boj proti vezikularni bolezni prašičev v Italiji v letih 2006 in 2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3957)

(Besedilo v italijanskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/587/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1), in zlasti člena 3(3) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izbruhi vezikularne bolezni prašičev so se v Italiji pojavili leta 2006 in 2007. Pojav te bolezni pomeni resno nevarnost za živino v Skupnosti.

(2)

Da se prepreči širjenje bolezni in pripomore k njenemu izkoreninjenju, mora Skupnost finančno prispevati k upravičenim izdatkom držav članic, nastalim v okviru nujnih ukrepov za boj proti tej bolezni v skladu z Odločbo 90/424/EGS.

(3)

Finančni prispevek Skupnosti za nujne ukrepe za boj proti vezikularni bolezni prašičev urejajo pravila, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 349/2005 z dne 28. februarja 2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS (2).

(4)

Dne 4. junija 2007 je Italija predstavila zadnjo grobo oceno nastalih stroškov za izkoreninjenje te bolezni.

(5)

Italijanski organi so v celoti izpolnili svoje tehnične in upravne obveznosti iz člena 3 Odločbe 90/424/EGS in člena 6 Uredbe (ES) št. 349/2005.

(6)

Plačilo finančnega prispevka Skupnosti se izvede pod pogojem, da so se načrtovani ukrepi dejansko že izvedli in da pristojni organi zagotovijo vse potrebne informacije v določenih rokih.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Finančni prispevek Skupnosti

1.   Italiji se dodeli finančni prispevek Skupnosti za kritje stroškov, ki jih je navedena država članica imela zaradi uvedbe ukrepov za boj proti vezikularni bolezni prašičev iz člena 3(2) Odločbe 90/424/EGS leta 2006 in 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti predstavlja 50 % odhodkov, upravičenih do financiranja Skupnosti, kot je navedeno v prvem odstavku. Izplača se pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 349/2005.

Člen 2

Način plačila

Prvi obrok v znesku 1 200 000 EUR se izplača kot del finančnega prispevka Skupnosti iz člena 1.

Člen 3

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Italijansko republiko.

V Bruslju, 24. avgusta 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.


Top