EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0432

2007/432/ES: Odločba Komisije z dne 18. junija 2007 o podaljšanju obdobja veljavnosti Odločbe 2002/499/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2495)

OJ L 161, 22.6.2007, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 275 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/432/oj

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/65


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. junija 2007

o podaljšanju obdobja veljavnosti Odločbe 2002/499/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2495)

(2007/432/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/499/ES z dne 26. junija 2002 o odobritvi odstopanj od določenih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje (2) pooblašča države članice, da za omejena obdobja in pod posebnimi pogoji določijo odstopanja od določenih določb Direktive 2000/29/ES za rastline Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje.

(2)

Ker še vedno obstajajo okoliščine, ki upravičujejo navedeno dovoljenje in ker ni novih informacij, zaradi katerih bi se morali ponovno preučiti posebni pogoji, je treba dovoljenje podaljšati.

(3)

Odločbo 2002/499/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2002/499/ES se spremeni:

1.

V prvem in drugem odstavku člena 2 se „2008“ nadomesti z „2010“.

2.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Države članice smejo uporabljati odstopanja iz člena 1 za rastline, uvožene v Skupnost v naslednjih obdobjih:

Rastline

Obdobje

Chamaecyparis:

1.6.2004 do 31.12.2010

Juniperus:

1.11.2004 do 31.3.2005

1.11.2005 do 31.3.2006

1.11.2006 do 31.3.2007

1.11.2007 do 31.3.2008

1.11.2008 do 31.3.2009

1.11.2009 do 31.3.2010

Pinus:

1.6.2004 do 31.12.2010“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/35/ES (UL L 88, 25.3.2006, str. 9).

(2)  UL L 168, 27.6.2002, str. 53. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/775/ES (UL L 292, 8.11.2005, str. 11).


Top