EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0033

Sklep upravnega odbora Europola z dne 5. decembra 2006 o sprejemu pogojev in postopkov, ki jih postavlja Europol v zvezi s prilagajanjem zneskov, navedenih v Dodatku k Sklepu upravnega odbora Europola z dne 16. novembra 1999 o dajatvah, ki se uporabljajo za plače in nagrade, izplačane osebju Europola, v korist Europola

OJ L 8, 13.1.2007, p. 69–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 8, 13.1.2007, p. 21–22 (BG, RO)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/33(1)/oj

13.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/69


SKLEP UPRAVNEGA ODBORA EUROPOLA

z dne 5. decembra 2006

o sprejemu pogojev in postopkov, ki jih postavlja Europol v zvezi s prilagajanjem zneskov, navedenih v Dodatku k Sklepu upravnega odbora Europola z dne 16. novembra 1999 o dajatvah, ki se uporabljajo za plače in nagrade, izplačane osebju Europola, v korist Europola

(2007/33/ES)

UPRAVNI ODBOR EUROPOLA JE –

ob upoštevanju Protokola, sestavljenega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji in člena 41(3) Konvencije o Europolu, o privilegijih in imunitetah Europola, članov njegovih organov, namestnikov direktorja in uslužbencev Europola (1), in zlasti člena 10,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 4. decembra 2006 sklenil prilagoditi plače in nagrade za uradnike Europola za 1,6 % s povratnim učinkom od 1. julija 2005.

(2)

Upravni odbor je dne 5. decembra 2006 sklenil, da se zneski, navedeni v členu 4 Dodatka k Sklepu upravnega odbora z dne 16. novembra 1999 (2), zvišajo za isti odstotek in od istega datuma, kot je bilo določeno z Odločbo Sveta z dne 4. decembra 2006, omenjeno pod točko 1.

(3)

V skladu z isto odločbo upravnega odbora z dne 5. decembra 2006 se tako določeni zneski objavijo v Uradnem listu Evropske unije

SKLENIL:

Člen 1

Z učinkom od 1. julija 2005:

1.

Znesek, omenjen v prvem stavku člena 4 Dodatka k Sklepu upravnega odbora Europola z dne 16. novembra 1999, se nadomesti z 112,00 EUR.

2.

Zneski v eurih iz tabele, ki je vključena v člen 4 Dodatka k Sklepu upravnega odbora Europola z dne 16. novembra 1999, se nadomestijo kot sledi:

 

8 % k zneskom med 112,00 EUR in 1 972,82 EUR

 

10 % k zneskom med 1 972,83 EUR in 2 717,25 EUR

 

12,5 % k zneskom med 2 717,26 EUR in 3 114,12 EUR

 

15 % k zneskom med 3 114,13 EUR in 3 536,55 EUR

 

17,5 % k zneskom med 3 536,56 EUR in 3 933,45 EUR

 

20 % k zneskom med 3 933,46 EUR in 4 318,14 EUR

 

22,5 % k zneskom med 4 318,15 EUR in 4 715,00 EUR

 

25 % k zneskom med 4 715,01 EUR in 5 099,71 EUR

 

27,5 % k zneskom med 5 099,72 EUR in 5 496,58 EUR

 

30 % k zneskom med 5 496,59 EUR in 5 881,29 EUR

 

32,5 % k zneskom med 5 881,30 EUR in 6 278,16 EUR

 

35 % k zneskom med 6 278,17 EUR in 6 663,47 EUR

 

40 % k zneskom med 6 663,48 EUR in 7 060,35 EUR

 

45 % k zneskom nad 7 060,36 EUR.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovem sprejetju.

V Haagu, 5. decembra 2006

Kari RANTAMA

Predsednik upravnega odbora


(1)  UL C 221, 19.7.1997, str. 2.

(2)  UL C 65, 28.2.2001, str. 8.


Top