EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007B0577

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za program javnega zdravja za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna št. 1

OJ L 228, 31.8.2007, p. 105–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

31.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/105


Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za program javnega zdravja za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna št. 1

(2007/577/ES)

PRIHODKI

NASLOV 1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

 

Naslov 1 – Skupaj

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

POGLAVJE 1 0 —
PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0

Prispevek Evropske skupnosti

1 0 0 0

Prispevek Evropske skupnosti

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

 

Člen 1 0 0 – Vmesni seštevek

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

 

Poglavje 1 0 – Skupaj

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

1 0 0
Prispevek Evropske skupnosti

1 0 0 0
Prispevek Evropske skupnosti

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Opombe

Prispevek za Agencijo je vnesen v splošni proračun Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku prispevka iz postavke 17 01 04 30 poročila o prihodkih v oddelku III, „Komisija“, splošnega proračuna.

ODHODKI

Naslov

Postavka

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO

2 594 000

– 441 000

2 153 000

2

STROŠKI OSREDNJE PODPORE

846 000

115 000

961 000

3

STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE

2 360 000

–1 374 000

986 000

 

Odhodki D – Skupaj

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

NASLOV 1

ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

1 1

AKTIVNO OSEBJE

2 282 000

– 387 000

1 895 000

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ

51 000

–9 000

42 000

1 3

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

121 000

–45 000

76 000

1 4

DRUGE STORITVE

140 000

 

140 000

 

Naslov 1 – Skupaj

2 594 000

– 441 000

2 153 000

POGLAVJE 1 1 —
AKTIVNO OSEBJE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

1 1

AKTIVNO OSEBJE

1 1 0

Začasni uslužbenci

1 1 0 0

Osnovna plača

 

712 000

–57 000

655 000

1 1 0 1

Plače

 

178 000

–8 000

170 000

 

Člen 1 1 0 – Vmesni seštevek

 

890 000

–65 000

825 000

1 1 1

Drugi uslužbenci

1 1 1 0

Pogodbeni uslužbenci

 

1 352 000

– 319 000

1 033 000

 

Člen 1 1 1 – Vmesni seštevek

 

1 352 000

– 319 000

1 033 000

1 1 2

Prispevek delodajalca

1 1 2 0

Kritje tveganj bolezni, nezgod in poklicnih bolezni

 

31 000

–2 000

29 000

1 1 2 1

Zavarovanje za primer brezposelnosti in zagotovitev ali vzdrževanje pravic do upokojitve

 

9 000

–1 000

8 000

 

Člen 1 1 2 – Vmesni seštevek

 

40 000

–3 000

37 000

 

Poglavje 1 1 – Skupaj

 

2 282 000

– 387 000

1 895 000

1 1 0
Začasni uslužbenci

1 1 0 0
Osnovna plača

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

712 000

–57 000

655 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasnih uslužbencev.

1 1 0 1
Plače

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

178 000

–8 000

170 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike v Evropskih skupnostih, zlasti členi 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 ter oddelka I in II ter člen 8 Priloge VII tem predpisom.

Iz teh sredstev se krijejo vsi dodatki za začasne uslužbence, vključno z:

gospodinjskimi dodatki,

dodatki za vzdrževanega otroka,

dodatki za šolanje,

dodatki za delo v tujini,

dodatki za bivanje v tujini,

potnimi stroški za letni dopust,

pomočjo ob rojstvu otroka,

v primeru smrti uradnika, plačilo celotnega osebnega dohodka umrlega do konca tretjega meseca po mesecu smrti ter stroški prevoza trupla uradnika do matičnega kraja.

1 1 1
Drugi uslužbenci

1 1 1 0
Pogodbeni uslužbenci

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

1 352 000

– 319 000

1 033 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti Naslov IV in člen 79.

Iz teh sredstev se krijejo vsi stroški, ki se nanašajo na osebne dohodke in socialno varstvo, ter vsi dodatki in druge izdatki, povezani s tem osebjem.

1 1 2
Prispevek delodajalca

1 1 2 0
Kritje tveganj bolezni, nezgod in poklicnih bolezni

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

31 000

–2 000

29 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 72 in 73.

1 1 2 1
Zavarovanje za primer brezposelnosti in zagotovitev ali vzdrževanje pravic do upokojitve

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

9 000

–1 000

8 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 28 a in 42.

Iz teh sredstev se krije zavarovanje za primer brezposelnosti začasnih uslužbencev in tudi plačila, ki jih začasni uslužbenci Agencije plačujejo za zagotovitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic v svojih matičnih državah.

POGLAVJE 1 2 —
STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ

1 2 0

Stroški zaposlovanja in preselitev

1 2 0 0

Stroški zaposlovanja

 

27 000

–9 000

18 000

1 2 0 1

Dodatki za namestitev, preselitev, izselitev ter dnevnice in potni stroški

 

p.m.

 

p.m.

 

Člen 1 2 0 – Vmesni seštevek

 

27 000

–9 000

18 000

1 2 1

Administrativni stroški

1 2 1 0

Storitve, ki jih zagotavlja PMO

 

24 000

 

24 000

 

Člen 1 2 1 – Vmesni seštevek

 

24 000

 

24 000

 

Poglavje 1 2 – Skupaj

 

51 000

–9 000

42 000

1 2 0
Stroški zaposlovanja in preselitev

1 2 0 0
Stroški zaposlovanja

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

27 000

–9 000

18 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi od 27 do 31 in člen 33.

Iz teh sredstev se krijejo stroški postopkov zaposlovanja.

POGLAVJE 1 3 —
SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

1 3

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

1 3 0

Socialna infrastruktura in usposabljanje

1 3 0 0

Storitve, ki jih zagotavlja Generalni direktorat za osebje in administracijo

 

36 000

 

36 000

1 3 0 1

Usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja

 

80 000

–40 000

40 000

1 3 0 2

Druga infrastruktura

 

5 000

–5 000

p.m.

 

Člen 1 3 0 – Vmesni seštevek

 

121 000

–45 000

76 000

 

Poglavje 1 3 – Skupaj

 

121 000

–45 000

76 000

1 3 0
Socialna infrastruktura in usposabljanje

1 3 0 1
Usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

80 000

–40 000

40 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti tretji odstavek člena 24.

1 3 0 2
Druga infrastruktura

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

5 000

–5 000

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo prispevki Agencije za kulturne in športne dejavnosti ter prispevki za vrtec, otroško varstvo in učni center.

NASLOV 2

STROŠKI OSREDNJE PODPORE

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

470 000

209 000

679 000

2 1

TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI

113 000

27 000

140 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

30 000

–5 000

25 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

35 000

–6 000

29 000

2 4

POŠTNI STROŠKI

8 000

 

8 000

2 5

DODATNE STORITVE

190 000

– 110 000

80 000

 

Naslov 2 – Skupaj

846 000

115 000

961 000

POGLAVJE 2 0 —
ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 0 0

Najemnina in tekoči stroški

2 0 0 0

Najemnina in tekoči stroški: voda, elektrika in gretje, varovanje, čiščenje

 

355 000

40 000

395 000

2 0 0 1

Drugi stroški zgradb

 

115 000

169 000

284 000

 

Člen 2 0 0 – Vmesni seštevek

 

470 000

209 000

679 000

 

Poglavje 2 0 – Skupaj

 

470 000

209 000

679 000

2 0 0
Najemnina in tekoči stroški

2 0 0 0
Najemnina in tekoči stroški: voda, elektrika in gretje, varovanje, čiščenje

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

355 000

40 000

395 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo najemnine zasedenih zgradb, najem skladišč, garaž, dislociranih skladišč ter parkirnih površin ter tudi zavarovalne premije, voda, plin, elektrika, stroški ogrevanja, stroški vzdrževanja dvigal v poslovnih stavbah, varovanje ter čiščenje zgradbe.

2 0 0 1
Drugi stroški zgradb

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

115 000

169 000

284 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z zgradbami, kot je na primer opremljanje prostorov.

POGLAVJE 2 1 —
TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

2 1

TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI

2 1 0

Telekomunikacije in računalniki

2 1 0 0

Nakup in vzdrževanje opreme in programske opreme, uporabniška podpora

 

50 000

10 000

60 000

2 1 0 1

Najem ali zakup računalniške ali elektronske pisarniške opreme

 

p.m.

 

p.m.

2 1 0 2

Podpora uporabnikom in telekomunikacije – DIGIT

 

63 000

17 000

80 000

 

Člen 2 1 0 – Vmesni seštevek

 

113 000

27 000

140 000

 

Poglavje 2 1 – Skupaj

 

113 000

27 000

140 000

2 1 0
Telekomunikacije in računalniki

2 1 0 0
Nakup in vzdrževanje opreme in programske opreme, uporabniška podpora

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

50 000

10 000

60 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup računalniške opreme, stroški programske opreme ter vzdrževanja programskih paketov in uporabniške podpore.

2 1 0 2
Podpora uporabnikom in telekomunikacije – DIGIT

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

63 000

17 000

80 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški telekomunikacij in podpore uporabnikom na podlagi sporazuma o ravni storitev, sklenjenega z DIGIT.

POGLAVJE 2 2 —
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Oprema

2 2 0 0

Oprema, namestitev in vzdrževanje

 

p.m.

 

p.m.

2 2 0 1

Najem ali zakup

 

p.m.

 

p.m.

 

Člen 2 2 0 – Vmesni seštevek

 

p.m.

 

p.m.

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Nakup in vzdrževanje

 

20 000

 

20 000

2 2 1 1

Najem ali zakup

 

p.m.

 

p.m.

 

Člen 2 2 1 – Vmesni seštevek

 

20 000

 

20 000

2 2 2

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 2 0

Knjižnična zaloga: knjige, časopisi, tehnične revije

 

10 000

–5 000

5 000

 

Člen 2 2 2 – Vmesni seštevek

 

10 000

–5 000

5 000

 

Poglavje 2 2 – Skupaj

 

30 000

–5 000

25 000

2 2 2
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 2 0
Knjižnična zaloga: knjige, časopisi, tehnične revije

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

10 000

–5 000

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup knjig in dokumentov ter izdatki za naročnine na tehnične publikacije.

POGLAVJE 2 3 —
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0

Pisarniški material

2 3 0 0

Pisarniški material

 

20 000

–5 000

15 000

 

Člen 2 3 0 – Vmesni seštevek

 

20 000

–5 000

15 000

2 3 1

Finančni stroški

2 3 1 0

Bančni stroški

 

2 000

 

2 000

2 3 1 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

 

p.m.

 

p.m.

2 3 1 2

Drugi finančni stroški

 

1 000

 

1 000

 

Člen 2 3 1 – Vmesni seštevek

 

3 000

 

3 000

2 3 2

Pravni stroški

2 3 2 0

Pravno svetovanje:

 

10 000

 

10 000

 

Člen 2 3 2 – Vmesni seštevek

 

10 000

 

10 000

2 3 3

Drugi stroški poslovanja

2 3 3 0

Druga zavarovanja

 

1 000

 

1 000

2 3 3 1

Stroški, povezani z internimi sestanki

 

1 000

–1 000

p.m.

2 3 3 2

Stroški vzdrževanja in odstranitve

 

p.m.

 

p.m.

 

Člen 2 3 3 – Vmesni seštevek

 

2 000

–1 000

1 000

 

Poglavje 2 3 – Skupaj

 

35 000

–6 000

29 000

2 3 0
Pisarniški material

2 3 0 0
Pisarniški material

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

20 000

–5 000

15 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup pisarniškega materiala.

2 3 3
Drugi stroški poslovanja

2 3 3 1
Stroški, povezani z internimi sestanki

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

1 000

–1 000

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani s pripravo internih sestankov.

POGLAVJE 2 5 —
DODATNE STORITVE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

2 5

DODATNE STORITVE

2 5 0

Druge storitve

2 5 0 0

Prevajalske storitve – Prevajalski center v Luxembourgu

 

30 000

 

30 000

2 5 0 1

Druge storitve

 

160 000

– 110 000

50 000

 

Člen 2 5 0 – Vmesni seštevek

 

190 000

– 110 000

80 000

 

Poglavje 2 5 – Skupaj

 

190 000

– 110 000

80 000

2 5 0
Druge storitve

2 5 0 1
Druge storitve

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

160 000

– 110 000

50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različne storitve: publikacije, svetovanja itd.

NASLOV 3

STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

3 1

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 471 000

– 720 000

751 000

3 2

OBDELAVA PODATKOV

398 000

– 213 000

185 000

3 3

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE

491 000

– 441 000

50 000

 

Naslov 3 – Skupaj

2 360 000

–1 374 000

986 000

POGLAVJE 3 1 —
SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

3 1

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA

3 1 0

Sestanki, potovanja in z njimi povezani stroški

3 1 0 0

Sestanki in informativni dnevi

 

1 126 000

– 626 000

500 000

3 1 0 1

Službena potovanja in nadomestila za zunanje strokovnjake – Izvajanje ocen

 

170 000

 

170 000

3 1 0 2

Službena potovanja osebja

 

170 000

–90 000

80 000

3 1 0 3

Dodatek za reprezentančne stroške

 

5 000

–4 000

1 000

 

Člen 3 1 0 – Vmesni seštevek

 

1 471 000

– 720 000

751 000

 

Poglavje 3 1 – Skupaj

 

1 471 000

– 720 000

751 000

3 1 0
Sestanki, potovanja in z njimi povezani stroški

3 1 0 0
Sestanki in informativni dnevi

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

1 126 000

– 626 000

500 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani s sestanki strokovnjakov in informativnimi dnevi, ki jih organizira Agencija.

3 1 0 2
Službena potovanja osebja

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

170 000

–90 000

80 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic na službeni poti in razni ali posebni stroški, ki so nastali na službenem potovanju v interesu opravljanja službe s strani osebja, za katerega veljajo Kadrovski predpisi.

3 1 0 3
Dodatek za reprezentančne stroške

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

5 000

–4 000

1 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški.

POGLAVJE 3 2 —
OBDELAVA PODATKOV

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

3 2

OBDELAVA PODATKOV

3 2 0

Obdelava podatkov

3 2 0 0

Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov

 

243 000

– 138 000

105 000

3 2 0 1

Namenski sistemi informacijske tehnologije za podporo delovanju

 

155 000

–75 000

80 000

 

Člen 3 2 0 – Vmesni seštevek

 

398 000

– 213 000

185 000

 

Poglavje 3 2 – Skupaj

 

398 000

– 213 000

185 000

3 2 0
Obdelava podatkov

3 2 0 0
Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

243 000

– 138 000

105 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za informacijsko tehnologijo za zbiranje podatkov.

3 2 0 1
Namenski sistemi informacijske tehnologije za podporo delovanju

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

155 000

–75 000

80 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za orodja informacijske tehnologije, namenjena podpori delovanja.

POGLAVJE 3 3 —
INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

3 3

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE

3 3 0

Informacije in publikacije

3 3 0 0

Sporočila, uredniško delo, publikacije, svetovni splet, konference

 

351 000

– 311 000

40 000

 

Člen 3 3 0 – Vmesni seštevek

 

351 000

– 311 000

40 000

3 3 1

Druge storitve

3 3 1 0

Stroški prevajanja in tolmačenja

 

40 000

–30 000

10 000

3 3 1 1

Študije, svetovanje in druge storitve

 

100 000

– 100 000

p.m.

 

Člen 3 3 1 – Vmesni seštevek

 

140 000

– 130 000

10 000

 

Poglavje 3 3 – Skupaj

 

491 000

– 441 000

50 000

3 3 0
Informacije in publikacije

3 3 0 0
Sporočila, uredniško delo, publikacije, svetovni splet, konference

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

351 000

– 311 000

40 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvoj spletnih strani, uredniško delo in publikacije.

3 3 1
Druge storitve

3 3 1 0
Stroški prevajanja in tolmačenja

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

40 000

–30 000

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja in tolmačenja, ki nastanejo v Agenciji pri izvajanju njenih rednih dejavnosti.

3 3 1 1
Študije, svetovanje in druge storitve

Odobritve 2007

Sprememba proračuna št. 1

Novi znesek

100 000

– 100 000

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo študijski stroški in stroški različnih drugih storitev, ki nastanejo v Agenciji pri izvajanju njenih rednih dejavnosti.


Top