EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1909

Uredba Sveta (ES) št. 1909/2006 z dne 18. decembra 2006 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 2042/2000 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve pri uvozu sistemov televizijskih kamer po poreklu iz Japonske

OJ L 365, 21.12.2006, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 445–450 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 180 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 180 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 118 - 123

No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1909/oj

21.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1909/2006

z dne 18. decembra 2006

o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 2042/2000 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve pri uvozu sistemov televizijskih kamer po poreklu iz Japonske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“),

ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   PREDHODNI POSTOPKI

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 1015/94 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz sistemov televizijskih kamer („STK“) s poreklom iz Japonske.

(2)

Septembra 2000 je Svet z Uredbo (ES) št. 2042/2000 (3) potrdil dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1015/94 (kakor je bila naknadno spremenjena) v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe.

(3)

V členu 1(3)(e) Uredbe (ES) št. 2042/2000 je Svet iz obsega protidampinške dajatve izrecno izključil sisteme kamer, navedene v Prilogi k navedeni uredbi („Priloga“), ki so visokokakovostni sistemi profesionalnih kamer in se s tehničnega vidika uvrščajo v opredelitev izdelka iz člena 1(2) navedene uredbe, vendar jih ni mogoče šteti za sisteme televizijskih kamer.

(4)

Komisija je 29. septembra 2005 (4) v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe začela pregled Uredbe (ES) št. 2042/2000, ki je uvedla obstoječe protidampinške ukrepe na uvoz STK s poreklom iz Japonske.

(5)

Komisija je z obvestilom z dne 18. maja 2006 začela protidampinški postopek v zvezi z uvozom nekaterih sistemov kamer s poreklom iz Japonske v skladu s členom 5 osnovne uredbe. Ker zajema opredelitev izdelka v tej preiskavi izdelke, za katere veljajo ukrepi v skladu z Uredbo (ES) št. 2042/2000, je Komisija z obvestilom z dne 18. maja 2006 v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe začela tudi pregled obstoječih ukrepov.

B.   PREISKAVA V ZVEZI Z NOVIMI MODELI SISTEMOV PROFESIONALNIH KAMER

1.   Postopek

(6)

En japonski proizvajalec izvoznik, Hitachi Denshi (Europa) GmbH („Hitachi“), je obvestil Komisijo, da namerava na trg Skupnosti poslati nov model sistemov profesionalnih kamer in od Komisije zahteval, naj ta nov model sistemov profesionalnih kamer doda na seznam Priloge k Uredbi (ES) št. 2042/2000 in ga tako oprosti protidampinških dajatev.

(7)

Komisija je o tem obvestila industrijo Skupnosti in začela preiskavo, omejeno na odločitev, ali obravnavani izdelek spada v področje uporabe protidampinških dajatev in ali je treba izvedbeni del Uredbe (ES) št. 2042/2000 ustrezno spremeniti.

2.   Model v preiskavi

(8)

Skupaj z ustreznimi tehničnimi podatki je bil predložen zahtevek za oprostitev naslednjega modela sistemov kamer:

Hitachi:

glava kamere V-35W.

Ta model je bil predstavljen kot nadgradnja glave kamere V-35, že oproščene dajatve.

3.   Ugotovitve

(9)

Glava kamere V-35W se uvršča v opis izdelka iz člena 1(2)(a) Uredbe (ES) št. 2042/2000. Tako kot predhodni model, je tudi ta večinoma namenjen profesionalni uporabi in se na trgu ES ne prodaja z ustreznim sistemom „triax“ ali adapterji.

(10)

Zato je bilo ugotovljeno, da se v smislu člena 1(3)(e) Uredbe (ES) št. 2042/2000 uvršča kot sistem profesionalnih kamer. Iz tega razloga ga je treba izvzeti iz področja uporabe obstoječih protidampinških ukrepov in ga dodati na seznam priloge k Uredbi (ES) št. 2042/2000.

(11)

V skladu z ustaljeno prakso institucij Skupnosti je treba nov model oprostiti protidampinške dajatve z dnem, ko službe Komisije prejmejo ustrezen zahtevek za oprostitev. Zato je treba celoten uvoz v nadaljevanju navedenega modela kamer, uvoženih 11. aprila 2006 ali po tem datumu, od navedenega datuma dalje oprostiti protidampinške dajatve:

Hitachi:

glava kamere V-35W.

4.   Informacije zainteresiranih strank in sklepne ugotovitve

(12)

Komisija je industrijo Skupnosti in proizvajalca izvoznika STK obvestila o svojih ugotovitvah in jima dala možnost, da predložita svoja stališča. Nobena stranka ni nasprotovala ugotovitvam Komisije.

(13)

Glede na zgoraj navedeno se predlaga, da se Priloga Uredbe (ES) št. 2042/2000 ustrezno spremeni –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 2042/2000 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

1.   Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Ta uredba se uporablja za uvoz spodaj navedenega modela, ki ga je naslednji proizvajalec izvoznik proizvedel in izvozil v Skupnost:

Hitachi od 11. aprila 2006 naprej

glava kamere V-35W.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

J.-E. ENESTAM


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 111, 30.4.1994, str. 106. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1754/2004 (UL L 313, 12.10.2004, str. 1).

(3)  UL L 244, 29.9.2000, str. 38. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 213/2006 (UL L 169, 22.6.2006, str. 1).

(4)  UL C 239, 29.9.2005, str. 9.


PRILOGA

„PRILOGA

Seznam sistemov profesionalnih kamer, ki jih ni mogoče obravnavati kot sisteme televizijskih kamer (sistemi televizijskih kamer za oddajanje) in ki so izvzeti iz ukrepov

Ime družbe

Glava kamere

Iskalnik

Krmilna enota kamere

Krmilna enota

Glavna enota kamere

Adapterji za kamere

Sony

 

DXC-M7PK

 

DXC-M7P

 

DXC-M7PH

 

DXC-M7PK/1

 

DXC-M7P/1

 

DXC-M7PH/1

 

DXC-327PK

 

DXC-327PL

 

DXC-327PH

 

DXC-327APK

 

DXC-327APL

 

DXC-327AH

 

DXC-537PK

 

DXC-537PL

 

DXC-537PH

 

DXC-537APK

 

DXC-537APL

 

DXC-537APH

 

EVW-537PK

 

EVW-327PK

 

DXC-637P

 

DXC-637PK

 

DXC-637PL

 

DXC-637PH

 

PVW-637PK

 

PVW-637PL

 

DXC-D30PF

 

DXC-D30PK

 

DXC-D30PL

 

DXC-D30PH

 

DSR-130PF

 

DSR-130PK

 

DSR-130PL

 

PVW-D30PF

 

PVW-D30PK

 

PVW-D30PL

 

DXC-327BPF

 

DXC-327BPK

 

DXC-327BPL

 

DXC-327BPH

 

DXC-D30WSP (2)

 

DXC-D35PH (2)

 

DXC-D35PL (2)

 

DXC-D35PK (2)

 

DXC-D35WSPL (2)

 

DSR-135PL (2)

 

DXF-3000CE

 

DXF-325CE

 

DXF-501CE

 

DXF-M3CE

 

DXF-M7CE

 

DXF-40CE

 

DXF-40ACE

 

DXF-50CE

 

DXF-601CE

 

DXF-40BCE

 

DXF-50BCE

 

DXF-701CE

 

DXF-WSCE (2)

 

DXF-801CE (2)

 

HDVF-C30W

 

CCU-M3P

 

CCU-M5P

 

CCU-M7P

 

CUU-M5AP (2)

 

RM-M7G

 

RM-M7E (2)

 

CA-325P

 

CA-325AP

 

CA-325B

 

CA-327P

 

CA-537P

 

CA-511

 

CA-512P

 

CA-513

 

VCT-U14 (2)

Ikegami

 

HC-340

 

HC-300

 

HC-230

 

HC-240

 

HC-210

 

HC-390

 

LK-33

 

HDL-30MA

 

HDL-37

 

HC-400 (2)

 

HC-400W (2)

 

HDL-37E

 

HDL-10

 

HDL-40

 

HC-500 (2)

 

HC-500W (2)

 

VF15-21/22

 

VF-4523

 

VF15-39

 

VF15-46 (2)

 

VF5040 (2)

 

VF5040W (2)

 

MA-200/230

 

MA-200A (2)

 

MA-400 (2)

 

CCU-37

 

CCU-10

 

RCU-240

 

RCU-390 (2)

 

RCU-400 (2)

 

RCU-240A

 

CA-340

 

CA-300

 

CA-230

 

CA-390

 

CA-400 (2)

 

CA-450 (2)

Hitachi

 

SK-H5

 

SK-H501

 

DK-7700

 

DK-7700SX

 

HV-C10

 

HV-C11

 

HV-C10F

 

Z-ONE (L)

 

Z-ONE (H)

 

Z-ONE

 

Z-ONE A (L)

 

Z-ONE A (H)

 

Z-ONE A (F)

 

Z-ONE A

 

Z-ONE B (L)

 

Z-ONE B (H)

 

Z-ONE B (F)

 

Z-ONE B

 

Z-ONE B (M)

 

Z-ONE B (R)

 

FP-C10 (B)

 

FP-C10 (C)

 

FP-C10 (D)

 

FP-C10 (G)

 

FP-C10 (L)

 

FP-C10 (R)

 

FP-C10 (S)

 

FP-C10 (V)

 

FP-C10 (F)

 

FP-C10

 

FP-C10 A

 

FP-C10 A (A)

 

FP-C10 A (B)

 

FP-C10 A (C)

 

FP-C10 A (D)

 

FP-C10 A (F)

 

FP-C10 A (G)

 

FP-C10 A (H)

 

FP-C10 A (L)

 

FP-C10 A (R)

 

FP-C10 A (S)

 

FP-C10 A (T)

 

FP-C10 A (V)

 

FP-C10 A (W)

 

Z-ONE C (M)

 

Z-ONE C (R)

 

Z-ONE C (F)

 

Z-ONE C

 

HV-C20

 

HV-C20M

 

Z-ONE-D

 

Z-ONE-D (A)

 

Z-ONE-D (B)

 

Z-ONE-D (C)

 

Z-ONE.DA (2)

 

V-21 (2)

 

V-21W (2)

 

V-35 (2)

 

DK-H31 (2)

 

V-35W (2)

 

GM-5 (A)

 

GM-5-R2 (A)

 

GM-5-R2

 

GM-50

 

GM-8A (2)

 

GM-9 (2)

 

GM-51 (2)

 

RU-C1 (B)

 

RU-C1 (D)

 

RU-C1

 

RU-C1-S5

 

RU-C10 (B)

 

RU-C10 (C)

 

RC-C1

 

RC-C10

 

RU-C10

 

RU-Z1 (B)

 

RU-Z1 (C)

 

RU-Z1

 

RC-C11

 

RU-Z2

 

RC-Z1

 

RC-Z11

 

RC-Z2

 

RC-Z21

 

RC-Z2A (2)

 

RC-Z21A (2)

 

RU-Z3 (2)

 

RC-Z3 (2)

 

RU-Z35 (2)

 

RU-3300N (2)

 

CA-Z1

 

CA-Z2

 

CA-Z1SJ

 

CA-Z1SP

 

CA-Z1M

 

CA-Z1M2

 

CA-Z1HB

 

CA-C10

 

CA-C10SP

 

CA-C10SJA

 

CA-C10M

 

CA-C10B

 

CA-Z1A (2)

 

CA-Z31 (2)

 

CA-Z32 (2)

 

CA-ZD1 (2)

 

CA-Z35 (2)

 

EA-Z35 (2)

Matsushita

 

WV-F700

 

WV-F700A

 

WV-F700SHE

 

WV-F700ASHE

 

WV-F700BHE

 

WV-F700ABHE

 

WV-F700MHE

 

WV-F350

 

WV-F350HE

 

WV-F350E

 

WV-F350AE

 

WV-F350DE

 

WV-F350ADE

 

WV-F500HE (1)

 

WV-F-565HE

 

AW-F575HE

 

AW-E600

 

AW-E800

 

AW-E800A

 

AW-E650

 

AW-E655

 

AW-E750

 

AW-E860L

 

AK-HC910L

 

AK-HC1500G

 

WV-VF65BE

 

WV-VF40E

 

WV-VF39E

 

WV-VF65BE (1)

 

WV-VF40E (1)

 

WV-VF42E

 

WV-VF65B

 

AW-VF80

 

WV-RC700/B

 

WV-RC700/G

 

WV-RC700A/B

 

WV-RC700A/G

 

WV-RC36/B

 

WV-RC36/G

 

WV-RC37/B

 

WV-RC37/G

 

WV-CB700E

 

WV-CB700AE

 

WV-CB700E (1)

 

WV-CB700AE (1)

 

WV-RC700/B (1)

 

WV-RC700/G (1)

 

WV-RC700A/B (1)

 

WV-RC700A/G (1)

 

WV-RC550/G

 

WV-RC550/B

 

WV-RC700A

 

WV-CB700A

 

WV-RC550

 

WV-CB550

 

AW-RP501

 

AW-RP505

 

AK-HRP900

 

AK-HRP150

 

WV-AD700SE

 

WV-AD700ASE

 

WV-AD700ME

 

WV-AD250E

 

WV-AD500E (1)

 

AW-AD500AE

 

AW-AD700BSE

JVC

 

KY-35E

 

KY-27ECH

 

KY-19ECH

 

KY-17FITECH

 

KY-17BECH

 

KY-F30FITE

 

KY-F30BE

 

KY-F560E

 

KY-27CECH

 

KH-100U

 

KY-D29ECH

 

KY-D29WECH (2)

 

VF-P315E

 

VF-P550E

 

VF-P10E

 

VP-P115E

 

VF-P400E

 

VP-P550BE

 

VF-P116E

 

VF-P116WE (2)

 

VF-P550WE (2)

 

RM-P350EG

 

RM-P200EG

 

RM-P300EG

 

RM-LP80E

 

RM-LP821E

 

RM-LP35U

 

RM-LP37U

 

RM-P270EG

 

RM-P210E

 

KA-35E

 

KA-B35U

 

KA-M35U

 

KA-P35U

 

KA-27E

 

KA-20E

 

KA-P27U

 

KA-P20U

 

KA-B27E

 

KA-B20E

 

KA-M20E

 

KA-M27E

Olympus

 

MAJ-387N

 

MAJ-387I

 

 

OTV-SX 2

 

OTV-S5

 

OTV-S6

 

 

 

Kamera OTV-SX


(1)  Imenovana tudi glavna nastavitvena enota (MSU) ali glavna krmilna plošča (MCP).

(2)  Modeli, ki so bili izvzeti pod pogojem, da se ustrezni sistem triax ali adapter triax ne prodajata na trgu ES.“


Top