Help Print this page 

Document 32006R1897

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 1897/2006 z dne 19. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1255/96 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife za določene industrijske, kmetijske in ribiške proizvode
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; razveljavil 32011R1344
OJ L 395, 30.12.2006, p. 1–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 795–956 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 228 - 321
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 228 - 321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1897/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/12/2006
  • Date of effect: 31/12/2006; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 3
  • Date of effect: 01/01/2007; uporaba glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/2011; razveljavil 32011R1344
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
Procedure
Relationship between documents
Text

30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 395/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1897/2006

z dne 19. december 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1255/96 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife za določene industrijske, kmetijske in ribiške proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 26 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V interesu Skupnosti je, da se za številne nove proizvode, ki jih Priloga k Uredbi Sveta (ES) št. 1255/96 (1) ne navaja, delno ali povsem opusti avtonomne dajatve skupne carinske tarife.

(2)

Številne proizvode, ki jih navaja Uredba (ES) št. 1255/96, je treba umakniti iz seznama v Prilogi k navedeni uredbi, ker Skupnosti ni več v interesu ohranjati opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife ali ker je treba spremeniti opis in upoštevati razvoj tehničnih proizvodov in gospodarskih gibanj na trgu.

(3)

Proizvode, katerih opis je treba spremeniti, je torej treba obravnavati kot nove proizvode.

(4)

Za lažje razumevanje in zaradi velikega števila sprememb, ki bodo začele veljati 1. januarja 2007, je treba Prilogo k Uredbi (ES) št. 1255/96 nadomestiti s povsem novo različico, ki začne veljati s tem datumom.

(5)

Da bi se lahko preverili gospodarski vidiki posameznih opustitev, mora biti obdobje veljavnosti ukrepa določeno. Izkušnje so pokazale, da je treba določiti datum izteka za opustitve, ki jih navaja Uredba (ES) št. 1255/96, in tako zagotoviti, da se upoštevajo tehnološke in gospodarske spremembe. To pa ne sme izključevati predčasne ukinitve nekaterih ukrepov ali njihovega nadaljevanja po tem obdobju, če se v skladu z načeli, določenimi v Sporočilu Komisije o avtonomnih tarifnih opustitvah in tarifnih kvotah, za to predložijo gospodarski razlogi (2).

(6)

Uredbo (ES) št. 1255/96 je treba zato ustrezno spremeniti.

(7)

Ob upoštevanju gospodarskega pomena te uredbe, je potrebno uporabiti izjemno okoliščino nujnih razlogov, predvideno v točki I.3 Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(8)

Ker je treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2007, bi morala začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1255/96 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začasne opustitve avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za proizvode, navedene v Prilogi, se uporabljajo od 1. januarja 2007. Veljati prenehajo na datume iz navedene priloge.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2007.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. december 2006.

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 158, 29.6.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 963/2006 (UL L 176, 30.6.2006, str. 3).

(2)  UL C 128, 25.4.1998, str. 2.


PRILOGA

PRILOG A

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Stopnja avtonomne dajatve

Konec veljavnosti

ex 0302 69 99

10

Jesetri, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni, za predelavo (1)  (2)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0303 79 98

10

ex 0302 69 99

20

Bradavičarica (Cyclopterus lumpus) z ikrami, sveža ali ohlajena za predelavo (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0302 69 99

30

Rdeči hlastač (Lutjanus purpureus), svež, ohlajen ali zamrznjen, za predelavo (1)  (3)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0303 79 98

20

ex 0302 70 00

11

Trde ribje ikre, sveže, ohlajene ali zamrznjene

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0302 70 00

31

ex 0302 70 00

41

ex 0302 70 00

82

ex 0302 70 00

83

ex 0302 70 00

84

ex 0302 70 00

89

ex 0303 80 90

10

ex 0303 80 90

19

ex 0303 11 00

12

Pacifiški losos (Oncorhynchus spp.), zamrznjeni in brez glave, za predelovalno industrijo za proizvodnjo past ali namazov (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0303 11 00

18

ex 0303 19 00

12

ex 0303 19 00

18

ex 0304 19 39

45

Fileti in meso trnežev (Squalus acanthias), sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

6 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0304 19 99

60

ex 0304 29 61

10

ex 0304 99 99

21

ex 0305 20 00

11

Trde ribje ikre, nasoljene ali v slanici

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0305 20 00

18

ex 0305 20 00

19

ex 0305 20 00

21

ex 0305 20 00

30

ex 0306 19 90

10

Krill, za predelavo (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0306 29 90

10

ex 0603 90 00

10

Cvetje, cvetni brsti, listje, listi in drugi deli rastlin obdelani zgolj s sušenjem, barvanjem ali beljenjem, ki se uporabljajo za izdelovanje ‚pot-pourri‘-jev iz tarifne podštevilke 3307 49 00 (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0604 99 90

10

ex 0710 21 00

10

Stročji grah vrste Pisum sativum, podvrste Hortense axiphium, zamrznjen, debeline do vključno 6 mm, ki se uporablja skupaj s stroki v proizvodnji pripravljenih jedi (1)  (3)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0710 80 95

50

Bambusovi poganjki, zamrznjeni, ki niso pripravljeni za prodajo na drobno

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0711 59 00

11

Gobe, razen gob iz rodu Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum in Tricholoma, začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje, vendar takšne neprimerne za takojšnjo porabo, za potrebe konzervne industrije (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 0712 32 00

10

Gobe, razen gob iz rodu Agaricus, sušene, cele ali v prepoznavnih rezinah ali kosih, namenjene za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno (1)  (3)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0712 33 00

10

ex 0712 39 00

31

ex 0804 10 00

10

Dateljni, sveži ali suhi, ki niso namenjeni za prodajo na drobno

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0810 40 50

10

Sadje vrste Vaccinium macrocarpon, sveže

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0810 90 95

10

Šipek, svež

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

0811 90 50

 

Sadje iz rodu Vaccinium, nekuhano ali kuhano v vreli vodi ali sopari, zamrznjeno, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

0811 90 70

 

ex 0811 90 95

69

ex 0811 90 95

20

Boysenove robide, zamrznjene, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, ki niso namenjene za prodajo na drobno

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0811 90 95

30

Ananas (Ananas comosus), v kosih, zamrznjen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 0811 90 95

40

Šipek, nekuhano ali kuhano v vreli vodi ali sopari, zamrznjeno, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 1511 90 19

10

Palmovo olje, olje kokosovega oreha (kopre), olje iz palmovih jeder (koščic) za proizvodnjo:

industrijskih monokarboksilnih maščobnih kislin iz tarifne podštevilke 3823 19 10,

mešanic metilnih estrov maščobnih kislin iz tarifne podštevilke 3824 90 98,

mešanic metilnih estrov maščobnih kislin iz tarifnih številk 2915 ali 2916,

stearinske kisline iz tarifne podštevilke 3823 11 00 ali

izdelkov iz tarifne številke 3401

 (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 1511 90 91

10

ex 1513 11 10

10

ex 1513 19 30

10

ex 1513 21 10

10

ex 1513 29 30

10

ex 1515 90 99

92

Rastlinsko olje, rafinirano, ki vsebuje 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % arahidonske kisline ali 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % dokozaheksanojske kisline

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 1517 90 99

10

Rastlinsko olje, rafinirano, ki vsebuje 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % arahidonske kisline ali 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % dokozaheksanojske kisline, in standardizirano s sončničnim oljem z visoko vsebnostjo oleinske kisline (HOSO – high oleic sunflower oil)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 1518 00 91

10

Sojino olje, modificirano z maleinsko kislino, za proizvodnjo kozmetičnih izdelkov (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 1604 11 00

20

Pacifiški losos (Onchorhyncus spp.), za predelovalno industrijo za predelavo v paste ali namaze (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 1604 20 10

20

ex 1604 30 90

10

Trde ribje ikre, oprane, očiščene priraslih organov in samo soljene ali v slanici, za predelavo (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 1605 10 00

11

Raki vrst ‚King‘ (Paralithodes camchaticus), ‚Hanasaki‘ (Paralithodes brevipes), ‚Kegani‘ (Erimacrus isenbecki), ‚Queen‘ in ‚Snow‘ (Chionoecetes spp.), ‚Red‘ (Geryon quinquedens), ‚Rough stone‘ (Neolithodes asperrimus), Lithodes antarctica, ‚Mud‘ (Scylla serrata), ‚Blue‘ (Portunus spp.), samo kuhani v vodi, brez oklepa, zamrznjeni ali ne, v izvirnih pakiranjih z neto vsebino 2 kg ali več

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 1605 10 00

19

ex 1605 10 00

92

Rakovice vrste Paralomis granulosa

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 1605 10 00

94

ex 1902 30 10

10

Prosojni rezanci, narezani na kose, dobljeni iz fižola (Vigna radiata (L.) Wilczek), ki niso pripravljeni za prodajo na drobno

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 1903 00 00

20

ex 2005 91 00

10

Bambusovi vršički, pripravljeni ali konzervirani, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 5 kg

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2106 10 20

10

Beljakovinski koncentrat iz soje, ki vsebuje 6,6 mas. % ali več, vendar ne več kot 8,6 mas. % kalcijevega fosfata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2309 90 99

20

Kalcijev in natrijev fosfat z vsebnostjo fluora 0,005 mas. % ali več, vendar manj kot 0,2 mas. % v suhem anhidridnem proizvodu, ki se uporablja pri proizvodnji krme za živali (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2707 99 11

10

Surova lahka olja, ki vsebujejo po masi:

10 % ali več viniltoulenov;

10 % ali več indena in

od 1 % do vključno 5 % naftalena

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2710 11 25

10

Mešanica izomerov 2,4,4-trimetilpent-1-ena in 2,4,4-trimetilpent-2-ena

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2805 30 10

10

Zlitina cerija in drugih redkih zemeljskih kovin, ki vsebuje 47 mas. % ali več cerija

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2805 30 10

20

Zlitina lantana in drugih redkih zemeljskih kovin, ki vsebuje 43 mas. % ali več lantana

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2805 30 90

10

Lantan čistoče 99 mas. % ali več

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2811 19 80

10

Sulfamidna kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2811 22 00

10

Silicijev dioksid v obliki praška, namenjen za uporabo v proizvodnji kolon zavisoko ločljivo tekočinsko kromatografijo (HPLC) in kartuš ‚cartridge‘ za pripravo vzorcev (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2811 29 90

10

Telurijev dioksid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2812 90 00

10

Dušikov trifluorid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2812 90 00

20

Silicijev tetrafluorid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2818 30 00

10

Aluminijev hidroksi oksid v obliki psevdo-boehmita

4 %

1.1.2007 – 31.12.2008

2819 10 00

 

Kromov trioksid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2819 90 90

10

Dikromov trioksid:

s specifično površino 37 m2/g ali več (določeno po metodi BET);

s čistočo najmanj 99,5 mas. %, računano na suho snov in

s specifično maso 1,2 g/cm3 ali manj,

ki se uporablja v proizvodnji magnetnega kromovega dioksida. (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2820 90 90

10

Manganov (II,III) oksid, ki vsebuje 70 mas. % ali več mangana

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2821 10 00

10

Diželezov trioksid v obliki praška, s čistočo najmanj 99,2 mas. %, ki se uporablja za proizvodnjo izdelkov iz tarifne številke 8504 (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2823 00 00

10

Titanov dioksid s čistočo najmanj 99,9 mas. %, s povprečno velikostjo zrn 1,2 mikrona ali več, vendar ne več kot 1,8 mikrona, za proizvodnjo izdelkov iz tarifnih številk 8532 ali 8533 (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2825 50 00

10

Bakrov (I ali II) oksid, ki vsebuje 78 mas. % ali več bakra in največ 0,03 mas. % klora

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2826 90 80

10

Kalijev heksafluorofosfat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2827 39 85

10

Bakrov monoklorid s čistočo najmanj 96 mas. % ali več, vendar ne več kot 99 mas. %

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2827 60 00

10

Titanov tetrajodid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2830 10 00

10

Dinatrijev tetrasulfid, ki vsebuje 38 mas. % ali manj natrija, računano na suho maso

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2830 90 85

10

Cinkov sulfid, ki vsebuje:

20,0 mg/kg ali manj klorida;

0,2 mg/kg ali manj bakra;

0,5 mg/kg ali manj železa in

1,0 mg/kg ali manj svinca

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2833 29 90

10

Manganov sulfat monohidrat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2836 91 00

20

Litijev karbonat, ki vsebuje eno ali več od naslednjih nečistoč, v podanih koncentracijah:

2 mg/kg ali več arzena;

200 mg/kg ali več kalcija;

200 mg/kg ali več klorida;

20 mg/kg ali več železa;

150 mg/kg ali več magnezija;

20 mg/kg ali več težkih kovin;

300 mg/kg ali več kalija;

300 mg/kg ali več natrija,

200 mg/kg ali več sulfatov,

določenih z metodami, ki so opisane v Evropski farmakopeji

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2836 99 17

10

Cirkonijev (IV) bazični karbonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2837 19 00

10

Cinkov cianid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2837 19 00

20

Bakrov cianid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2837 20 00

10

Tetranatrijev heksacianoferat (II)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2839 90 90

10

Svinčev silikat hidrat, z vsebnostjo svinca (84,5 ± 1,5) mas. %, izražen kot svinčev monoksid, v obliki praška

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2839 90 90

20

Kalcijev silikat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2842 90 80

10

Amonijev sulfamidat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2843 29 00

10

Srebrov oksid, brez nitratov in karbonatov, z vsebnostjo najmanj 99,99 mas. % srebra glede na vsebnost kovin, za izdelavo baterij iz srebrovega oksida (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2843 90 90

20

Paladijev monoksid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2843 90 90

30

Mešanica paladijevih ftalocianinov

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

2845 10 00

 

Težka voda (devterijev oksid) (Euratom)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

2845 90 10

 

devterij in njegove spojine; vodik in njegove spojine; obogaten z devterijem; mešanice in raztopine, ki vsebujejo te proizvode (Euratom)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2846 10 00

10

Koncentrat redkih zemljin, ki vsebuje 60 mas. % ali več, vendar največ 95 mas. % oksidov redkih zemljin in največ 1 mas. % cirkonijevega oksida, aluminijevega oksida ali železovega oksida, z izgubo pri zgorevanju 5 mas. % ali več

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

48

ex 2846 10 00

20

Dicerijev trikarbonat, hidriran ali ne

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2846 10 00

30

Cerijev lantanov karbonat, hidriran ali ne

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2846 10 00

40

Cerijev lantanov neodimov prazeodimov karbonat, hidriran ali ne

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

2846 90 00

 

Anorganske ali organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin, razen tistih iz tarifne podštevilke 2846 10 00

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2848 00 00

10

Fosfin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2850 00 20

10

Silan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2850 00 20

20

Arzin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 39 90

10

Ogljikov tretrafluorid (tetrafluorometan)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 39 90

20

1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 39 90

30

Perfluoroetan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 39 90

40

1,1-difluoroetan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 39 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluorpropan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 39 90

70

1,1,1,2 tetrafluoroetan, potrjen brez vonja, z vsebnostjo največ:

600 mas ppm 1,1,2,2-tetrafluoroetana

2 mas ppm pentafluoroetana

2 mas ppm klordifluorometana

2 mas ppm klorpentafluoroetana

2 mas ppm diklordifluorometana

Za uporabo pri proizvodnji potisnih plinov farmacevtske kakovosti za medicinske inhalatorje z določenim odmerkom (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2903 39 90

80

Heksafluoropropen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2903 43 00

10

1,1,1-Triklorotrifluoroetan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 49 10

10

Kloro-1,1,1-trifluoroetan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 49 80

20

1-Bromo-3-kloropropan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2903 59 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecakloropentaciklo [12.2.1.169.02,13.05,1]oktodeka-7,15-dien

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 59 80

20

Heksaklorociklopentadien

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 59 80

30

Oktafluorociklopenten

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2903 69 90

10

Di- ali tetraklorotriciklo[8.2.2.24,7]heksadeka-1(12),4,6,10,13,15-heksan, mešani izomerji

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 69 90

20

1,2-bis(pentabromofenil)etan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 69 90

40

2,6-diklorotoluen, s čistočo 99 mas. % ali več, in ki vsebuje:

0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzodioksin,

0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzifurana in,

0,2 mg/kg ali manj tetraklorobifenila

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 69 90

50

1-(klorometil)naftalen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2903 69 90

60

α-Klor(etil)toluen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2904 10 00

30

Natrijevp-stirensulfonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2904 20 00

10

Nitrometan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2904 20 00

20

Nitroetan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2904 20 00

50

2,2'-Dinitro-bibenzil

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2904 90 20

10

Tozilov klorid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2904 90 40

10

Trikloronitrometan, za proizvodnjo izdelkov iz tarifne podštevilke 3808 92 (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2904 90 85

10

Kintozen (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2904 90 85

20

1-Klor-2,4-dinitrobenzen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2904 90 85

30

5-nitro-1,2,4-triklorobenzen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2904 90 85

40

3-Bromo-5-nitro-trifluorometilbenzen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2905 19 00

11

Kalijev terc-butanolat (kalijev terc-butoksid), v obliki raztopine v tetrahidrofuranu ali ne

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

56

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimetilheptan-4-ol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2905 39 85

20

Heksa-1,5-dien-3,4-diol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2905 49 10

10

Etilidintrimetanol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

2906 11 00

 

mentol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2906 19 00

10

Cikloheksa-1,4-ilendimetanol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2906 19 00

20

4,4'-Izopropilidendicikloheksanol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2906 29 00

10

2,2-(m-fenilen)dipropan-2-ol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2906 29 00

20

1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2907 19 90

10

2,3,5-Trimetilfenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2907 21 00

10

Rezorcinol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2907 29 00

10

Dinatrijev 1,4-dihidroantracen-9,10-diolat, v obliki vodne raztopine

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2907 29 00

20

4,4'-(3,3,5-trimetilcikloheksiliden)difenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2907 29 00

30

4, 4',4"-etil-idin-trifenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2907 29 00

40

Mešanica izomer metilendifenola

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2907 29 00

50

6,6',6"-tricikloheksil-4,4',4"-butan-1,1,3-triiltrii(m-kreozol)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2907 29 00

60

4,4'-(1,3-fenilendiizopropiliden)difenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2907 29 00

70

2,2',2'',6,6',6''-Heksa-terc-butil-α, α' ,α'' -(mezitilen- 2,4,6- triil)tri-p_-krezol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2907 29 00

80

Pirogalol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2907 29 00

85

Fluoroglucinol, hidriran ali ne

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2908 99 10

10

Dinatrijev-3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2908 99 10

20

Dikalijev 7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2908 99 10

30

6-Hidkoksinaftalen-2-sulfonska kislina in njene soli

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

74

ex 2908 99 90

10

4-nitrozo-o-kreozol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2908 99 90

30

4-Nitrofenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2908 99 90

40

3-Nitro-p-krezol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2909 19 00

10

1,2-Bis(2-kloroetoksi)etan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2909 19 00

20

Bis(2-kloretil) eter

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2909 19 00

30

Mešanica izomerov nonaflourbutil metil etra ali nonaflourbutil etil etra, čistoče 99 mas. % ali več

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2909 19 00

40

Bis(2-etoksietil)eter

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2909 19 00

50

3-Etoksi-perfluoro-2-metilheksan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2909 30 38

10

Bis(pentabromofenil) eter

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2909 30 90

10

4-(p-toliloksi)bifenil

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2909 30 90

20

1,2-bis(m-toliloksi)etan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2909 30 90

30

1,2-Difenoksietan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2909 44 00

10

2-Heksiloksietanol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2909 49 18

10

1-ter-butoksipropan-2-ol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2909 50 90

10

4-(2-metoksietil)fenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2909 60 00

10

Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoksipropan-1-ol (glicidol)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2910 90 00

40

Perfluoroepoksipropan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2910 90 00

60

1,2-Epoksioktadekan, s čistočo najmanj 82 mas. %

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

59

ex 2910 90 00

70

(Epoksietil)benzen (stiren oksid)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2912 29 00

10

Tereftalaldehid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2912 29 00

20

p-Fenilbenzaldehid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2912 49 00

10

3-fenoksibenzaldehid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2912 49 00

20

4-Hidroksibenzaldehid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2914 19 90

10

3,3-dimetilbutan-2-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

2914 21 00

 

kafra

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 29 00

10

Ester-4-en-3,17-dion

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 29 00

20

Cikloheksadek-8-non

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 39 00

10

Benz[de]antracen-7-one

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 50 00

30

2'-Hidroksiacetofenon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 50 00

40

4'-Hidroksiacetofenon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 50 00

50

6'-Metoksi-2'-acetonafton

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 69 90

10

2-Etilantrakinon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 69 90

20

2-Pentilantrakinon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 69 90

30

1,4-Dihidroksiantrakinon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 69 90

40

2,3-Dihidro-1,4-dihidroksiantrakinon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 69 90

50

2-Metilantrakinon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 70 00

10

1-Klor-3,3-dimetilbutan-2-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 70 00

30

4,4'-Dibromobenzil

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 70 00

40

Perfluor(2-metilpentan-3-on)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2914 70 00

50

3′-Kloropropiofenon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2915 29 00

10

Antimonov triacetat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2915 39 80

20

5α-bromo-6ß-hidroksi-17-okso-androstan-3ß-il acetat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2915 39 80

30

But-3-en-1,2-diil di(acetate)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2915 39 80

40

tert-Butil acetat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2915 39 80

50

3-Acetilfenil acetat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2915 39 80

60

1-Feniletil acetat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2915 40 00

10

Vinilkloroacetat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2915 90 80

20

Trimetil ortoacetate

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2915 90 80

30

2-Etilbutanojska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2915 90 80

40

Nonanojska kislina (pelargonska kislina)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 12 90

10

2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 12 90

20

2-Etoksietil akrilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 12 90

30

Izobutil akrilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 12 90

40

2,4-Di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 13 00

10

Hidroksicinkov metilakrilat, v obliki prahu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 13 00

20

Cinkov dimetakrilat, v obliki prahu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 14 90

10

2,3-Epoksipropil metakrilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 19 70

20

Metil 3,3-dimetilpent-4-enoat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 20 00

10

Metil 3-(2,2-diklorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 20 00

30

Empentrin (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 20 00

50

Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 39 00

15

Bifenil-4-karboksilna kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 39 00

20

3,5-Diklorobenzojska kislina

3,6 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 39 00

25

p-Toluinska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 39 00

35

o-Klorfenilocetna kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 39 00

40

Vinil 4-terc-butibenzoat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 39 00

50

3,5-Dimetilbenzklorid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 39 00

60

4-Etilbenzklorid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 39 00

70

Ibuprofen (INN)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 39 00

80

Etil 2-(4-nitrofenil)butirat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2916 39 00

85

2,6-Difluorobenzojeva kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2917 11 00

20

Bis(p-metilbenzil) oksalat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2917 19 90

20

Natrijev 1,2-bis(cikloheksiloksikarbonil)etansulfonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2917 19 90

40

Dodekanedojska kislina, s čistostjo več kot 98,5 mas. %

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2917 19 90

50

Anhidrid glutarina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2917 19 90

60

Dietil izobutilmalonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2917 19 90

70

Itakonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2917 20 00

30

1,4,5,6,7,7-Heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksil anhidrid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2917 20 00

40

3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftal andhidrid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2917 34 90

10

Dialil ftalat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2917 39 80

10

Dimetil naftalen-2,6-dikarboksilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2917 39 80

20

Benzen-1,2,4,5-tetrakarboksilna kislina (piromelitna kislina)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2917 39 80

30

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksil dianhidrid (piromelitni dianhidrid)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2917 39 80

40

Bifenil-3,4:3',4'-tetrakarboksil dianhidrid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 13 00

10

L-(-)-di-p-toluiltartarejska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 19 85

20

L-maleinska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 19 85

30

2,2-Bis(hidroksimetil)maslena kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 19 85

50

DL–mandljeva kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 29 10

10

Monohidroksinaftojske kisline

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 29 80

10

Heksametilen bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat]

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 29 80

20

Galna kislina, s čistočo 98,5 mas. % ali več, računano na suho maso (merjeno po acidometričnem postopku)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 29 80

30

Oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2918 30 00

20

2-(4-Etilbenzoil)benzojeva kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 99 90

20

Metil 3-metoksiakrilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 99 90

30

Metil 2-(4-hidroksifenoksi)propionat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 99 90

40

trans-4-Hidroksi-3-metoksicinamska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 99 90

50

Metil 3,4,5-trimetoksibenzoat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 99 90

60

3,4,5-Trimetoksibenzojeva kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2918 99 90

70

metil 5-metoksi-3-oksopentanoat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2919 90 90

10

2,2'-Metilen bis(4,6-di-terc-butilfenil) fostat, mononatrijeva sol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2919 90 90

20

Diamonijeva sol tetramiristoilkardiolipina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2919 90 90

30

Aluminijev hidroksi bis[2,2′-metilen bis(4,6-di-terc-butilfenil)fosfat]

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2919 90 90

40

Tri-n-heksil fosfat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2920 19 00

10

Fenitrotion (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2920 19 00

20

Tolklofos-metil (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2920 90 10

10

Dietil sulfat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2920 90 10

20

Dialil 2,2'-oksidietil dikarbonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2920 90 10

30

4-Etil-1,3-dioksolan-2-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2920 90 10

40

Dimetil karbonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2920 90 10

50

Di-terc-butil dikarbonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

2920 90 30

 

trimetil fosfit (trimetoksifosfin)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2920 90 85

10

O,O'-Dioktadekil pentaeritritol bis(fospfit)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2920 90 85

40

Tritolil fosfit

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2920 90 85

50

Tri izooktilfosfit

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 19 80

10

Trialilamin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 19 80

20

Etil(2-metilalil)amin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 19 80

30

Alilamin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 29 00

10

N,N, N',N'-tetrabutilheksametilen diamin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimetilamino)propil]amin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimetilamino)propil]metiamin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 29 00

40

N,N'-Di-terc-butiletilendiamin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 30 99

10

Dicikloheksi(metil)amin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 30 99

20

Cikloheksa-1,3-ilenbis(metilamin), za proizvodnjo preparatov za pomivanje posode (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 42 10

10

2,6-Dikloro-4-nitroanilin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 42 10

15

4-amino-3-nitrobenzensulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 42 10

20

2-Bromo-4,6-dinitroanilin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 42 10

25

Natrijev hidrogen 2-aminobenzen-1,4-disulfonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 42 10

30

4-Aminobenzen-1,3-disulfonska kislina in njene soli

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 42 10

35

2-Nitroanilin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 42 10

40

2-Bromo-6-kloro-4-nitroanilin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 42 10

45

2,4,5-Trikloroanilin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 42 10

50

3-Aminobenzensulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 42 10

70

2-Aminobenzen-1,4-disulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 42 10

80

4-kloro-2-nitroanilin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 42 10

85

3,5-Dikloroanilin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 43 00

10

5-Amino-2-klorotoluen-4-sulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 43 00

20

4-Amino-6-klorotoluen-3-sulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 43 00

40

4-Aminotoluen-3-sulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 44 00

10

Metildifenilamin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 44 00

20

Difenilamin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 45 00

10

Natrijev hidrogen 3-aminonaftalen-1,5-disulfonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 45 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonska kislina in njene natrijeve soli

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 45 00

30

2-Aminonaftalen-1-sulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 45 00

40

1-Naftilamin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 49 10

20

Pendimetalin (ISO)

3,5 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 49 80

10

8-Anilinonaftalen-1-sulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 49 80

20

N-1-Naftilanilin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 51 19

20

Toluendiamin (TDA), ki vsebuje 78 mas % ali več, vendar ne več kot 82 mas % 4-metil-m-fenilendiamina in 18 mas % ali več, vendar ne več kot 22 mas % 2-metil-m-fenilendiamina, z vsebnostjo ostankov katrana, ki ne presega 0,23 mas %.

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 51 19

30

2-Metil-p-fenilendiamin sulfat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 59 90

10

Mešanice izomerov 3,5-dietiltoluendiamina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2921 59 90

20

4-(4-Aminoanilin)-3-nitrobenzensulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

68

ex 2921 59 90

40

4,4'-diaminostilben-2,2'-disulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 19 80

10

4,4-Dimetoksibutilamin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 19 80

30

N,N, N',N'-tetrametil-2,2'-oksibis(etilamin)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 19 80

40

2-amino-2-metilpropanol, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz tarifnih podštevilk 3004 90 in 3305 30 (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 19 80

50

2-(2-Metoksifenoksi)etilamin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 19 80

60

N,N,N'-Trimetil-N'-(2-hidroksi-etil) 2,2'-oksibis(etilamin)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 19 80

70

D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3-diol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2922 21 00

10

2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kislina in njene soli, s čistočo 60 mas. % ali več

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 21 00

20

4-Hidroksi-7-metilaminonaftalen-2-sulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 21 00

30

6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 21 00

40

7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 21 00

50

Natrijev hidrogen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 29 00

10

2-Metil-N-fenil-p-anizidin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 29 00

15

N-Metil-2-(3,4-dimetoksifenil)etilamin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 29 00

20

3-Aminofenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-krezol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 29 00

30

4-Amino-5-metoksi-2-metilbenzensulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 29 00

35

Natrijeva sol 2-amino-4,6-dinitrofenola, ki vsebuje najmanj 20 % vode

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2922 29 00

40

2-amino-4-terc-pentil-6-nitrofenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 29 00

45

Anizidini

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 29 00

50

6-Metoksi-m-toluidin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 29 00

60

3,5-Dikloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoksi)anilin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anizidin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 29 00

80

3-Dietilaminofenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 39 00

10

1-Amino-4-brom-9,10-dioksoantracen-2-sulfonska kislina in njene soli

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 39 00

20

1-Aminoantrakinon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 39 00

30

1-Brom-4-metilaminoantrakinon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 39 00

40

1,4-Diamino-2,3-dikloroantrakinon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 39 00

50

2-Aminoantrakinon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 39 00

60

1,4-Diamino-2,3-dihidroantrakinon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 39 00

70

p-[(2-Kloroetil)etilamino]benzaldehid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2922 43 00

10

Antranilna kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 49 95

10

Ornitin aspartat (INNM)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 49 95

20

12-Aminododekanojska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 49 95

30

DL-Aspartinska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 49 95

40

Norvalin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 49 95

50

D-(-)-Dihidrofenilglicin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 50 00

30

2-(3-Amino-4-klorbenzoil)benzojska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 50 00

50

2-(4-dibutilaminosaliciloil)benzjska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2922 50 00

70

2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamon acetat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2923 90 00

10

Tetrametilamonijev hidroksid, v obliki vodne raztopine, z vsebnostjo:

(25 +/- 0,5)mas. % tetrametilamonijegeva hidroksida,

500 mg/kg ali manj karbonata,

200 mg/kg ali manj klorida in

5 mg/kg ali manj kalija

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2923 90 00

15

3-Kloro-2-hidroksipropildimetildodekil amonijev klorid v obliki vodne raztopine

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2923 90 00

30

Tetrametilamonijev hidroksidpentahidrat, s čistočo 98 mas. % ali več

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2923 90 00

35

Tetrabutilamonijev fluorid trihidrat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2923 90 00

40

Benzildimetil(oktadekil)amonijeve soli, za uporabo v proizvodnji tonerjev za fotokopirne stroje (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2923 90 00

50

Tetraetilamonijev hidroksid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje:

(35 ± 0,5) mas. % tetraetilamonijevega hidroksida,

2 000 mg/kg ali manj klorida,

2 mg/kg ali manj železa in

10 mg/kg ali manj kalija

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2923 90 00

60

Tetrabutilamonijev hidroksid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje:

(55 ± 1,0) mas. % tetrabutilamonijevega hidroksida,

0,5 mas. % ali manj bromida,

0,4 mas. % ali manj tributilamina,

0,3 mas. % ali manj karbonata in

0,2 mas. % ali manj kalija in natrija skupaj

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2923 90 00

70

Tetrapropilamonijev hidroksid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje:

(40 ± 2) mas. % tetrapropilamonijevega hidroksida,

0,3 mas. % ali manj karbonata,

0,1 mas. % ali manj tripropilamina,

500 mg/kg ali manj bromida in

25 mg/kg ali manj kalija in natrija skupaj

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2923 90 00

80

Dialildimetilamonijev klorid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 63 mas. % ali več do vključno 67 mas. % dialildimetilamonijevega klorida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 19 00

10

2-Akrilamido-2-metilpropansulfonska kislina in njene natrijeve ali amonijeve soli

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 19 00

30

Metil 2-acetamido-3-klorpropionat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 19 00

40

N-(1,1-Dimetil-3-oksobutil)akrilamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 19 00

50

Akrilamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 21 90

10

4,4'-Dihidroksi-7,7'-ureijlenedi(naftalen-2-sulfonska kislina) in njene natrijeve soli

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

62

ex 2924 29 95

10

Alaklor (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

15

Acetoklor (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

20

3'-amino-4'-metoksiacetanilid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

25

3'-Dietilaminoacetanilid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

30

Propaklor (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

35

Dietofenkarb (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

40

7-Acetamido-4-hidroksnapftalen-2-sulfonska kislina in njene natrijeve soli

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

45

3'-dietilamino-4'-metoksiacetanilid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

50

5-[N-(2-Acetoksietil)acetoksiacetamido]-N, N '-bis(2,3-diacetoksipropil)-2,4,6-trijodoizopftalamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

55

4'-amino-N-metilacetanilid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

60

Beflubutamid (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

65

2-(4-Hidroksifenil)acetamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

70

4-Acetamid-2-aminobenzensulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

75

3-Amino-p-anisanilid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

80

5'-Kloro-3-hidroksi-2',4'-dimetoksi-2-naftanilid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

85

p-Aminobenzamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

91

3-Hidroksi-2'-metoksi-2-naftanilid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

92

3-Hidroksi-2-naftanilid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

93

3-Hidroksi-2'-metil-2-naftanilid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

94

2'-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

95

N-{3-[3-(Dimetilamino)prop-2-enoil]fenil}-N-etilacetamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

96

4'-Kloro-3-hidroksi-2',5'-dimetoksi-2-naftanilid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2924 29 95

97

Monoamid 1,1-cikloheksandiocetne kisline

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2925 11 00

20

Saharin in njegova natrijeva sol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2925 19 95

10

N-Fenilmaleimid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2925 19 95

20

N-(9-Fluorenilmetoksikarboniloksi)sucinimid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2925 29 00

10

Diciklokeksilkarbodiimid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

10

Metakrilonitril

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

15

Ciano-(3-fenoksifenil)metil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

20

2-(m-Benzoilfenil)propionnitril

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

25

aminoacetonitril hidroklorid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

30

2-Amino-5-nitrobenzonitril

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

35

2-Bromo-2(bromometil)pentandinitril

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

45

2-Cianoacetamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

50

Alkili ali alkoksialkilni estri cianoocetne kisline

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

55

Metil-2-ciano-2-fenilbutirat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2926 90 95

60

Cianoocetna kislina v kristalinski obliki

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

65

Malononitril

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

70

Tetraklorotereftalonitril

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

75

Etil 2-ciano-2-etil-3-metilheksanoat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

80

Etil 2-ciano-2-fenilbutirat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

85

Etil 2-alil-2-ciano-3metilheksanoat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

86

Etilendiamintetraacetonitril

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

87

Nitrilotriacetonitril

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

88

1,3-Propilendiamintetraacetonitril

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2926 90 95

89

Butironitril

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2927 00 00

10

2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidin dihidroklorid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2927 00 00

20

4-Anilino-2-metoksibenzendiazonjev vodikov sulfat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2927 00 00

30

4'-Aminoazobenzen-4-sulfonska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

69

ex 2927 00 00

40

2-Hidroksinaftalen-1-diazo-4-sulfonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2927 00 00

50

2-Hidroksi-6-nitronaftalen-1-diazo-4-sulfonat, s čistočo 60 mas. % ali več

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

41

ex 2927 00 00

60

4,4'-Diciano-4,4'-azodivalerianska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2928 00 90

10

3,3'-Bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)-N,N'-bipropionamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2928 00 90

15

1,1'-(Hidroksiimino)bis-(2-propanol)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2928 00 90

20

2,4,6-Triklorofenilhidrazin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2928 00 90

40

O-Etilhidroksilamin, v obliki vodne raztopine

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2928 00 90

50

N-Izopropilhidroksilamin, v obliki vodne raztopine

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2928 00 90

60

Adipohidracid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2928 00 90

70

Tetrakis(4-metilpentan-2-oksimino)silan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2928 00 90

80

Ciflufenamid (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2929 10 90

10

Diizocianati metilendicikloheksila

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2929 10 90

30

3,3'-Dimetilbifenil-4,4'-diil diizocianat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2929 10 90

40

m-Izopropenil-α, αdimetilbenzil izocianat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2929 10 90

50

m-Fenilendiizopropiliden diizocianat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2929 10 90

60

Trimetilheksametilen diizocianat, mešanica izomerov

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2929 10 90

70

9,9'-(3-Heptil-4-pentilcikloheks-1,2-ilen)dinonil diizocianat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2929 90 00

20

Etil izocianoacetat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

10

Tiofenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

15

Etoprofos (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

20

3,3-Dimetil-1-metitiobutanon oksim

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

25

Tiofanat-metil (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

30

4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

35

Glutation

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2930 90 85

40

3,3'-Tiodi(propionska kislina)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

45

2-[(p-Aminofenil)sulfonil]etil vodikov sulfat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

50

2-Klorofenilsulfonil izocianat, v obliki raztopine v ksilenu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

51

ex 2930 90 85

60

Metilfenilsulfid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

65

Dijodometil p-tolil sulfon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

70

2-Aminofenil fenil sulfon, s čistočo 75 mas. % ali več

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

71

ex 2930 90 85

75

4,4'-[Metilen bis(oksietilenetio)]difenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

76

2,2’-Ditiodi(benzojska kislina)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

77

4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonil]fenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

80

Kaptan(ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

85

Mezotrion (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

86

4-Hidroksibenzentiol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

87

3-Sulfinobenzojeva kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

88

Metilen ditiocianat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2930 90 85

89

Kalijeva ali natrijeva sol O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- ali O-pentil-ditiokarbonatov

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

2931 00 10

 

Dimetil metilfosfonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

05

Butiletilmagnezij, v obliki raztopine v heptanu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

10

2-Difenilfosfinbenzojska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

20

Bis(2-kloroetil) 2-kloroetilfosfonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

25

Natrijev fenillfosfinat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

30

Bis(2-kloroetil) vinilfosfonat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

35

Natrijev tetrafenilborat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

40

N-(Fosfonometil)iminodiocetna kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

45

Tributilfosfin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

50

Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

55

Dimetil[dimetilsilildiindenl]hafnij

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

60

Trioktilfosfin oksid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

65

Trietilboran

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

70

N,N-Dimetilanilin tetrakis(pentafluorofenil)borat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

75

{2,7-Di-terc-butil-9-[(η 5-ciklopentadienil)bis(4-trietilsililfenil)metil]-4a,4b,8a,9,9a—η-fluoren}dimetilhafnij, v obliki raztopine v heksanu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

84

Metilbis(4-metilpentan-2-oksimino)vinilsilan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

85

Tributil(tetradekil)fosfonijev klorid, v vodni raztopini ali ne

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

86

Mešanica izomer 9-ikozil-9-fosfobiciklo[3.3.1]nonan in 9-ikozil-9-fosfobiciklo[4.2.1]nonan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

87

Tris(4-metilpentan-2-oksimino)metilsilan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

88

Tris(4-metilpentan-2-oksimino)vinilsilan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

89

Tetrabutilfosfonijev acetat, v obliki vodne raztopine

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

91

Trimetilsilan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2931 00 95

95

Triklor(3-kloropropil)silan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

96

3-(Hidroksifenilfosfinoil)propionska kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2931 00 95

97

Kalijev 4-tolilfosfinat v obliki vodne raztopine

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 13 00

10

Tetrahidrofurfuril alkohol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 19 00

40

Furan, s čistočo 99 mas. % ali več

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 19 00

50

2,3-dihidrofuran

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 19 00

70

Furfurilamin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 19 00

75

Tetrahidro-2-metilfuran

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 19 00

80

Oktafluortetrahidrofuran

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 29 85

10

2'-Anilin-6'-[etil(izopentil)amino]-3'-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 29 85

15

13,14,15,16-Tetranorlabdan-12,8α-lakton

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 29 85

25

2'-(2-Kloranilin)-6'-dibutilaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 29 85

30

2'-Anilino-3'-metill-6'-metil(propil)aminospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 29 85

35

6'-Dietilamin-3'-metil-2'-(2,4-ksilidin)spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 29 85

40

2'-Anilin-6'-(N-etil-p-toluidin)-3'-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 29 85

45

2'-Anilin-6'-etil(izobutil)amino-3'-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 29 85

50

2'-Anilin-6'-cikloheksil(metil)amino-3'-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 29 85

55

6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 29 85

70

3',6'-bis(etilamino)-2',7'-dimetilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 29 85

75

Rofekoksib (INN)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 29 85

80

Giberelinska kislina z minimalno čistočo 88 mas. %

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 99 70

10

Bendiokarb (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 99 70

20

Androsta-1,4-dien-3,17-dion 17-(2,2-dimetilpropilen) acetal

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 99 70

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 99 70

50

5-Propil-1,3-benzodioksol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 99 70

60

Kalcijev bis[4-O-(β-D-galaktofiranosil)-D-glukonat] dehidrat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 99 70

70

1,3:2,4—bis-O-Benziliden-D-glucitol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2932 99 70

75

3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanal

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2932 99 70

80

1,3:2,4—bis-O-(4-Metilbenziliden)-D-glucitol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2932 99 85

20

(2-Butilbenzofuran-3-il) (4-hidroksi-3,5-dijodofenil)keton

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2932 99 85

30

Karbofuran (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 19 90

10

4,5-diamino-l-(2-hidroksietil)-1H-pirazol sulfat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 19 90

20

4-Amino-1-metil-3-propilpirazol-5-karboksamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 19 90

30

3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 19 90

40

Edaravon (INN)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 19 90

50

Fenpiroksimat (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 21 00

10

Hidantoin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 21 00

20

2-(3-Benzil-2,5-dioksoimidazolidin-1-il)-2'-kloro-5'-(3-dodekilsulfonil-2-metilpropionamid)-4,4-dimetil-3-oksovaleranilid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 21 00

40

1-[1,3-Bis(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(hidroksimetil)urea

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 21 00

50

1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2933 21 00

60

DL-p-Hidroksifenilhidantoin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2933 29 90

20

Reakcijski proizvodi, ki sestojijo iz metil estrov +/- - 6-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)-m-toluinske kisline in iz +/- - 2-(4-izopropil-4-izometil-5-okso-2-imidazolim-2-il)-p-toluinske kisline (imazametabenz-metil)

4 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 29 90

40

Triflumizol (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 29 90

50

1,3-Dimetilimidazolidin-2-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 39 99

10

Kloperastin fendizoat (INNM)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 39 99

15

Piridin-2,3-dikarboksilna kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 39 99

20

5-Metil-2-piridilamin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 39 99

25

Imazetapir (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 39 99

30

4,4'-Trimetilendipiperidin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 39 99

35

Aminopiralid (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 39 99

40

2-Kloropiridin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 39 99

45

3-(Karboksimetill)piridinijev klorid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 39 99

60

2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 39 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 39 99

70

Etorikoksib (INN)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 39 99

75

Pikolinafen (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 49 10

10

Kinmerak (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 49 90

20

5,7-Dikloro-4-(4-fluorofenoksi)kinolin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 49 90

40

N-Etil-5,6,7,8-tetrahidrokinolin p-toluensulfonat, v obliki vodne raztopine

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 49 90

50

Metil 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-kloro-2-kinolil)vinilfenil}-3-hidroksipropil] monohidrat benzoata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 49 90

60

5,6,7,8-Tetrahidrokinolin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 49 90

70

Kvinolin-8-ol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 52 00

10

Malonilurea (barbiturna kislina)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2933 59 95

10

1-Etil-6-fluoro-1,4-dihidro-4-okso-7-piperazin-1-il-1,8-naftiridin-3-karboksilna kislina, njene soli in estri

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 59 95

15

(2R)-4-okso-4-[3-(trifluorometil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazin-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluorofenil) butil-2- amonijev fosfat monohidrat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 59 95

20

2,4-Diamino-6-kloropirimidin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 59 95

25

2,5-Diamino-4,6-dihidroksipirimidin monohidroklorid monohidrat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 59 95

30

Mepanipirim (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 59 95

35

4-Amino-2,6-dikloropirimidin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2933 59 95

40

Gvanin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 59 95

50

1-klorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 59 95

60

2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 59 95

70

N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 59 95

80

N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-(4-hidroksifenil)glicin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 59 95

85

Adenin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 69 80

20

1,3,5-Tris(3,5-di-terc-buttl-4-htdroksifenil)metil]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 69 80

40

Cianizin (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 69 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 69 80

60

Heksazinon (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 69 80

80

Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrion

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 79 00

10

Ezetimib (INN)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 30

10

Azepan, za proizvodnjo izdelkov iz tarifne podštevilke 3808 93 (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 30

20

5H-Dibenz[b, f]azepin-5-karbonil klorid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

10

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-butilfenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

15

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-pentilfenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

20

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletill)fenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

25

6,6'-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-metilendifenol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

30

Kvizalofop -P-etil (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

35

Indolin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

40

trans-4-Hidroksi-L-prolin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

45

Maleinski hidrazid (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

50

Metkonazol (ISO)

3,2 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

55

5-Nitroindol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

60

1,3-Bis(3-izocianatometilfenil)-1,3-diazetidin-2,4-dion (2,4-toluene diizocianat)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

65

Kandesartan cileksetil (INNM)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

69

[(3R)-4-(4-Klorobenzil)-7-fluoro-5-(metilsulfonil)-1,2,3,4-tetrahidrociklopenta[b]indol-3-il]ocetna kislina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2933 99 90

70

6,7-Dihidro-5H-ciklopenta[b]piridin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

75

2,3-Diklorpirazin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

80

1-Metiltetrazole-5-tiol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

86

Piridaben (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

87

Piridat (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

88

2,6-Diklorokinoksalin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2933 99 90

89

Karbendazim (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 10 00

10

Heksitiazoks (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 10 00

20

2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 10 00

30

5-[(2,4-Diokso-5-tiazolidinil)metil]-2-metoksi-N-{[4- 0(trifluorometil)fenil]metil}benzamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 20 80

10

4-Kloro-1,3-benzotiazol-2(3H)-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 20 80

20

S-(1,3-Benzotiazol-2-il) (Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(metoksiimino)tioacetat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 20 80

30

Bentialikarb-izopropil (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

10

7-Kloro-5-metil-2H-1,4-benzotiazin-3-(4H)-on

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

15

Karboksin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

20

4-[4-(Tridecil[razvejan]oksifenil]-1,4-tiazinan 1,1-dioksid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

25

Oksikarboksin (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

30

Etridiazol (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

35

Dimetenamid (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

40

2,3,5,6-Tetrahidroksi-1,4-diizobutil-1,4-diokso-1,4-difosfinan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

45

Tri(2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazinantrion

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

50

1-[2-(1,3-Dioksan-2-il)etil]-2-etilpiridinijev bromid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

55

Olmesartan medoksomil (INN)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

60

DL-Homocistein tiolakton hidroklorid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

65

Metil 3-aminotiofen-2-karboksilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenamino]imidazolidin-2,4-dion

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

73

N-(5-Merkapto-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2934 99 90

76

2,5-Tiofendiilbis(5-terc-butil-1,3-benzoksazol)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2934 99 90

77

Kalijev 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2934 99 90

80

Oblimersen natrij (INNM)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2934 99 90

85

Aprepitant (INN)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

10

Soli sulfatiazola (INN)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

15

Flupirsulfuron-metil-natrij (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

20

Sulfonamidi toluena

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

25

Triflusulfuron-metil (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

30

Zmesi izomerov, ki sestoje iz N-etiltoluen-2-sulfonanamida in N-etiltoluen-4-sulfonamida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

35

Klorsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

40

1-(4,6-Dimetoksipirimidin-2-il)-3-(2-etilsulfonilimidazo[1,2-a]piridin-3-ilsulfonil)urea (sulfosulfuron)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

45

Rimsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

50

4,4'-Oksidi(benzensulfonhidrazid)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

55

Tifensulfuron-metil (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

60

5-Amino-N-(2,6-dikloro-m-tolil)-1H-1,2,4-triazol-3-sulfonamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

65

Tribenuron-metil (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

70

Methil 3-aminosulfoniltiofen-2-karboksilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

75

Metsulfuron-metil (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

76

4-Toluensulfonil sečnina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2935 00 90

80

N-(3-Amino-2-hidroksi-4-fenilbutil)-N-(2-metilpropil)-4-aminobenzensulfonamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenil)benzensulfonamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

82

N-(5,7-Dimetoksi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoksi-4-(trifluorometil)piridin-3-sulfonamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

85

N-[4-(Izopropilaminoacetil)fenil]metansulfonamid hidroklorid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

86

4-(m-Tolilamino)piridin-3-sulfonamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

87

4'-Sulfamoilacetanilid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

88

N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidino)etil) metansulfonamid seskisulfat monohidrat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 2935 00 90

89

3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N, N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 2938 90 90

10

Hesperidin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

3201 20 00

 

Ekstrakt mimoze

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3201 90 90

10

Strojilni ekstrakti evkaliptusa

3,2 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3201 90 90

20

Strojilni ekstrakti, dobljeni iz sadežev ‚gambier‘ in mirobolan

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 13 00

10

Barvilo C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 3204 15 00

10

barvilo: C.I. Vat Orange 7

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 15 00

20

barvilo: C.I. Vat Red 15

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 15 00

30

barvilo: C.I. Vat Red 14

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 15 00

40

barvilo: C.I. Vat Brown 57

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 15 00

50

Barvilo C.I. Vat Blue 47

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 15 00

60

Barvilo C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 17 00

10

barvilo: C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

10

Nikljev bis{4-metoksi-2-[6-(pentafluoroetiltio)benzotiazol-2-ilazo]-5-(dipropilamino)benzenesulfonat}

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

15

4-{4-[3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f-]kromen-3-il]phenil}morfolin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

20

13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f-]kromen-13-ol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

25

Cikloheksil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]chromen-5-karboksilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

30

13-izopropil-3,3-bis(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen-13-ol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

35

13-butil-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

40

Metil 8'-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1H-indol-2,3'-naftol[2,1-b][1,4]oksazin]-9'-karboksilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

45

6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

50

Metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

60

Etoksikarbonilmetil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[-f-]kromen-5-karboksilat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

65

6-Metoksi-7-morfolino-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

70

Barvilo: C.I. Solvent Red 49

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

75

6,7-Dimetoksi-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

80

((R) in (S) izomeri 6,7-dimetoksi-13-etil-13-[2-(2-metoksietoksi)-etoksi]-3-(4-metoksifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromna

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

81

6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

82

3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinofenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3204 19 00

83

6,7-Dimetoksi-11-ciano-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3205 00 00

10

Aluminijevi laki, pripravljeni iz barvil, za proizvodnjo pigmentov, ki se uporabljajo v farmacevtski industriji (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3206 11 00

10

Titan dioksid, prevlečen z izopropoksititan triizostearatom, ki vsebuje 1,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 2,5 mas. % izopropoksititanovega triizostearata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3206 19 00

10

Preparati na osnovi titanovega dioksida, ki vsebujejo 66 mas. % ali več, vendar ne več kot 71 mas. % titanovega dioksida in 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 2 mas. % izopropoksititanovega triizostearata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3206 42 00

10

Litopon

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3206 49 80

10

Črni preparati iz pigmentov železovega oksida, v obliki tekočine, z velikostjo delcev do vključno 20 nanometrov, ki vsebujejo 25 mas. % ali več železa, preračunano kot Fe2O3, za proizvodnjo blaga iz tarifnih oznak 3304 ali 9608 (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

3206 50 00

 

Anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3207 30 00

10

Preparat, ki vsebuje:

ne več kot 85 mas. % srebra,

ne manj kot 2 mas. % paladija,

barijev titanat,

terpineol, in

etilcelulozo,

ki se uporablja za sitotisk pri proizvodnji večplastnih keramičnih kondenzatorjev (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3207 40 80

20

Kosmiči iz stekla, prevlečeni s srebrom, s povprečnim premerom 40 (+/- 10) μm

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3207 40 80

30

Steklena frita, za uporabo v proizvodnji katodnih cevi (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3208 10 90

10

Proti-refleksijski premaz iz polimera na bazi estra, modificiranega s kromoforno skupino, v obliki raztopine iz ali 2-metoksi-1-propanol, 2-metoksi-1-metiletil acetata ali metil-2-hidroksiizobutirata, z vsebnostjo največ 10 mas % polimera

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 90 90

60

ex 3208 20 10

10

Kopolimer N-vinilkaprolatama, N-vinil-2-pirolidona in dimetilaminoetil metakrilata, v obliki raztopine v etanolu, ki vsebuje 34 mas. % ali več, vendar največ 40 mas. % kopolimerov.

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3208 20 10

20

Kopolimer vinilpirolidona in dimetilaminoetil metakrilata, delno kvaterniziran z dietil sulfatom, v obliki raztopine v etanolu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3905 91 00

92

ex 3208 20 10

30

Raztopina diundecil ftalata in kopolimera dibutil maleata in izobutil metakrilata, v obliki ogljikovodikovih raztopin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3208 20 10

40

Poli(1H,1H-heptafluorobutil metakrilat) raztopljen v zmesi metil perfluorobutil etra in metil perfluoroizobutil etra

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 3208 90 19

10

Kopolimer maleinske kisline in metil vinil etra, monoestrificiran z etilnimi in/ali izopropilnimi in/ali butilnimi skupinami, v obliki raztopine v etanolu, etanolu in butanolu, izopropanolu ali izopropanolu in butanolu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3911 90 99

35

ex 3208 90 19

15

Modificirani klorirani poliolefini, v obliki raztopine ali disperzije ali ne

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3902 90 90

94

ex 3208 90 19

20

Kopolimer poliuretana in silikona, v obliki raztopine v mešanici butanona, toluena in cikloheksanona, ki vsebuje 13 mas. % ali več, vendar največ 16 mas. % kopolimera

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3208 90 19

30

Raztopina, ki vsebuje:

(30 +/- 5) mas. % poliamidne smole;

(6,5 +/- 3,5) mas. % diazonaftokinona;

(55 +/- 5) mas. % 1-metil-2-pirolidona;

1 000 μg/kg ali manj klorida;

1 000 μg/kg ali manj kalija in

1 000 μg/kg ali manj železa

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3208 90 19

40

Polimer metilsiloksana, v obliki raztopine v mešanici acetona, butanola, etanola in izopropanola, ki vsebuje 5 mas. % ali več, vendar največ 11 mas. % polimera metilsiloksana

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3208 90 19

50

Raztopina, ki vsebuje:

(65 +/- 10) mas. % γ-butirolaktona,

(30 +/- 10) mas. % poliamidne smole,

(3,5 +/- 1,5) mas. % derivata naftokinonskega estra in

(1,5 +/- 0,5) mas. % arilsilicijeve kisline

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3208 90 19

60

Kopolimer hidroksistirena in bodisi stirena ali alkoksistirena bodisi obeh, raztopljen v etil laktatu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 3208 90 19

85

Mešanica, ki vsebuje:

30~45 mas % poliamidne smole;

2~10 mas % diazonaftokinona;

50~65 mas % γ-butirolaktona.

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3208 90 99

10

Raztopina na podlagi kemično modificiranih naravnih polimerov, ki vsebuje dve ali več od naslednjih barvil:

metil 8'-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1H-indol-2,3'-nafto[2,1-b][1,4]oksazin]-9'-karboksilat,

metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat,

13-izopropil-3,3-bis(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen-13-ol,

etoksikarbonilmethil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat,

13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen-13-ol

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3208 90 99

20

Raztopina na osnovi kemično modificiranih naravnih polimerov, ki vsebujejo dva ali več sledečih barvil:

4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f] kromen-3-il)fenil]morfolin,

4-{4-[3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2, 1-f]kromen-3-il]fenil}morfolin,

cikloheksil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat,

etoksikarbonilmetil 6-acetoksi-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5- karboksilat,

2-pentil-7,7-difenilbenzo[h]kromen[6,5-d]-1,3-dioksin-4(7H)-on,

13-butil-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-3,13- dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen,

3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen,

6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3215 11 00

10

Tiskarsko črnilo, tekoče, ki sestoji iz disperzije kopolimera vinil akrilata in barvnih pigmentov v izoparafinih, ki vsebuje do vključno 13 mas. % kopolimera vinil akrilata in barvnih pigmentov

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3215 19 00

10

ex 3215 90 80

10

Oblike črnil, za uporabo v proizvodnji kaset s črnilom za laserske tiskalnike (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3215 90 80

20

Toplotno občutljivo črnilo, ki je nanešeno na plastični folija

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3215 90 80

30

Pripravki za črnila, v obliki prahu, za uporabo v proizvodnji črnila v steklenicah, ki se uporabljajo v digitalnih barvnih stiskalnicah iz tar. podšt. 8443 (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

3301 12 10

 

Eterično olje iz pomaranče, nedeterpenirano

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3402 11 90

10

Mešanica površinsko aktivnih snovi, dinatrijevih soli dodecil(sulfofenoksi)benzensulfonske kisline in oksibis(dodecilbenzensulfonske kisline)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3402 13 00

10

Vinil kopolimerna površinsko aktivna snov na osnovi polipropilen glikola

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3402 90 10

20

Zmes dokuzat natrija (INN) in natrijevega benzoata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3402 90 10

30

Brezvodne površinsko aktivne snovi, ki vsebujejo:

alkilfenilni eter polietilen glikola,

2,4,7,9-tetrametildeka-5-in-4,7-diol in

estre fosforne kisline

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3402 90 10

40

Amfoterično fluorirano površinsko aktivno sredstvo v mešanici vode in etanola, z vsebnostjo 25 mas % ali več, vendar največ 30 mas % površinsko aktivnega sredstva

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3402 90 90

10

Kristalen prah, dobljen z reakcijo med trinatrijevim fosfatom in mešanico natrijevega hipoklorita in natrijevega klorida (‚klorirani trinatrijev fosfat‘), ki vsebuje:

3,5 mas. % ali več prostega klora, izmerjeno z jodometrijo in

17,0 mas. % ali več fosforja, preračunega kot P2O5

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3403 99 90

10

Rezalne tekočine na osnovi vodne raztopine sintetičnih polipeptidov

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3504 00 00

10

Prečiščeni antigeni dobljeni iz genetsko spremenjenih celic kvasovk, za proizvodnjo testov za določanje obolelosti za hepatitisom C (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3504 00 00

20

Glikoprotein 160, dobljen iz virusa človeške imunodeficience, seva HIV-1

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3505 10 50

20

O-(2-Hidroksietil)-derivat hidroliziranega koruznega škroba

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3506 10 00

11

Kartuša, ki vsebuje lepilo na bazi mešanice s silikonom modificiranega polimera in aluminijevega hidroksida za uporabo pri izdelavi katodnih cevi (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3506 91 00

10

Lepila na osnovi vodne disperzije mešanice dimerizirane smole in kopolimera etilena in vinil acetata (EVA)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3506 91 00

20

Lepilo, ki se aktivira s toploto, na osnovi fenolne smole in kavčuka, v obliki filma na zaščitnem papirju za uporabo pri proizvodnji zavornih plošic v avtomobilski industriji (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3506 91 00

30

Dvokomponentno mikroinkapsulirano epoksidno lepilo, dispergirano v topilu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3507 90 90

10

Asparginaza

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3507 90 90

20

Encimski preparati na osnovi termolizina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3507 90 90

40

Reverzna transkriptaza ‚avian mieloblastoznega (AMV) virusa‘

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3507 90 90

60

Tripsin, potrjeno proizveden v skladu z ‚Dobro Proizvodno Prakso (cGMP) (Good Manufacturing Practice) ES‘, ki ima specifično encimsko aktivnost 0,45 μkat/mg ali več, za proizvodnjo blaga iz tar. št. 3004 (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3507 90 90

70

Kimotripsin

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3701 30 00

10

Reliefna tiskarska plošča, ki se uporablja za tiskanje časopisov in ki sestoji iz kovinske podlage, prevlečene s fotopolimerizirajočo plastjo debeline od 0,2 mm do vključno 0,8 mm, neprevlečena z ločilno folijjo in s skupno debelino največ 1 mm

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3701 99 00

10

Plošča iz kremena ali stekla, prekrita s kromovim filmom in premazan s s fotoobčutljivo ali elektronobčutljivo smolo, za proizvodnjo šablon za proizvode iz tarifne številke 8541 ali 8542 (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3702 31 98

10

Barvni negativni film, za proizvodnjo filmskih kaset (vložkov) za trenutne (instant) fotografije (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3702 43 00

10

Fotografski film s širino 459, 669 ali 761 mm, sestavljen iz večih plasti, vključno z dvema plastema poliestrskega filma, ogljikovo plastjo, lepljivo plastjo, z ali brez plasti iz kopolimera stirena z akrilonitrilom

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3702 44 00

10

ex 3703 90 10

10

List papirja, premazan z emulzijo srebrovega halida, za proizvodnjo izdelkov iz tarifne podštevilke 3701 20 00 (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 10 00

10

Emulzija občutljiva na svetlobo, ki se uporablja za senzibilaranje silicijevih diskov. (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 10 00

15

Senzibilna emulzija, iz estra diazooksonaftalensulfonske kisline in fenolnih smol, z vsebnostjo največ 12 mas % estra diazooksonaftalenesulfonske kisline v 2-metoksi-1-metiletil acetatu ali etil laktatu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 10 00

20

Senzibilna emulzija, iz estrov diazooksonaftalensulfonske kisline in fenolnih smol, ki vsebuje ne več kot 6 mas. % estrov diazooksonaftalensulfonske kisline, v 2-metoksi-1-metiletil acetatu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 10 00

25

Senzibilna emulzija, ki vsebuje:

fenolne ali akrilne smole

največ 2 mas % na svetlobo občutljive predhodne sestavine za kislino,

v raztopini, ki vsebuje 2-metoksi-1-metiletil acetat ali etil laktat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 10 00

30

Preparat na osnovi fotoobčutljivega polimera z akrilno skupino v strukturi, ki vsebuje barvne pigmente, 2-metoksi-1-metiletilacetat in cikloheksanon ter lahko vsebuje ali ne vsebuje etil-3-etoksipropionat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 10 00

35

Emulzija, občutljiva na svetlobo, sestavljena iz akrilatnih in/ali metakrilatnih polimerov, ki vsebuje največ 7 mas. % fotoobčutljivih kislinskih predhodnih sestavin, raztopljenih v organskem topilu, ki vsebuje vsaj 2-metoksi-1-metiletil acetat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 3707 90 30

10

Toner v obliki prahu, ki sestoji iz kopolimera stirena in butil akrilata ter magnetita, ki se uporablja kot razvijalec v proizvodnji kartuš za telefakse ali tiskalnike (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 90 30

20

Toner, na osnovi smole poliola, v obliki prahu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 90 30

30

Dvokomponentni toner, tekoč, v obliki kompleta, ki sestoji iz posode z disperzijo kopolimera vinil akrilata in barvnih pigmentov v izoparafinih, ki vsebuje do vključno 13 mas. % kopolimera vinil akrilata in barvnih pigmentov, in iz posode z izoparafini

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 90 30

40

Toner na bazi poliesterne smole, izdelan s postopkom polimerizacije, ki se uporablja kot razvijalec pri izdelavi kartuš za tiskalnike in fotokopirne stroje (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 90 90

10

Protirefleksijski premaz iz modificiranega metakrilnega polimera, ki vsebuje ne več kot 10 mas. % polimera, v obliki raztopine v 2-metoksi-1-metiletil acetatu in1-metoksipropan-2-olu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 90 90

20

Protirefleksijski premaz iz kopolimera hidroksistirena in metil metakrilata, modificiranega s kromoforskimi skupinami, ki vsebuje ne več kot 10 mas. % polimera, v obliki raztopine v 1-metoksipropan-2-olu in etil lactatu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 90 90

30

Protirefleksijski premaz, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje:

ne več kot 2 mas. % perhalogeniranih derivatov sulfonske kisline,

ne več kot 1 mas. % vinil polimera

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

91

ex 3707 90 90

40

Protirefleksijski premaz, sestavljen iz amino smole in modificirane fenolne smole, v obliki raztopine v 1-metoksipropan-2-olu in metil laktatu, ki vsebuje 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 24 mas. % skupne količine obeh polimerov

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3707 90 90

50

Protirefleksijski premaz, ki vsebuje:

30 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % cikloheksanona,

30 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % 1-metil-2-pirolidona,

20 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % tetrahidrofurfuril alkohola

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3801 20 90

10

Koloidni grafit v obliki vodne suspenzije, za uporabo kot notranji premaz v barvnih katodnih ceveh (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

3805 90 10

 

Borovo olje

1,7 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3808 91 90

10

Indoksakarb (ISO) in njegov (R) izomer, na podlagi iz silicijevega dioksida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3808 91 90

20

Preparat, ki vsebuje 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 4 mas. % azadirahtina (ISO), ki ni namenjen prodaji na drobno

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3808 91 90

30

Preparat, ki vsebuje endospore in proteinske kristale, pridobljene iz hibridnega seva GC 91 iz Bacillus thuringiensis Berliner podvrsta aizawai in kurstaki

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3808 91 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3808 92 90

10

Fungicidi v obliki prahu, ki vsebujejo 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % himeksazola (ISO), ki ni namenjen prodaji na drobno

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3808 92 90

20

Preparati na osnovi dijodometil ptolil sulfona, ki ni namenjen prodaji na drobno

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3808 92 90

30

Preparati, ki sestoje iz suspenzije cinkovega piritiona (INN) v vodi in ki vsebujejo 24 mas. % ali več, vendar ne več kot26 mas. % cinkovega piritiona (INN)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3808 94 20

10

Preparati, ki vsebujejo:

58 mas. % ali več, vendar ne več kot 62 mas. % 1-bromo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoina;

26 mas. % ali več, vendar ne več kot 29 mas. % 1,3-dikloro-5,5-dimetilhidantoina in

10 mas. % ali več, vendar ne več kot 12 mas. % 1,3-dikloro-5-etil-5-metilhidantoina,

za proizvodnjo razkužil za plavalne bazene. (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3808 94 90

10

1-dodecilgvanidin hidroklorid, raztopljen v izopropanolu in vodi, ki vsebuje 40 mas. % ali manj 1-dodecilgvanidin hidroklorida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3809 91 00

10

Zmes 5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ 5-dioksafosforan-5-ilmetil metil metilfosfonata in bis(5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ 5-dioksafosforan-5-ilmetil) metilfosfonata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3809 92 00

10

Agent proti izginevanju papirja, ki sestoji iz zmesi magnezijevega trisilikata in mononatrijeve soli 2,2'-metilenbis(4,6-di-terc-butilfenil) fosfata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3811 21 00

10

Soli dinonilnaftalensulfonske kisline, raztopljene v mineralnih oljih

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3811 21 00

20

Dodatki za mazalna olja, na osnovi organskih kompleksov z molibdenom, v obliki raztopine v mineralnih oljih

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3811 90 00

10

Sol dinonilnaftilsulfonske kisline, v obliki raztopine v mineralnem olju

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3811 90 00

20

Zaviralec korozije, ki vsebuje produkte reakcije maščobnih kislin in tal-olja s formaldehidom in (Z)-N-9-oktadecenil-1,3-propandiaminom

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 3812 30 80

20

Zmes, ki vsebuje pretežno bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil) sebakat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3812 30 80

30

Stabilizatorji spojin, ki sestojijo iz 15 mas. % ali več, vendar 40 mas. % natrijevega perklorata in ne več kot 70 mas. % 2-(2-metoksietoksi)etanola

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3814 00 90

10

Mešanice, ki vsebujejo 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 35 mas. % dimetil sulfoksida in 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % monoetolamina

3 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3814 00 90

20

Mešanica, ki vsebuje:

69 mas. % ali več do vključno 71 mas. % 1-metoksipropan-2-ola,

29 mas. % ali več do vključno 31 mas. % 2-metoksi-1-metiletil acetata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3814 00 90

30

Azeotropna mešanica, ki vsebuje 30 mas. % ali več do vključno 50 mas. % trans-dikloretilena in mešanica izomerov nonafluorbutil metil etra ali nonafluorbutil etil etra

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3814 00 90

40

Azeotropna mešanica, ki vsebuje izomere nonafluorbutilmetil etra in/ali nonafluorbutiletil etra

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 12 00

10

Katalizator v obliki zrnc ali obročkov, s premerom 3 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm, ki sestoji iz srebra na podlagi iz aluminijevega oksida, in ki vsebujejo 8 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % srebra

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 12 00

20

Katalizator, ki sestoji iz paladija ali renija, na podlagi iz aktivnega ogljika, v obliki prahu in ki vsebuje:

0,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 1,5 mas. % paladija;

3 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % renija in

0,1mol . % ali več, vendar ne več kot 1 mol % alkalnih kovin,

za uporabo pri pridobivanju tetrahidrofurana. (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 12 00

30

Katalizator iz platine in paladija, na nosilcu, ki vsebuje:

ne več kot 1,5 mas. % platine,

ne več kot 1,5 mas. % paladija in

ne več kot 0,1 mas. % alkalnih kovin,

za uporabo v hidrogenizaciji belih olj (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

10

Katalizator, ki sestoji iz kromovega troksida ali dikromovega trioksida, na podlagi iz silicijevega dioksida, s prostornino luknjic 2 cm3/g ali več (določeno po postopku dušikove absorbcije

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

15

Katalizator v obliki prahu, ki sestoji iz zmesi kovinskih oksidov, na podlagi iz silicijevega dioksida in ki vsebuje 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % molibdena, bizmuta in železa računano skupaj, za uporabo pri pridobivanju akrilonitrila (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

20

Katalizator, ki sestoji iz kromovih oksidov in titanovega dioksida, na podlagi iz silicijevega dioksida, aluminijevega oksida ali aluminijevega fosfata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

30

Katalizator, ki vsebuje titanov tetraklorid na podlagi iz magnezijevega diklorida, za uporabo v proizvodnji polipropilena (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

35

Katalizator, v obliki palčk dolžine 5,5 mm ali več, vendar ne več kot 6,5 mm, ki sestoji iz bakrovega oksida in cinkovega oksida na nosilcu iz aluminijevega oksida, ki vsebuje:

55 mas. % ali več do vključno 60 mas. % bakrovega oksida in

30 mas. % ali več do vključno 35 mas. % cinkovega oksida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

40

Katalizator v obliki kroglic s premerom 4,2 mm ali več, do vključno 9 mm, ki sestoji iz zmesi kovinskih oksidov, predvsem oksidi molibdena, vanadija in bakra, na podlagi iz silicijevega dioksida in/ali aluminijevega oksida, za uporabo v proizvodnji akrilne kisline (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

45

Katalizator, ki sestoji predvsem iz dikromovega-bakrovega tetraoksida in bakrovega (II) oksida, in ki vsebuje 38 mas. % ali več, vendar ne več kot 48 mas. % bakra, računanega kot bakrov(II) oksid, na podlagi iz silicijevega dioksida, za hidrogenizacijo acetofenonov (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

50

Katalizator, ki sestoji iz organsko-kovinskih spojin titana, magnezija in aluminija, na podlagi iz silicijevega dioksida in v obliki suspenzije v tetrahidrofuranu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

55

Katalizator, ki sestoji iz mešanice kovinskih oksidov, med katerimi je kromov trioksid, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

60

Katalizator, ki sestoji iz dikromovega trioksida, na podlagi iz aluminijevega oksida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

65

Katalizator, ki sestoji iz fosforne kisline, ki je kemično vezana na podlago iz silicijevega dioksida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

70

Katalizator, ki sestoji iz organokovinskih spojin aluminija in cirkonija, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

75

Katalizator, ki sestoji iz organokovinskih spojin aluminija in kroma, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

80

Katalizator, ki sestoji iz organokovinskih spojin magnezija in titana, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida, v obliki suspenzije v mineralnih oljih

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

85

Katalizator, ki sestoji iz organokovinskih spojin aluminija, magnezija in titana, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida, v obliki prahu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 19 90

86

Katalizator, ki vsebuje titanijev tetraklorid, podprt z magnezijevim dikloridom, za uporabo pri proizvodnji poliolefinov (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

15

Katalizator, ki sestoji iz mešanice oksidov in ki vsebuje več kot 96 mas. % oksidov molibdena, vanadijevegavanadija, nikljevega niklja in antimona, vključno mešan s porcelanskimi kroglicami ali ne, za uporabo v proizvodnji akrilne kisline (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

16

Iniciator na osnovi dimetilaminopropilsečnine, namenjen izdelavi poliuretanske pene (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

20

Katalizator v obliki prahu, ki sestoji iz zmesi titanovega triklorida in aluminijevega klorida in ki vsebuje:

20 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % titana in

55 mas. % ali več, vendar ne več kot 72 mas. % klora

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

25

Katalizator, ki sestoji iz mešanice oksidov in ki vsebuje več kot 96 mas. % oksidov molibdena, bizmuta, niklja, železa in silicija, vključno mešan s porcelanskimi kroglicami ali ne, za uporabo v proizvodnji akrilaldehida (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

30

Katalizator v obliki prahu, ki vsebuje 82 mas. % ali več bakra in s specifično površino 0,5 m2/g ali več, vendar do vključno 8 m2/g

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

35

Katalizator v obliki suspenzije v olju, ki sestoji iz titanovega triklorida in aluminijevega triklorida in ki vsebuje (računano brez olja):

15 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % titana in

40 mas. % ali več, vendar ne več kot 72 mas. % klora

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

40

Katalizator v obliki palčk dolžine 5 mm ali več, vendar največ 8 mm, ki sestoji iz zmesi kovinskih oksidov, med katerimi prevladujejo oksidi železa, molibdena in bizmuta, vključno z zmesmi, ki kot polnilo vsebujejo tudi silicijev dioksid ali ne, za uporabo v proizvodnji akrilne kisline (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

50

Katalizator, ki vsebuje titanov triklorid, v obliki suspenzije v heksanu ali heptanu in ki vsebuje (računano brez heptana ali heksana) 9 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % titana

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

60

Katalizatorji v obliki palčk, ki sestoje iz kislega aluminosilikata (zeolita) in:

z molskim razmerjem med silicijevim dioksidom in dialuminijevim trioksidom ne manj kot 500: 1 in

ki vsebuje 0,2 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,8 mas. % platine

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

65

Katalizator na osnovi mordenit-zeolita, v obliki zrnc, ki se uporablja v proizvodnji mešanic metilaminov, ki vsebujejo 50 mas. % ali več dimetilamina (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

70

Katalizator, ki vsebuje mešanico (2-hidroksipropil)trimetilamonijevega formata in dipropilenskih glikolov

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

75

Katalizator, ki sestoji iz mešanice1,4-diazobiciklo[2.2.2]oktana, 2-hidroksietiliminoda(ocetna kislina) in dibutiltina(acetata) in ki vsebuje 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 10 mas. % 1,4-diazobiciklo[2.2.2]oktana

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

80

Katalizator, ki sestoji predvsem iz dinonilnaftalendisulfonske kisline, v obliki raztopine v izobutanolu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

81

Katalizator, ki vsebuje 69 mas. % ali več, vendar ne več kot 79 mas. % (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonijevega 2-etilheksanonata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

82

Katalizator, ki vsebuje 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 55 mas. % (2-dihidroksi-1-metiletil)trimetilamonijevega formata in forminske kisline

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

83

Katalizatorv obliki prahu, ki vsebuje hidrat aluminij-magnezijevega hidroksida, okside kovin redkih zemljin in divanadijev pentoksid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

84

Katalizator v prahu, z vsebnostjo vsaj 96 mas % bakrovega, kromovega in železovega oksida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

85

Katalizator na osnovi aluminijevega silikata (zeolita), za transalkilizacijo akriloaromatskih ogljikovodikov ali za oligomerizacijo olefinov (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

86

Katalizator v obliki palčk, iz aluminijevaga silikata (zeolit), ki vsebuje 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 3 mas. % oksidov redkih zemeljskih kovin in manj kot 1 mas. % disodijevega oksida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

87

Iniciator reakcije, ki sestoji iz diizopropil peroksidikarbonata, v obliki raztopine v dialil 2,2'-oksidietil dikarbonata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

88

Katalizator iz titanovega tetraklorida in magnezijevega klorida, ki vsebuje računano brez olja in heksana:

4 mas % ali več, vendar ne več kot 10 mas % titana in

10 mas % ali več, vendar ne več kot 20 mas % magnezija

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3815 90 90

89

Bakterije rhodococcus rhodocrous J1 z encimi, raztopljenimi v poliakrilamidnem gelu ali v vodi, ki se uporabljajo kot katalizatorji pri proizvodnji akrilamida s hidratacijo akrilonitrila (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 3817 00 80

10

Mešanica alkilnaftalenov, ki vsebuje:

88 mas. % ali več, vendar ne več kot 98 mas. % heksadecilnaftalena

2 mas. % ali več, vendar ne več kot 12 mas. % diheksadecilnaftalena

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3819 00 00

20

Ognjevzdržna hidravlična tekočina na osnovi estrov fosforne kisline

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3823 19 10

91

Mešanic maščobnih kislin, ki vsebujejo:

2 mas. % ali več, vendar največ 6 mas. % heksanojske kisline;

53 mas. % ali več, vendar največ 60 mas. % oktanojske kisline;

34 mas. % ali več, vendar največ 42 mas. % dekanojske kisline in

največ 2 mas. % dekanojske kisline

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 15

10

Kisli aluminijevi silikat (umetni zeolit tipa Y) v obliki natrija, ki vsebuje največ 11 mas. % natrija, računanega kot natrijev oksid, v obliki palčk

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 64

01

Vmesni preparati v postopku proizvodnje antibiotikov, dobljeni s fermentacijo Micromonospora purpurea, sušeni ali ne

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 64

02

Holna kislina in 3α,12α-dihidroksi-5ß-holan-24-ojska kislina (deoksiholinska kislina), surova

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 64

03

Proizvodi, dobljeni z N-etiliranjem sizomicina (INN)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 64

04

Vmesni preparati v postopku proizvodnje antibiotikov, dobljeni s fermentacijo Micromonospora inyoensis, sušeni ali ne

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 64

05

Ostanki iz proizvodnje, ki vsebujejo 40 mas. % ali več 11 ß, 17,20,21-tetrahidroksi-6-metilpregna-1.4-dien-3-on 21-acetata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 64

06

Mešanica inosina (INN), dimepranola (INN) in acedobena (INN)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

01

Koloidni diantimonov pentoksid

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

02

Mešanica nitrometana in 1,2-epoksibutana

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

03

Zrna ali zrnca, ki sestoje iz zmesi dialuminijevega trioksida in cirkonijevega dioksida in ki vsebujejo:

70 mas. % ali več, vendar ne več kot 78 mas. % dialuminijevega trioksida in

19 mas. % ali več, vendar ne več kot 26 mas. % cirkonijevega dioksida

5,2 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

04

Surovi litijev hipoklorit

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

05

Polisilikat, modificiran s fosforno kislino, v obliki raztopine v mešanici etanola, izopropanola in tetrahidrofurana in ki vsebuje 3 mas. % ali več, vendar ne več kot 6 mas. % polisilikata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

06

Preparat v obliki:

prahu, ki vsebuje 75 mas. % ali več cink bis[3,5-bis(1-feniletil)salicilat] ali

vodne disperzije, ki vsebuje 22mas. % ali več, vendar ne več kot 55 mas. % cink bis[3,5-(1-feniletil)salicilat]

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

07

Film, ki sestoji iz barijevega ali kalcijevega oksida in titanovega ali cirkonijevega oksida, pomešanih z vezivi

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

08

Preparati, ki sestojijo pretežno iz alkalnega asfaltnega sulfata:

s specifično maso 0,9 ali več, vendar do vključno 1,5 in

s topnostjo v vodi 70 mas. % ali več

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

09

Sredstva proti rjavenju,

ki sestoje iz soli dinonilnaftalensulfonske kisline na nosilcui iz mineralnih voskov,

kemično modificiranimi ali ne ali v obliki raztopine v organskem topilu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

10

Kalcinirani boksit (ognjevarne čistoče)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

11

Železov oksid, primeren za namagnetenje, v obliki prahu, ki vsebuje:

30 mas. % ali več, vendar ne več kot 38 mas. % dvovalentnega železa, v skupnem deležu vsega železa in

1 mas. % ali več, vendar ne več kot 4 mas. % kobalta

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

12

Oligomer iz tetrafluoretilena z eno jodoetilno končno skupino

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

13

Pripravki, ki vsebujejo vsaj 92 mas. %, vendar ne več kot 96,5 mas. % 1,3:2,4—bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glucitola, in vsebujejo tudi derivate karboksilne kisline in alkil sulfat

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 3824 90 98

14

Kalcijev fosfonat fenat, raztopljen v mineralnem olju

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 3824 90 98

15

Mešanica dinatrijevega N-benziloksikarbonil-L-aspartata in natrijevega klorida, v obliki vodne raztopine

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

16

Dinatrijev 9,10-dihidro-9,10-dioksoantracen-2,7-disulfonat, ki vsebuje 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % natrijevega sulfata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

17

Evtektična zlitina kalija in natrija, ki vsebuje 77 mas. % ali več, vendar ne več kot 79 mas. % kalija

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

18

4-Metilmandljeva kislina, surova

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 3824 90 98

20

Preparat, ki sestojijo iz 83 mas. % ali več 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindiena (diciklopentadiena), iz sintetične gume, vključno zmesi, ki lahko vsebujejo 7 mas. % ali več triciklopentadiena in:

aluminij alkilno spojino ali

organski kompleks z volframom ali

organski kompleks z molibdenom

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

21

Mešanica tri[2-klor-1-(klorometil)etil] fosfata in oligomerov metilfosfonske kisline in fosforne kisline z etan-1,2-diolom.

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

22

Pripravki, ki vsebujejo vsaj 47 mas. % 1,3:2,4—bis-O-(4-benziliden)-D-glucitola

0 %

1.1.2007 – 31.12.2011

ex 3824 90 98

23

Mešanica estrov saharoze, dobljenih z estrifikacijo saharoze z industrijsko stearinsko kislino

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

24

Preparati, ki sestoje pretežno iz fosfabiciklononanov in njihovih P-alkilnih derivatov, v obliki raztopine v 4-terc-butiltoluenu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

25

Rezine litijevevega tantalata, nedopirane

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

27

Preparat na osnovi: 2-pentanona, 4-metil-O,O',O''-(metilsililidn)trioksima in 4-metil-2-butanon-O,O',O'',O'''-silan tetrail tetraoksima

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

28

Preparat, ki sestoje predvsem iz etilen glikola in N,N-dimetilformamida ali iz etilen glikola in γ-butirolaktona, za proizvodnjo elektrolitskih kondenzatorjev (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

29

Pripravek, ki sestoji pretežno iz γ-butirolaktona in kvaternih amonijevih soli, za proizvodnjo elektrolitskih kondenzatorjev (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

30

2,4,7,9-tetrametildeka-5-in-4,7-diol, hidroksietiliran

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

31

Baker-zinkov ferit, prevlečen s silikonsko smolo, v obliki zrnc, ne večjih od 120 μm

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

32

Oligomer stirena

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

33

Preparat, ki sestoji iz α-(4-aliloksikarbonilbenzoil)-ω-aliloksipoli[oksi(2-metiletilen)oksitereftalolila] in bodisi dialil-2,2'-oksidietil dikarbonata, bodisi izoftalata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

34

Mešanica fitosterolov v obliki kristaliničnega voskastega prahu, ki vsebuje:

36 mas. % ali več, vendar ne več kakor 79 mas. % sitosterolov,

15 mas. % ali več, vendar ne več kakor 34 mas. % sitostanolov,

4 mas. % ali več, vendar ne več kakor 25 mas. % kampesterolov in

0 mas. % ali več, vendar ne več kakor 14 mas. % kampestanolov

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

35

Nitrožveplova kislina s čistočo 70 mas. % ali več, do vključno 73 mas. %

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

39

Mešanica, ki vsebujejo 40 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % 2-hidroksietil metakrilata in 40 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % glicerinskih estrov borove kisline

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

40

Azealinska kislina s čistočo 75 mas. % ali več, do vključno 85 mas. %

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

42

Mešanica kovinskih oksidov, v obliki prahu, ki vsebuje:

5 mas. % ali več barija, neodima ali magnezija in 15 mas. % ali več titana ali

30 mas. % ali več svinca in 5 mas. % ali več niobija,

za uporabo pri proizvodnji dielektričnih plasti, ali kot dielektrični materiali za proizvodnjo večplastnih keramičnih kondenzatorjev (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

43

7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonska kislina in njene soli, s čistočo 65 mas. % ali več

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

45

Preparati, ki sestoje predvsem iz etilen glikola in:

dietilen glikola, dodekandiojske kisline ali vodne raztopine amoniaka ali

silicijevega oksida ali

amonijevega hidrogen azelata ali

amonijevega hidrogen azelata in silicijevega oksida ali

dodekandiojske kisline, vodne raztopine amoniaka in silicijevega oksida,

za proizvodnjo elektrolitskih kondenzatorjev (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

46

Trdilec za epoksidno smolo na osnovi anhidrida karboksilne kisline, v tekoči obliki, s specifično maso 1,15 g/cm3 ali več, do vključno1,18 g/cm3, merjeno pri 25 oC

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

49

Mešanica kovinskih oksidov, v obliki prahu, ki vsebuje:

70 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % železovega oksida;

10 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % cinkovega oksida;

10 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. % magnezijevega oksida;

1 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % manganovega oksida in

1 mas. % ali več, vendar ne več kot 3 mas. % bakrovega oksida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

50

Zeoliti, ki sestoje iz oksidov barija, aluminija in silicija in ki vsebujejo 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % barijevega oksida, v obliki kroglic, od katerih ima 80 mas. % ali več premer 0,3 mm ali več, vendar ne več kot 1,2 mm

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

54

2-Hidroksibenzonitril, v obliki raztopine v N,N-dimetilformamida, ki vsebuje 45 mas. % ali več, vendar ne več kot 55 mas. % 2-hidroksibenzonitrila

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

55

Mešanica, ki vsebuje 75 mas. % ali več pentaeritritoltrialill etra

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

57

Mešanica oksidov trialkilfosfina

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

58

Platinov oksid, na poroznem nosilcu iz aluminijevega oksida ki vsebuje 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 1 mas. % platine in 0,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % etilaluminijevega diklorida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

60

α-Fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil]

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

61

Mešanica kovinskih oksidov, v obliki prahu, ki vsebuje:

20 mas. % ali več barija;

10 mas. % ali več titana in

4 mas. % ali več svinca ali 3 mas. % ali več niobija ali 0,7 mas. % ali več cirkonija,

za uporabo kot dielektrični material pri proizvodnji večplastnih keramičnih kondenzatorjev (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

63

Trietilboran, v obliki raztopine v tetrahidrofuranu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

64

Aluminij-natrijev silikat, v obliki kroglic s premerom:

1,6 mm ali več, do vključno 3,4 mm ali

4 mm ali več, vendar do vključno 6 mm

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

65

Mešanica tris(alkoksikarbonilamino)-1,3,5-triazina, v kateri sta alkoksi skupini skupini metoksi in butoksi

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

66

Mešanica primarnih terc-alkilaminov

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

67

Preparat, ki sestoje iz indij-kositrovega oksida, dispergiranega v organskih topilih

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

72

Raztopina, ki vsebuje 80 mas. % ali več 2,4,6-trimetilbenzaldehida v acetonu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

73

Delci silicijevega oksida, na katere so s kovalentno vezjo vezane organske spojine, za uporabo v proizvodnji kolon za visoko ločljivo tekočinsko kromatografijo (HPLC) in kartuše za pripravo vzorcev (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

77

Dietilmetoksiboran, v obliki raztopine v tetrahidrofunanu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

80

Preparat z vsebnostjo 81 mas % ali več, vendar ne več kot 89 mas % bis(3,4-epoksicikloheksilmetil)adipata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

81

Cirkonij, stabiliziran s kalcijevim oksidom, v obliki grudic, od katerih 94 mas. % ne preide skozi 16 milimetrsko sito in ki vsebuje:

92 mas. % ali več cirkonijevega dioksida in

2 mas. % ali več, vendar ne več kot 6 mas. % kalcijevega oksida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

82

α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenoksi)poli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil]

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3907 40 00

20

ex 3824 90 98

83

Mešanica, ki vsebuje:

nenasičene dimerizirane maščobne kisline, hidrogenirane in polimerizirane z etilendiaminom in oktadekan-1-olom,

belo olje,

2-metilpentan-2,4-diol in

gliceride dekanojske in oktanojske kisline

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

84

Reakcijski produkt, ki vsebuje:

1 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % molibden oksida,

10 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % nikljevega oksida,

30 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % volframovega oksida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

85

Delci magnezijevega natrijevega silikata, na katere so ionsko vezani ‚chiral‘ kompleksi tris(1,10-fenantrolin)rutenija, za uporabo v proizvodnji kolon za visoko ločljivo tekočinsko kromatografijo (HPLC) (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

88

Oligomerni reakcijski izdelek iz bis (4-hidroksifenil) sulfona in 1,1'-oksibis(2-kloroetana)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

89

Oligomer iz tetrafluoretilena s končno skupino iz tetrafluorojodoetila

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

90

Votle kroglice iz taljenega alumosilikata z vsebnostjo 65-80 mas. % amorfnega alumosilikata, ki imajo naslednje značilnosti:

tališče med 1 600 oC in 1 800 oC,

gostoto 0,6-0,8 g/cm3,

uporabljajo se pri izdelavi filtrov za zaščito pred delci za motorna vozila (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

92

Bis{4-[(5-klor-2-hidroksifenil)azo]-3-hidroksi-N-fenil-2-naftalenkarboksamidat} v mešanici z amonijevimi, natrijevimi in vodikovimi kationi

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

93

Pripravljena smola, na osnovi dialil 2,2'-oksidietil dikarbonata in njegovih oligomerov, ki vsebuje 42 mas. % ali več, vendar ne več kot 52 mas. % dialil 2,2'-oksidietil dikarbonata in 33 mas. % ali več, vendar ne več kot 43 mas. % kopolimera tereftalne kisline, propan-1,2-diola in alil alkohola

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

94

Pripravljena smola, na osnovi dialil 2,2'-oksidietil dikarbonata in njegovih oligomerov, ki vsebuje 73 mas. % ali več dialil 2,2'-oksidietil dikarbonata

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

95

Mešanica fitosterolov, v obliki kosmičev, ki vsebuje 80 mas. % ali več sterolov in do vključno 4 mas. % stanolov

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

96

Cirkonijev dioksid, stabiliziran s kalcijevim oksidom, v obliki prahu

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3824 90 98

97

Priprava z vsebnostjo 10 mas % ali več, vendar ne več kot 20 mas % litijevega heksafluorofosfata ali 5 mas % ali več, vendar ne več kot 10 mas % litijevega perklorata v mešanicah organskih topil

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3825 69 00

10

Izrabljen katalizator v obliki paličic, premera 1 mm ali več, vendar ne več kot 3 mm, ki vsebuje mešanico sulfidov volframa in niklja na nosilcu iz zeolita, ki ne vsebuje več kot 10 mas. % volframa in ne več kot 10 mas. % niklja, za regeneracijo katalizatorja za krekiranje ogljikovodikov (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3901 10 10

10

Linearni polietilen z gostoto 0,928 ali več, do vključno 0,935 in z indeksom pretoka taline manj kot 0,6 g/min, za proizvodnjo skrčno-talilnih vezivnih vlaken (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3901 10 90

10

Polietilen za proizvodnjo fotoobstojnih folij za polprevodnike ali tiskana vezja (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3901 10 90

20

Polietilen v obliki zrnc, gostoto 0,925 (+/- 0,0015), z indeksom pretoka taline 0,3 g/10 min. (+/- 0,05 g/10 min.), za proizvodnjo ekspandiranih folij s Hazevo vrednostjo največ 6 % in z raztezkom do pretrga (MD/TD) 210/340 (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3901 10 90

30

Polietilen v obliki granul, z vsebnostjo 15 mas % ali več bakra, za zaščito proti statični elektriki in koroziji

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3901 20 90

10

Polietilen v eni od obliki, navedenih v opombi 6 (b) k poglavju 39, z gostoto 0,945 ali več, vendar do vključno 0,985, za proizvodnjo folij za trakove pisalnih strojev in podobne trakove (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3901 20 90

20

Polietilen, ki vsebuje 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. % sljude

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3901 20 90

30

Polietilen, v eni od oblik, navedenih v opombi 6 (b) k poglavju 39, specifične mase 0,94 ali več do vključno 0,943; z indeksom pretoka taline 27 g/10 min (+/- 5 g/10 min) (MFI 190 oC/2,16 kg, kot je določeno z metodo ISO 1133), za proizvodnjo dvokomponentnih vpredenih netkanih materialov (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3901 90 90

81

Kopolimer etilena in propilena, modificiran z maleinskim anhidridom in ki vsebuje več kot 55 mas. % etilena in največ 3 mas. % maleinskega anhidrida

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3901 90 90

82

Polietilen, modificiran z maleinskim anhidridom, ki vsebuje ne več kot 4 mas. % maleinskega anhidrida, za uporabo v proizvodnji rezervoarjev za gorivo v motornih vozilih (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3901 90 90

91

Ionomerna smola, ki sestoji iz soli kopolimera etilena z metakrilno kislino

4 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3901 90 90

92

Klorosulfoniran polietilen

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3901 90 90

93

Kopolimer etilena, vinil acetata in ogljikovega monoksida, za uporabo kot mehčalec v proizvodnji strešne kritine (1)

0 %

1.1.2007 – 31.12.2008

ex 3901 90 90

94

Mešanica A-B blok kopolimera polistirena in kopolimera etilen-butilena z A-B-A blok kopolimera polistirena, kopolimera etilen-butilena in polistirena, ki vsebujejo največ 35 mas. % stirena