EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1873

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1873/2006 z dne 11. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov

OJ L 360, 19.12.2006, p. 61–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 444–444 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 398 - 398
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 398 - 398
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 149 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1873/oj

19.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 360/61


UREDBA SVETA (ES, EURATOM) št. 1873/2006

z dne 11. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), in zlasti drugega odstavka člena 56a Kadrovskih predpisov,

ob upoštevanju predloga Komisije, ki ga je ta predložila po posvetovanju z Odborom za Kadrovske predpise,

ker bi bilo treba Uredbo (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 (2) spremeniti tako, da se prilagodi spreminjajočim se potrebam po izmenskem delu v evropskih institucijah –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 se spremeni:

1.

uvodni stavek prvega pododstavka člena 1(1) se nadomesti z naslednjim:

„Uradnik:

plačan iz sredstev za raziskave in investicije ter zaposlen v enoti Skupnega raziskovalnega središča ali v okviru posredne dejavnosti, ali

plačan iz sredstev za tekoče poslovanje in zaposlen v oddelku službe za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT), oddelku za varovanje in varnost, telefonski centrali/informacijski službi, v recepciji, v oddelku, ki zagotavlja podporo operacijam skupne zunanje in varnostne politike (SZVP)/evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) ali ki zagotavlja podporo ureditvam za usklajevanje v primeru nujnih in kriznih razmer, ali zaposlen, da vodi ali nadzira tehnične naprave,

ki opravlja izmensko delo v smislu člena 56a Kadrovskih predpisov, je upravičen do dodatka, ki znaša:“;

2.

zadnji stavek člena 1(2) se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 31/2005 (UL L 8, 12.1.2005, str. 1).

(2)  UL L 38, 13.2.1976, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 860/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 26).


Top