EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1682

Uredba Komisije (ES) št. 1682/2006 z dne 14. novembra 2006 o določitvi koeficientov, ki veljajo za žito, izvoženo v obliki škotskega viskija za obdobje 2006/2007

OJ L 314, 15.11.2006, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 586–588 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 15 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 15 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1682/oj

15.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1682/2006

z dne 14. novembra 2006

o določitvi koeficientov, ki veljajo za žito, izvoženo v obliki škotskega viskija za obdobje 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2825/93 z dne 15. oktobra 1993 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 v zvezi z določanjem in odobritvijo prilagojenih nadomestil za žita, ki se izvažajo v obliki nekaterih žganih pijač (2), in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(1) Uredbe (EGS) št. 2825/93 določa, da so količine žit, ki pridejo v poštev za nadomestila, tiste količine, ki so dane pod nadzor in destilirane, ovrednotene s koeficientom, ki se vsako leto določi za vsako zadevno državo članico. Ta koeficient izraža povprečno razmerje med skupnimi izvoženimi količinami in skupnimi trženimi količinami zadevnih žganih pijač na osnovi trenda, opaženega pri teh količinah v številu let, ki ustreza povprečnemu obdobju staranja za zadevno žgano pijačo.

(2)

Na osnovi podatkov, ki jih je podalo Združeno kraljestvo in se nanašajo na obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2005, je bila v letu 2005 povprečna doba staranja škotskega viskija osem let.

(3)

Zato je primerno določiti koeficiente za obdobje od 1. oktobra 2006 do 30. septembra 2007.

(4)

Člen 10 Protokola 3 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru izključuje dodelitev izvoznih nadomestil za Lihtenštajn, Islandijo in Norveško. Poleg tega je Skupnost sklenila dogovore z nekaterimi tretjimi državami, ki vključujejo odpravo izvoznih nadomestil. Zato je primerno, da se v skladu s členom 7(2) Uredbe (EGS) št. 2825/93 to upošteva pri izračunavanju koeficientov za obdobje 2006/2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za obdobje od 1. oktobra 2006 do 30. septembra 2007 so koeficienti iz člena 4 Uredbe (EGS) št. 2825/93, ki veljajo za žita, uporabljena v Združenem kraljestvu za proizvodnjo škotskega viskija, določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 258, 16.10.1993, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1633/2000 (UL L 187, 26.7.2000, str. 29).


PRILOGA

Koeficienti, ki se uporabijo za Združeno kraljestvo

Obdobje veljave

Koeficient v veljavi

za ječmen, predelan v slad, uporabljen za proizvodnjo viskija iz sladu

za žita, uporabljena za proizvodnjo viskija iz žit

od 1. oktobra 2006 do 30. septembra 2007

0,499

0,518


Top