Help Print this page 

Document 32006R1487

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1487/2006 z dne 9. oktobra 2006 o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 2921/90 glede višine pomoči za proizvodnjo kazeina in kazeinatov iz posnetega mleka
  • No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014
OJ L 278, 10.10.2006, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 401–401 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 15 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 15 - 15
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 127 - 127

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1487/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 09/10/2006
  • Date of effect: 11/10/2006; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 21/11/2014; glej 31990R2921
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

10.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 278/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1487/2006

z dne 9. oktobra 2006

o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 2921/90 glede višine pomoči za proizvodnjo kazeina in kazeinatov iz posnetega mleka

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1) in zlasti člena 15(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(1) Uredbe Komisje (EGS) št. 2921/90 z dne 10. oktobra 1990 o pomoči za proizvodnjo kazeina in kazeinatov iz posnetega mleka (2) določa višino pomoči za proizvodnjo kazeina in kazeinatov iz posnetega mleka. Glede na razvoj cene posnetega mleka v prahu na notranjem trgu in cene kazeina in kazeinatov na trgu Skupnosti in svetovnem trgu in še posebej glede na splošni dvig cene kazeina in kazeinatov je treba višino pomoči določiti na nič, dokler vlada trenutno stanje.

(2)

Uredbo (EGS) št. 2921/90 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 2(1) Uredbe (EGS) št. 2921/90 se „0,52 EUR“ nadomesti z „0,00 EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 279, 11.10.1990, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 935/2005 (UL L 158, 21.6.2005, str. 5).


Top