Help Print this page 

Document 32006R1411

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 1411/2006 z dne 25. septembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 817/2006 o obnovitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 798/2004
  • No longer in force, Date of end of validity: 09/03/2008
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 469–469 (MT)
OJ L 267, 27.9.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 226 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 226 - 226

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1411/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 25/09/2006
  • Date of effect: 02/06/2006; uporaba glej člen 2
  • Date of effect: 28/09/2006; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 09/03/2008; glej 32006R0817
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
Procedure
Relationship between documents
Text

27.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1411/2006

z dne 25. septembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 817/2006 o obnovitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 798/2004

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta št. 2006/318/SZVP z dne 27. aprila 2006 o obnovitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8 Uredbe Sveta (ES) št. 798/2004 z dne 26. aprila 2004 o obnovitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1081/2000 (2) je finančnim institucijam, ki so prejemale sredstva, ki so jih tretje strani nakazale na zamrznjene račune navedenih oseb ali subjektov, dovoljeval knjiženje teh prilivov na take račune, pod pogojem, da so bili tudi ti prilivi zamrznjeni.

(2)

Uredba (ES) št. 817/2006 je nadomestila Uredbo (ES) št. 798/2004, a je pomotoma prišlo do izpustitve te določbe. Uredbo (ES) št. 817/2006 bi bilo zato treba spremeniti, da bo vključevala tako določbo.

(3)

Primerno je, da ta uredba začne veljati z datumom, na katerega je začela veljati Uredba (ES) št. 817/2006 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 7 Uredbe (ES) št. 817/2006 se doda naslednji odstavek:

„3.   Člen 6(2) finančnim ali kreditnim institucijam v Skupnosti, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani nakažejo na račun navedene fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ne preprečuje knjiženja prilivov na zamrznjene račune, pod pogojem, da se kakršen koli priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o takih transakcijah nemudoma obvestijo pristojne organe.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. junija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. septembra 2006

Za Svet

Predsednik

M. PEKKARINEN


(1)  UL L 116, 29.4.2006, str. 77.

(2)  UL L 125, 28.4.2004, str. 4. Uredba, kakor je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 817/2006 (UL L 148, 2.6.2006, str. 1).


Top