EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1351

Uredba Komisije (ES) št. 1351/2006 z dne 13. septembra 2006 o določitvi enotnega koeficienta dodelitve, ki se uporabi v okviru tarifne kvote za koruzo, v skladu z Uredbo (ES) št. 573/2003

OJ L 250, 14.9.2006, p. 34–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1351/oj

14.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 250/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1351/2006

z dne 13. septembra 2006

o določitvi enotnega koeficienta dodelitve, ki se uporabi v okviru tarifne kvote za koruzo, v skladu z Uredbo (ES) št. 573/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 573/2003 z dne 28. marca 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Sklepa Sveta (ES) št. 2003/18/ES glede koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere žitne proizvode s poreklom iz Romunije in o spremembi Uredbe (ES) št. 2809/2000 (2), in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 573/2003 odpira letno tarifno kvoto 149 000 ton koruze (zaporedna številka 09.4767) za tržno leto 2006/2007.

(2)

Količine, zahtevane do ponedeljka, 11. septembra 2006, v skladu s členom 2(1) Uredbe (ES) št. 573/2003, presegajo razpoložljive količine. Zato je treba z določitvijo enotnega koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsakemu zahtevku za uvozno dovoljenje za kvoto za koruzo „Romunija“, vloženemu in predloženemu Komisiji do ponedeljka, 11. septembra 2006, v skladu s členom 2(1) in (2) Uredbe (ES) št. 573/2003, se ugodi do 2,85706 % zahtevanih količin.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. septembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. septembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 82, 29.3.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila spremenjena z (ES) št. 1024/2006 (UL L 184, 6.7.2006, str. 7).


Top