EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1249

Uredba Komisije (ES) št. 1249/2006 z dne 18. avgusta 2006 o določitvi dopolnilnih količin surovega trsnega sladkorja s poreklom iz držav AKP in Indije za preskrbo rafinerij v obdobju od 1. julija 2006 do 30. septembra 2007

OJ L 227, 19.8.2006, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1249/oj

19.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 227/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1249/2006

z dne 18. avgusta 2006

o določitvi dopolnilnih količin surovega trsnega sladkorja s poreklom iz držav AKP in Indije za preskrbo rafinerij v obdobju od 1. julija 2006 do 30. septembra 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1), in zlasti drugega pododstavka člena 29(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se za obdobje tržnih let 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 ter za zagotovitev ustrezne preskrbe rafinerij Skupnosti začasno ustavi uporaba uvoznih dajatev za dopolnilne količine surovega trsnega sladkorja s poreklom iz držav, navedenih v Prilogi VI k navedeni uredbi.

(2)

Navedeno dopolnilno količino je treba izračunati v skladu s členom 19 Uredbe Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (2) na podlagi predhodne bilance preskrbe Skupnosti za surovi sladkor. Za tržno leto 2006/2007 kaže bilanca potrebo po uvozu dopolnilne količine surovega sladkorja, da se lahko zadovoljijo potrebe po preskrbi rafinerij Skupnosti.

(3)

Da bi rafinerijam v Skupnosti zagotovili zadostno preskrbo surovega sladkorja za izpolnitev njihovih tradicionalnih potreb po preskrbi, je treba med zadevnimi tretjimi državami dodeliti dodatno količino, da se zagotovi popolna dobava. Za Indijo se šteje primerno, da vzdržuje letno količino 10 000 ton, ki se ekstrapolira na 12 500 ton, da se upošteva obdobje 15 mesecev tržnega leta 2006/2007. Glede preostalih potreb po preskrbi je treba določiti globalno količino za države AKP, ki so skupno izvajale medsebojne postopke za dodelitev količin, da bi zagotovile ustrezno preskrbo rafinerij.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za obdobje od 1. julija 2006 do 30. septembra 2007 bo dopolnilna količina surovega trsnega sladkorja za prečiščevanje iz oznake KN 1701 11 10, kakor je navedeno v členu 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006:

(a)

70 000 ton, izraženih kot beli sladkor, s poreklom iz držav iz Priloge VI k Uredbi (ES) št. 318/2006, razen Indije;

(b)

12 500 ton, izraženih kot beli sladkor, s poreklom iz Indije.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. avgusta 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1.


Top