EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1245

Uredba Komisije (ES) št. 1245/2006 z dne 17. avgusta 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1143/2006 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

OJ L 226, 18.8.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1245/oj

18.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 226/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1245/2006

z dne 17. avgusta 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1143/2006 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1), in zlasti četrtega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(1)(c), (d) in (g) Uredbe (ES) št. 318/2006 so bile določena od 11. avgusta 2006 z Uredbo Komisije št. (ES) 1143/2006 (2).

(2)

Glede na dodatne informacije, ki so na voljo Komisiji, zlasti v zvezi s spremembo v razmerju med cenami na notranjem in svetovnem trgu, je treba prilagoditi trenutno veljavna izvozna nadomestila.

(3)

Uredbo (ES) št. 1143/2006 je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1143/2006 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. avgusta 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 207, 28.7.2006, str. 5. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1218/2006 (UL L 220, 11.8.2006, str. 11).


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se uporabljajo od 18. avgusta 2006 (1) za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

30,96

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

30,96

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3096

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

30,96

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3096

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3096

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3096 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

30,96

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3096

NB: Opredeljeni namembni kraji:

S00

:

vsi namembni kraji, razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Romunije, Srbije, Črne gore, Kosova in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.


(1)  Zneski iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).


Top