EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1217

Uredba Komisije (ES) št. 1217/2006 z dne 10. avgusta 2006 o oseminšestdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

OJ L 220, 11.8.2006, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 210 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 210 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 200 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1217/oj

11.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 220/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1217/2006

z dne 10. avgusta 2006

o oseminšestdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih, odrejenih proti določenim osebam in subjektom, povezanim z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), in zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev finančnih sredstev in ekonomskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 2. avgusta 2006 sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in entitet, za katere naj velja zamrznitev finančnih sredstev in ekonomskih virov. Priloga I se skladno s tem zato spremeni.

(3)

Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov, predvidenih s to uredbo, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2006

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1210/2006 (UL L 219, 10.8.2006, str. 14).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Pod naslov „Fizične osebe“ se doda:

(1)

Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Datum rojstva: 10.3.1977. Kraj rojstva: Benghazi, Libija. Državljanstvo: Palestinec brez državljanstva. Št. potnega lista: (a) 0003684 (egiptovska potna listina), (b) 981354 (egiptovski potni list). Druge informacije: Pripor v zaporu Weiterstadt, Nemčija, od 22. maja 2005.

(2)

Jamal Housni (alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham). Datum rojstva: 22.2.1983. Kraj rojstva: Maroko. Naslova: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italija, (b) via F. De Lemene 50, Milano, Italija. Druge informacije: Zanj velja odredba o priporu sodišča v Milanu št. 5236/02 R.G.N.R, z dne 25. novembra 2003 1511/02 R.G.GIP. obsojen.

(3)

Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias Dass). Datum rojstva: 3.8.1973. Kraj rojstva: Bizerta, Tunizija. Druge informacije: Zanj velja odredba o priporu sodišča v Milanu št. 36601/2001 R.G.N.R., z dne 17. maja 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Iz Italije je bil prisilno odstranjen leta 2002. Begunec.

(4)

Merai Zoghbai (alias (a) F’raji di Singapore, (b) F’raji il Libico, (c) Mohamed Lebachir, (d) Meri Albdelfattah Zgbye, (e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (f) Lazrag Faraj, (g) Larzg Ben Ila, (h) Lazrag Faraj, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Muhammed El Besir); Datum rojstva: (a) 4.4.1969, (b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (e) 13.11.1960 (Fredj). Kraj rojstva: (a) Bengasi, Libija, (b) Bendasi, Libija (Meri Albdelfattah Zgbye). Naslova: (a) via Bordighera 34, Milano, Italija, (b) Senis, Oristano, Sardinija, Italija. Druge informacije: Zanj velja odredba o priporu sodišča v Milanu št. 36601/2001 R.G.N.R., z dne 17. maja 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Begunec.


Top