Help Print this page 

Document 32006R1208

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1208/2006 z dne 8. avgusta 2006 o prepovedi ribolova na skušo v območjih ICES IIa (vode ES), IIIa, IIIb, c, d (vode ES) in IV za plovila, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
OJ L 219, 10.8.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1208/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 08/08/2006
  • Date of effect: 19/07/2006; uporaba glej priloga
  • Date of effect: 11/08/2006; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/2006; referenčno obdobje + 2006
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

10.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 219/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1208/2006

z dne 8. avgusta 2006

o prepovedi ribolova na skušo v območjih ICES IIa (vode ES), IIIa, IIIb, c, d (vode ES) in IV za plovila, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2), in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2006 (3), določa kvote za leto 2006.

(2)

V skladu s podatki, ki so bili sporočeni Komisiji, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, izčrpala kvoto za leto 2006 za ulov staležev iz Priloge k tej uredbi.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2006 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi, ki ga opravljajo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, se prepove z datumom, določenim v navedeni prilogi. Od tega datuma naprej je tudi prepovedano shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2006

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 941/2006 (UL L 173, 27.6.2006, str. 1).


PRILOGA

Št.

16

Država članica

Združeno kraljestvo

Stalež

MAC/2A34.

Vrsta

Skuša (Scomber scombrus)

Območje

IIa (vode ES), IIIa, IIIb, c, d (vode ES), IV

Datum

19. julija 2006


Top