Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1179

Uredba Komisije (ES) št. 1179/2006 z dne 1. avgusta 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1251/96 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju perutninskega mesa in jajčni albumin

OJ L 212, 2.8.2006, p. 7–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 358–362 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 020 P. 178 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 020 P. 178 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007; implicitno zavrnjeno 32007R0533

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1179/oj

2.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 212/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1179/2006

z dne 1. avgusta 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1251/96 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju perutninskega mesa in jajčni albumin

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 (1) z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso in zlasti člena 2(3) in člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1251/96 (2) določa odprtje in upravljanje tarifnih kvot v sektorju perutninskega mesa.

(2)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 (3), ki je bil odobren s Sklepom Sveta 2006/333/ES (4), določa povišanje letne uvozne tarifne kvote za perutninsko meso, erga omnes, 49 ton za nekatere sveže, ohlajene ali zamrznjene trupe piščancev, 4 070 ton za sveže, ohlajene ali zamrznjene piščančje kose, 1 605 ton za kose kokoši in petelinov in 201 ton za sveže, ohlajeno ali zamrznjeno puranje meso.

(3)

Zaradi povišanja kvote za kose kokoši in petelinov ni več potreben ukrep iz drugega odstavka člena 2 Uredbe (ES) št. 51/96.

(4)

Zaradi možnega pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji s 1. januarjem 2007 je priporočljivo, da se zagotovi drugačno obdobje za vložitev zahtevka za dovoljenja za prvo četrtletje leta 2007.

(5)

Uredbo (ES) št. 1251/96 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1251/96 se spremeni:

1.

V členu 2 se drugi odstavek črta.

2.

V odstavku 1 člena 5 se doda naslednji pododstavek:

„Za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007 se zahtevki za dovoljenja vložijo v prvih petnajstih dneh januarja 2007.“

3.

Priloge se nadomestijo z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 136. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1043/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 24).

(3)  UL L 124, 11.5.2006, str. 15.

(4)  UL L 124, 11.5.2006, str. 13.


PRILOGA I

PRILOGA I

Št. skupine

Zaporedna številka

Oznaka KN

Veljavna dajatev

(EUR/tone)

Letne količine

(teža proizvoda v tonah)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

PRILOGA II

Uporaba Uredbe (ES) št. 1251/96

Komisija Evropskih skupnosti – GD za kmetijstvo in razvoj podeželja

Enota D.2 – Izvajanje tržnih ukrepov

Sektor perutninskega mesa

Zahtevki za uvozna dovoljenja po znižani stopnji dajatve

GATT

Datum:

Obdobje:


 

Država članica:

 

Pošiljatelj:

 

Odgovorna kontaktna oseba:

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

Naslovnik: AGRI.D.2

 

Telefaks: +32-2 292 17 41

 

E-naslov: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Zaporedna številka

Prijavljena količina

(teža proizvoda v kg)

 

 

PRILOGA III

Uporaba Uredbe (ES) št. 1251/96

Komisija Evropskih skupnosti – GD za kmetijstvo in razvoj podeželja

Enota D.2 – Izvajanje tržnih ukrepov

Sektor perutninskega mesa

Zahtevki za uvozna dovoljenja po znižani stopnji dajatve

GATT

Datum:

Obdobje:


Država članica:


Zaporedna številka

Oznaka KN

Vlagatelj

(ime in naslov)

Količina

(teža proizvoda v kg)

 

 

 

 

PRILOGA IV

Uporaba Uredbe (ES) št. 1251/96

Komisija Evropskih skupnosti – GD za kmetijstvo in razvoj podeželja

Enota D.2 – Izvajanje tržnih ukrepov

Sektor perutninskega mesa

URADNO OBVESTILO O DEJANSKEM UVOZU

 

Država članica:

 

Uporaba člena 5(8) Uredbe (ES) št. 1251/96

 

Količina dejansko uvoženih proizvodov (v kg teže proizvoda):

 

Naslovnik: AGRI.D.2

 

Telefaks: +32 2 292 17 41

 

E-naslov: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Zaporedna št.

Količina, ki se dejansko sprosti v prosti promet

Država porekla

 

 

 


Top