Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1154

Uredba Komisije (ES) št. 1154/2006 z dne 27. julija 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca julija 2006 v okviru Uredbe (ES) št. 327/98

OJ L 207, 28.7.2006, p. 27–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1154/oj

28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1154/2006

z dne 27. julija 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca julija 2006 v okviru Uredbe (ES) št. 327/98

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trgov za riž (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 327/98 z dne 10. februarja 1998 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (2) ter zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Po preučitvi količin, za katere so bili zahtevki za uvozna dovoljenja za riž vloženi za serijo za julij 2006, se je pokazalo, da je treba predvideti izdajo dovoljenj za količine iz zahtevkov, po potrebi zmanjšane za odstotek znižanja in določiti razpoložljive količine za prenos v naslednjo serijo ter določiti skupne količine, ki so na voljo za različne kontingente –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za tarifne kvote riža, odprte z Uredbo (ES) št. 327/98, vloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca julija 2006 in o katerih je Komisija obveščena, so zmanjšani za koeficient znižanja v skladu z odstotki iz Priloge k tej uredbi.

2.   Razpoložljive količine v okviru serije za mesec julij 2006, ki se jih prenese v naslednjo serijo, in skupne razpoložljive količine za serijo za mesec september 2006 so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. julija 2006

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 247/2006 (UL L 42, 14.2.2006, str. 1).

(2)  UL L 37, 11.2.1998, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 965/2006 (UL L 176, 30.6.2006, str. 12).


PRILOGA

Odstotki znižanja, ki se uporabijo za zahtevane količine za serijo za mesec julij 2006, in količine, ki se prenesejo v naslednjo serijo:

(a)

Kvota dobro brušenega ali manj brušenega riža z oznako KN 1006 30, določena v členu 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 327/98

Poreklo

Zaporedna številka

Odstotek znižanja za serijo za julij 2006

Količine, ki se prenesejo v serijo za september 2006

(v t)

Skupne razpoložljive količine za serijo za september 2006

(v t)

Združene države Amerike

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

Tajska

09.4128

0 (1)

708,210

708,210

Avstralija

09.4129

0 (1)

451,5

451,5

Drugo poreklo

09.4130

(b)

Kvota za oluščen riž z oznako KN 1006 20, določena v členu 1(1)(b) Uredbe (ES) št. 327/98

Poreklo

Zaporedna številka

Odstotek znižanja za serijo za julij 2006

Količine, ki se prenesejo v serijo za oktober 2006

(v t)

Skupne razpoložljive količine za serijo za oktober 2006

(v t)

Vse države

09.4148

66,8156

0

0

(c)

Kvota za lomljen riž z oznako KN 1006 40 00, določena v členu 1(1)(c) Uredbe (ES) št. 327/98

Poreklo

Zaporedna številka

Odstotek znižanja za serijo julij 2006

Tajska

09.4149

0 (2)

Avstralija

09.4150

0 (2)

Gvajana

09.4152

0 (2)

Združene države Amerike

09.4153

0 (2)

Drugo poreklo

09.4154

98,2456

(d)

Kvota dobro brušenega ali manj brušenega riža z oznako KN 1006 30, določena v členu 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98

Poreklo

Zaporedna številka

Odstotek znižanja za serijo za julij 2006

Količine, ki se prenesejo v serijo za september 2006

(v t)

Skupne razpoložljive količine za serijo za september 2006

(v t)

Tajska

09.4112

98,4928

0

0

Združene države Amerike

09.4116

Indija

09.4117

Pakistan

09.4118

Drugo poreklo

09.4119

Vse države

09.4166

98,6067

0

0


(1)  Izdaja za količino iz zahtevka.

(2)  Izdaja za količino iz zahtevka.


Top