Help Print this page 

Document 32006R1102

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1102/2006 z dne 17. julija 2006 o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi v mesecu juniju 2006 za nekatero živo govedo, v okviru tarifne kvote, predvidene z Uredbo (ES) št. 1241/2005

OJ L 196, 18.7.2006, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1102/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 17/07/2006
  • Date of effect: 18/07/2006; začetek veljavnosti glej člen 2
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

18.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 196/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1102/2006

z dne 17. julija 2006

o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi v mesecu juniju 2006 za nekatero živo govedo, v okviru tarifne kvote, predvidene z Uredbo (ES) št. 1241/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1241/2005 z dne 29. julija 2005 o določitvi pravil za uporabo tarifnih kvot za nekatero živo govedo s poreklom iz Romunije, kot določa Sklep Sveta 2003/18/ES (2), in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1 Uredbe (ES) št. 1241/2005 določa na 46 000 število glav živega goveda, po poreklu iz Romunije, ki se lahko uvozi pod posebnimi pogoji v obdobju od 1. julija 2006 do 30. junija 2007.

(2)

Člen 4(2) Uredbe (ES) št. 1241/2005 določa, da se zaprošene količine lahko zmanjšajo. Vloženi zahtevki se nanašajo na celotne količine, ki presegajo razpoložljive količine. Glede na te okoliščine in z željo zagotoviti pravično porazdelitev razpoložljivih količin, je primerno, da se sorazmerno zmanjšajo zaprošene količine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsakemu zahtevku za uvozna dovoljenja, vloženemu v skladu s členom 3(3) Uredbe (ES) št. 1241/2005, se ugodi v višini 7,664 % zaprošenih količin.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 200, 30.7.2005, str. 38.


Top