Help Print this page 

Document 32006R1091

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1091/2006 z dne 13. julija 2006 o prepovedi ribolova na pravo peščenko v območju ICES IIa (vode ES), IIIa, IV (vode ES) s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice, razen Danske in Združenega kraljestva
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
OJ L 195, 15.7.2006, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1091/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 13/07/2006
  • Date of effect: 22/06/2006; uporaba glej priloga
  • Date of effect: 16/07/2006; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/2006; referenčno obdobje + 2006
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

15.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 195/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1091/2006

z dne 13. julija 2006

o prepovedi ribolova na pravo peščenko v območju ICES IIa (vode ES), IIIa, IV (vode ES) s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice, razen Danske in Združenega kraljestva

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2), in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2006 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2006.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi, s plovili, ki plujejo pod zastavami držav članic, navedenih v Prilogi, ali so pri njih registrirana, izčrpali dodeljeno kvoto za leto 2006.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov navedenega staleža ter njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Črpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2006 dodeljena državam članicam iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavami v Prilogi navedenih držav članic, ali so pri njih registrirana, se prepove z datumom, ki ga določa navedena priloga. Po tem datumu je prepovedano shranjevati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati takšen stalež, ulovljen z navedenimi plovili.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2006

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 941/2006 (UL L 173, 27.6.2006, str. 1).


PRILOGA

Št.

15

Država članica

Države članice, razen Danske in Združenega kraljestva

Stalež

SAN/2A3A4

Vrste

Prava peščenka (Ammodytidae)

Območje

IIa (vode ES), IIIa, IV (vode ES)

Datum

22. junija 2006


Top