EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0966

Uredba Komisije (ES) št. 966/2006 z dne 29. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z oznako KN 08030019 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. marca do 31. decembra 2006

OJ L 176, 30.6.2006, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/966/oj

30.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 176/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 966/2006

z dne 29. junija 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z oznako KN 0803 00 19 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. marca do 31. decembra 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1964/2005 z dne 29. novembra 2005 o tarifnih stopnjah za banane (1), in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uvozna dovoljenja, izdana v skladu s členom 6(3) Uredbe Komisije (ES) št. 2015/2005 z dne 9. decembra 2005 o uvozu banan s poreklom iz držav AKP za meseca januar in februar 2006 po tarifni kvoti, odprti z Uredbo Sveta (ES) št. 1964/2005 o tarifnih stopnjah za banane (2), so bila veljavna od 1. januarja 2006 do 7. aprila 2006. Za zagotovitev ustreznega spremljanja vsega tega uvoza banan, je treba predvideti, da države članice poleg količin, sproščenih v prosti promet na podlagi dovoljenj, uporabljenih v januarju in februarju, Komisiji sporočijo tudi količine, sproščene v prosti promet na podlagi dovoljenj, uporabljenih v marcu in aprilu 2006.

(2)

Zato je treba spremeniti člen 6(2)(b) Uredbe Komisije (ES) št. 219/2006 (3), ki predvideva ta obvestila.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za banane –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 6(2)(b) Uredbe (ES) št. 219/2006 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„(b)

V najkrajšem možnem času in najpozneje 30. junija 2006 količine banan, ki so bile sproščene v prosti promet na podlagi dovoljenj, izdanih v skladu s členom 6(3) Uredbe (ES) št. 2015/2005.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 316, 2.12.2005, str. 1.

(2)  UL L 324, 10.12.2005, str. 5.

(3)  UL L 38, 9.2.2006, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 566/2006 (UL L 99, 7.4.2006, str. 6).


Top