EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0833

Uredba Komisije (ES) št. 833/2006 z dne 2. junija 2006 o določitvi zneska kompenzacijske pomoči za banane, pridelane in tržene v Skupnosti leta 2005, in tudi vrednosti predujmov na enoto za leto 2006

OJ L 150, 3.6.2006, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/833/oj

3.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 833/2006

z dne 2. junija 2006

o določitvi zneska kompenzacijske pomoči za banane, pridelane in tržene v Skupnosti leta 2005, in tudi vrednosti predujmov na enoto za leto 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 404/93 z dne 13. februarja 1993 o skupni ureditvi trga za banane (1), in zlasti prvega pododstavka člena 12(6) in člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 12(3) Uredbe (EGS) št. 404/93 se kompenzacijska pomoč proizvajalcem Skupnosti za morebitni izpad dohodka izračuna na podlagi razlike med pavšalnim referenčnim dohodkom in povprečnim dohodkom od pridelave banan, pridelanih in trženih v Skupnosti v zadevnem letu.

(2)

Člen 2(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1858/93 z dne 9. julija 1993 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 404/93 v zvezi s programi pomoči za nadomestitev izpada dohodka od prodaje v sektorju banan (2) določa pavšalni referenčni dohodek v višini 64,03 EUR na 100 kilogramov neto teže zelenih banan franko pakirnica.

(3)

Leta 2005 je bil povprečni dohodek od pridelave, izračunan po eni strani na podlagi povprečja cen banan, trženih zunaj regij pridelovalcev, v fazi dobave v prvem razkladalnem pristanišču (blago, ki ni iztovorjeno) in po drugi strani na podlagi prodajnih cen na lokalnih trgih z bananami, trženimi v regijah pridelave, zmanjšan za pavšalne zneske, določene v členu 3(2) Uredbe (EGS) št. 1858/93, nižji od pavšalnega referenčnega dohodka, določenega za leto 2005. V skladu s tem je treba določiti znesek kompenzacijske pomoči za dodelitev v letu 2005.

(4)

V skladu z drugim pododstavkom člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 404/93 se dodeli dodatna pomoč eni ali več regijam pridelovalcev, če je povprečni dohodek od pridelave znatno nižji od povprečnega dohodka Skupnosti.

(5)

Povprečni letni dohodek od trženja banan, pridelanih na Martiniku, Guadeloupu in Grčiji je bil znatno nižji od povprečja Skupnosti v letu 2005. Zaradi tega je treba dodeliti dodatno pomoč regijam pridelovalcev na Martiniku, Guadeloupu in Grčiji. Podatki za leto 2005 kažejo izredno težke pogoje pridelave in trženja, zaradi česar je treba dodatno pomoč določiti na ravni, ki pokriva 75 % razlike med povprečnim dohodkom v Skupnosti in povprečjem, zabeleženim za prodajo pridelkov v teh regijah.

(6)

Znesek na enoto predujma in znesek pripadajoče varščine sta določena v skladu s členom 4(2) in (3) Uredbe (EGS) št. 1858/93 na podlagi pomoči, določene za prejšnje leto.

(7)

Zaradi pomanjkanja vseh potrebnih podatkov zneska kompenzacijske pomoči za leto 2005 ni bilo mogoče določiti predhodno. V roku dveh mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe je treba določiti izplačilo preostanka pomoči za leto 2005 in tudi za predujem za banane, tržene januarja in februarja leta 2006.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za banane –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Znesek kompenzacijske pomoči iz člena 12 Uredbe (EGS) št. 404/93 za sveže banane, ki spadajo v tarifno oznako KN ex 0803, razen pisang (rajske smokve), in ki so pridelane in tržene v Skupnosti v letu 2005, znaša 5,90 EUR na 100 kilogramov.

2.   Znesek pomoči, določen v odstavku 1, se poveča za 11,27 EUR na 100 kilogramov banan, pridelanih v regiji Martinika in za 12,12 EUR na 100 kilogramov banan, pridelanih v regiji Guadeloupa 7,76 EUR na 100 kilogramov banan, pridelanih v Grčiji.

Člen 2

Znesek vsakega predujma za banane, tržene od januarja do decembra 2006, je enak 4,13 EUR na 100 kilogramov. Znesek pripadajoče varščine je 2,06 EUR na 100 kilogramov.

Člen 3

Z odstopanjem od člena 10 Uredbe (EGS) št. 1858/93 izplačajo pristojni organi držav članic preostanek kompenzacijske pomoči, ki se dodeli za leto 2005, kot tudi znesek predujma, ki se dodeli za banane, tržene v mesecu januarju in februarju leta 2006 v dveh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe in po preverjanju, določenem v členu 10 Uredbe (EGS) št. 1858/93.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. junija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 47, 25.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu leta 2003.

(2)  UL L 170, 13.7.1993, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 789/2005 (UL L 132, 26.5.2005, str. 13).


Top