EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0742

Uredba Komisije (ES) št. 742/2006 z dne 17. maja 2006 o sprejetju določenih ribolovnih kvot za leto 2006 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto

OJ L 130, 18.5.2006, p. 7–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 206 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 206 - 215

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/742/oj

18.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 130/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 742/2006

z dne 17. maja 2006

o sprejetju določenih ribolovnih kvot za leto 2006 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 23(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (2), in zlasti člena 4(2) in 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2270/2004 z dne 22. decembra 2004 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2005 in 2006 (3), in Uredba Sveta (ES) št. 27/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2005 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (4), določata, za katere staleže veljajo ukrepi, predvideni z Uredbo (ES) št. 847/96.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 2270/2004, Uredba Sveta (ES) št. 51/2006 (5) in Uredba Sveta (ES) št. 52/2006 (6) z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2006 uporabljajo v vodah Baltiškega morja.

(3)

Nekatere države članice so v skladu z Uredbo (ES) št. 847/96 zahtevale, da se del njihovih kvot za leto 2005 prenese v naslednje leto. V skladu z omejitvami, določenimi v navedeni uredbi, se zadržane kvote dodajo kvoti za leto 2006.

(4)

Na podlagi člena 5(1) Uredbe (ES) št. 847/96 se odbitki od nacionalnih kvot za leto 2006 izvedejo na ravni, ki je enaka količini prelova. Ti odbitki se uporabijo ob upoštevanju posebnih določb za staleže, ki spadajo v pristojnost regionalnih ribiških organizacij.

(5)

Nekatere države članice so v skladu z Uredbo (ES) št. 847/96 zahtevale, da v letu 2005 iztovorijo dodatne količine rib nekaterih staležev. Te presežke dovoljenega iztovora je treba odbiti od njihovih kvot za leto 2006.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kvote, določene z Uredbo (ES) št. 2270/2004, Uredbo (ES) št. 51/2005 in Uredbo (ES) št. 52/2006 se povečajo, kot je prikazano v Prilogi I, ali zmanjšajo, kot je prikazano v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2006

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(3)  UL L 396, 31.12.2004, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 860/2005 (UL L 144, 8.6.2005, str. 1).

(4)  UL L 12, 14.1.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1936/2005 (UL L 311, 26.11.2005, str. 1).

(5)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1.

(6)  UL L 16, 20.1.2006, str. 184.


PRILOGA I

PRENOSI V KVOTE ZA LETO 2006

Oznaka države

Oznaka staleža

Vrsta

Območje

Prilag. kv 2005

Ulov 2005

% Prilag. kv

Prenos v 2006

Začetna kv. 2006

Nova kvota 2006

Nova oznaka

BEL

ANF/2AC4-C

Morska spaka

IIa (ES), IV (ES)

335

87,1

26,0

33,5

365

399

 

BEL

ANF/07.

Morska spaka

VII

1 446

878,3

60,7

144,6

2 445

2 590

 

BEL

ANF/8ABDE.

Morska spaka

VIIIa, b, d, e

199

196,2

98,6

2,8

0

3

 

BEL

COD/07A.

Cod

Trska

136

116

85,3

13,6

24

38

 

BEL

COD/7X7A34

Trska

VIIb-k, VIII, IX, X, CESAF 34.1.1 (ES)

266

225,9

84,9

26,6

236

263

 

BEL

HAD/5BC6A.

Vahnja

Vb, VIa (ES)

18

0,1

0,6

1,8

18

20

 

BEL

HKE/2AC4-C

Oslič

IIa (ES), IV (ES)

64

60,6

94,7

3,4

22

25

 

BEL

HKE/571214

Oslič

Vb (ES), VI, VII, XII, XIV

210

14,4

6,9

21

226

247

 

BEL

LEZ/07.

Krilati rombi

VII

469

148,1

31,6

46,9

494

541

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Krilati rombi

VIIIa, b, d, e

5

2,6

52,0

0,5

0

1

 

BEL

NEP/2AC4-C

Škamp

IIa (ES), IV (ES)

567

171,8

30,3

56,7

1 472

1 529

 

BEL

NEP/07.

Škamp

VII

29

5,5

19,0

2,9

0

3

 

BEL

NEP/8ABDE.

Škamp

VIIIa, b, d, e

5

0,7

14,0

0,5

0

1

 

BEL

PLE/07A.

Morska plošča

VIIa

629

567

90,1

62

41

103

 

BEL

PLE/7DE.

Morska plošča

VIId, e

843

771,7

91,5

71,3

843

914

 

BEL

PLE/7FG.

Morska plošča

VIIf, g

183

154,6

84,5

18,3

118

136

 

BEL

SOL/24.

Morski list

II, IV (ES)

1 574

1 319,3

83,8

157,4

1 456

1 613

 

BEL

SOL/07A.

Morski list

VIIa

721

669,6

92,9

51,4

474

525

 

BEL

SOL/07D.

Morski list

VIId

1 710

1 049,4

61,4

171

1 540

1 711

 

BEL

SOL/7FG.

Morski list

VIIf, g

636

598,6

94,1

37,4

594

631

 

BEL

SOL/8AB.

Morski list

VIIIa, b

314

280

89,2

31,4

50

81

 

BEL

WHG/07A.

Mol

VIIa

11

9,3

84,5

1,1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Mol

VIIb–k

272

239,6

88,1

27,2

195

222

 

DEU

NEP/2AC4-C

Škamp

IIa (ES), IV (ES)

246

78,4

31,9

24,6

22

47

 

DEU

POK/561214

Saj

Vb (ES), VI, XII, XIV

984

380

38,6

98,4

798

896

 

DEU

SOL/24.

Morski list

II, IV (ES)

957

747,5

78,1

95,7

1 165

1 261

 

DEU

WHB/571214

Sinji mol

V, VI, VII, XII, XIV

41 847

20 173,8

48,0

2 167,4

 

 

 

DEU

WHB/8ABDE.

Sinji mol

VIIIa, b, d, e

2 000

 

0,0

200

 

 

 

DEU

WHB/1X14

Sinji mol

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (ES in mednarodne vode)

2 367

20 424

22 791

1X14

DNK

ANF/2AC4-C

Morska spaka

IIa (ES), IV (ES)

590

323

54,7

59

804

863

 

DNK

COD/03AS.

Trska

Kattegat

615

603,1

98,1

11,9

524

536

 

DNK

HKE/2AC4-C

Oslič

IIa (ES), IV (ES)

866

677,2

78,2

86,6

891

978

 

DNK

HKE/3A/BCD

Oslič

IIIa, IIIbcd (ES)

1 171

295,2

25,2

117,1

1 219

1 336

 

DNK

JAX/578/14

Šur

Vb (ES), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

11 109

9 937,3

89,5

1 110,9

12 273

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Škamp

IIa (ES), IV (ES)

1 375

1 293,2

94,1

81,8

1 472

1 554

 

DNK

NEP/3A/BCD

Škamp

IIIa (ES), IIIbcd (ES)

3 454

2 963,8

85,8

345,4

3 800

4 145

 

DNK

SOL/24.

Morski list

II, IV (ES)

895

828,1

92,5

66,9

666

733

 

DNK

SPR/3BCD-C

Sprat

IIIb), c), d) (ES)

59 741

50 664,9

84,8

5 974,1

41 512

47 486

 

DNK

WHB/571214

Sinji mol

V, VI, VII, XII in XIV

11 403

9 885,2

86,7

1 140,3

52 529

53 669

1X14

ESP

WHB/571214

Sinji mol

V, VI, VII, XII, XIV

38 244

8 741,1

22,9

3 824,4

 

 

 

ESP

WHB/8ABDE.

Sinji mol

VIIIa, b, d, e

24 404

559,1

2,3

2 440,4

 

 

 

ESP

WHB/1X14

Sinji mol

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (ES in mednarodne vode)

6 264,8

44 533

50 798

1X14

ESP

WHB/8C3411

Sinji mol

VIIIc, IX, X, CESAF 34.1.1 (ES)

107 382

40 652,1

37,9

10 738,2

46 795

57 533

 

ESP

NEP/5BC6.

Škamp

Vb (ES), VI

56

17,7

31,6

5,6

36

42

 

ESP

NEP/07.

Škamp

VII

881

828,9

94,1

52,1

1 290

1 342

 

ESP

NEP/8ABDE.

Škamp

VIIIa, b, d, e

13

3,5

26,9

1,3

242

243

 

ESP

NEP/08C.

Škamp

VIIIc

140

82,1

58,6

14

140

154

 

ESP

NEP/9/3411

Škamp

IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

135

51,6

38,2

13,5

122

136

 

ESP

LEZ/07.

Krilati rombi

VII

7 493

6 012,1

80,2

749,3

5 490

6 239

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Krilati rombi

VIIIa, b, d, e

1 359

717

52,8

135,9

1 176

1 312

 

ESP

LEZ/8C3411

Krilati rombi

VIIIc, IX, X

1 276

1 025

80,3

127,6

1 171

1 299

 

ESP

ANF/561214

Morska spaka

Vb (ES), VI, XII, XIV

119

116,9

98,2

2,1

180

182

 

FRA

ANF/2AC4-C

Morska spaka

IIa, IV

27

5,2

19,3

2,7

75

78

 

FRA

ANF/561214

Morska spaka

Vb (ES), VI, XII, XIV

2 073

1 307,1

63,1

207,3

2 073

2 280

 

FRA

ANF/07.

Morska spaka

VII

14 137

12 755

90,2

1 382

15 688

17 070

 

FRA

COD/561214

Trska

Vb (ES), VI, XII, XIV

114

105,6

92,6

8,4

97

105

 

FRA

COD/07A.

Trska

VIIa

79

33,5

42,4

7,9

67

75

 

FRA

COD/7X7A34

Trska

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

4 554

2 677,8

58,8

455,4

4 053

4 508

 

FRA

HAD/5BC6A.

Vahnja

Vb (ES), VIa

839

314,1

37,4

83,9

862

946

 

FRA

HER/5B6ANB

Sled

Vb, VIaN (ES), VIb

623

598

96,0

25

705

730

 

FRA

HER/7G-K.

Sled

VIIg, h, j, k

805

795,6

98,8

9,4

682

691

 

FRA

HKE/2AC4-C

Oslič

IIa (ES), IV (ES)

158

156,2

98,9

1,8

197

199

 

FRA

HKE/571214

Oslič

Vb (ES), VI, VII, XII, XIV

7 783

6 483,3

83,3

778,3

11 206

11 984

 

FRA

HKE/8ABDE.

Oslič

VIIIa, b, d, e

9 560

6 055,2

63,3

956

11 345

12 301

 

FRA

HKE/8C3411

Oslič

VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (ES)

342

276,5

80,8

34,2

409

443

 

FRA

JAX/578/14

Šur

Vb (ES), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

14 010

12 877,1

91,9

1 132,9

6 482

7 615

 

FRA

LEZ/07

Krilati rombi

VII

5 932

2 332,9

39,3

593,2

6 663

7 256

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Krilati rombi

VIIIa, b, d, e

1 093

577,9

52,9

109,3

949

1 058

 

FRA

LEZ/8C3411

Krilati rombi

VIIIc, IX, X

44

16,3

37,0

4,4

59

63

 

FRA

NEP/5BC6.

Škamp

Vb (ES), VI

73

3,8

5,2

7,3

143

150

 

FRA

NEP/07.

Škamp

VII

4 753

3 011,2

63,4

475,3

5 228

5 703

 

FRA

NEP/08C.

Škamp

VIIIc

22

19,4

88,2

2,2

6

8

 

FRA

PLE/07A.

Morska plošča

VIIa

18

9,1

50,6

1,8

18

20

 

FRA

PLE/7DE.

Morska plošča

VIId, e

2 809

1 960,7

69,8

280,9

2 810

3 091

 

FRA

PLE/7FG.

Morska plošča

VIIf, g

132

123

93,2

9

213

222

 

FRA

POK/561214

Saj

Vb (ES), VI, XII, XIV

11 188

4 381,1

39,2

1 118,8

7 930

9 049

 

FRA

SOL/24.

Morski list

II, IV (ES)

678

593,1

87,5

67,8

291

359

 

FRA

SOL/07A.

Morski list

VIIa

6

3,1

51,7

0,6

6

7

 

FRA

SOL/07D.

Morski list

VIId

3 387

1 972

58,2

338,7

3 080

3 419

 

FRA

SOL/07E.

Morski list

VIIe

326

305,6

93,7

20,4

354

374

 

FRA

SOL/7FG.

Morski list

VIIf, g

95

89,6

94,3

5,4

59

64

 

FRA

WHB/571214

Sinji mol

V, VI, VII, XII, XIV

49 809

6 152,2

12,4

4 980,9

 

 

 

FRA

WHB/8ABDE.

Sinji mol

VIIIa, b, d, e

18 936

387,3

2,0

1 893,6

 

 

 

FRA

WHB/1X14

Sinji mol

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (ES in mednarodne vode)

6 874,5

36 556

43 431

1X14

FRA

WHG/561214

Sinji mol

Vb (ES), VI, XII, XIV

185

7

3,8

18,5

166

185

 

FRA

WHG/07A.

Mol

VIIa

18

15,3

85,0

1,8

15

17

 

FRA

WHG/7X7A.

Mol

VIIb–k

14 470

10 344

71,5

1 447

11 964

13 411

 

GBR

ANF/2AC4-C

Morska spaka

IIa, IV

8 950

7 899,3

88,3

895

8 392

9 287

 

GBR

ANF/561214

Morska spaka

Vb (ES), VI, XII, XIV

1 865

1 505,1

80,7

186,5

1 442

1 629

 

GBR

ANF/07.

Morska spaka

VII

4 992

3 756,2

75,2

499,2

4 757

5 256

 

GBR

COD/561214

Trska

Vb (ES), VI, XII, XIV

486

392,4

80,7

48,6

368

417

 

GBR

COD/07A.

Trska

VIIa

819

595,2

72,7

81,9

527

609

 

GBR

COD/7X7A34

Trska

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

532

488,1

91,7

43,9

439

483

 

GBR

HAD/5BC6A.

Vahnja

Vb (ES), VIa

6 567

2 766,4

42,1

656,7

6 294

6 951

 

GBR

HER/07A/MM

Sled

VIIa

3 640

3 522,1

96,8

117,9

3 550

3 668

 

GBR

HER/7G-K.

Sled

VIIg, h, j, k

18

0,6

3,3

1,8

14

16

 

GBR

HKE/2AC4-C

Oslič

IIa (ES), IV (ES)

262

248,5

94,8

13,5

278

292

 

GBR

HKE/571214

Oslič

Vb (ES), VI, VII, XII, XIV

3 896

2 980

76,5

389,6

4 424

4 814

 

GBR

JAX/578/14

Šur

Vb (ES), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

6 590

6 339,9

96,2

250,1

13 266

13 516

 

GBR

LEZ/07.

Krilati rombi

VII

3 039

1 825,9

60,1

303,9

2 624

2 928

 

GBR

NEP/2AC4-C

Škamp

IIa (ES), IV (ES)

18 124

17 901,9

98,8

222,1

24 380

24 602

 

GBR

NEP/5BC6.

Škamp

Vb (ES), VI

12 379

10 197,7

82,4

1 237,9

17 257

18 495

 

GBR

NEP/07.

Škamp

VII

6 487

5 474,9

84,4

648,7

7 052

7 701

 

GBR

PLE/07A.

Morska plošča

VIIa

590

420,8

71,3

59

485

544

 

GBR

PLE/7DE.

Morska plošča

VIId, e

1 477

1 297,6

87,9

147,7

1 498

1 646

 

GBR

PLE/7FG.

Morska plošča

VIIf, g

69

56,1

81,3

6,9

112

119

 

GBR

POK/561214

Saj

Vb (ES), VI, XII, XIV

4 141

2 002,9

48,4

414,1

3 592

4 006

 

GBR

SOL/24.

Morski list

II, IV (ES)

1 127

975

86,5

112,7

749

862

 

GBR

SOL/07A.

Morski list

VIIa

146

102,4

70,1

14,6

213

228

 

GBR

SOL/07D.

Morski list

VIId

1 170

555

47,4

117

1 100

1 217

 

GBR

SOL/07E.

Morski list

VIIe

511

505

98,8

6

553

559

 

GBR

SOL/7FG.

Morski list

VIIf, g

251

217,8

86,8

25,1

267

292

 

GBR

WHB/571214

Sinji mol

V, VI, VII, XII, XIV

109 678

109 143,2

99,5

534,8

 

 

 

GBR

WHB/8ABDE.

Sinji mol

VIIIa, b, d, e

17 672

0

0,0

1 767,2

 

 

 

GBR

WHB/1X14

Sinji mol

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (ES in mednarodne vode)

2 302

68 161

70 463

1X14

GBR

WHG/561214

Mol

Vb (ES), VI, XII, XIV

917

162

17,7

91,7

780

872

 

GBR

WHG/07A.

Mol

VIIa

199

46,2

23,2

19,9

169

189

 

GBR

WHG/7X7A.

Mol

VIIb–k

2 485

554,5

22,3

248,5

2 140

2 389

 

IRL

ANF/561214

Morska spaka

Vb (ES), VI, XII, XIV

496

407,2

82,1

49,6

469

519

 

IRL

ANF/07.

Morska spaka

VII

2 653

2 584,8

97,4

68,2

2 005

2 073

 

IRL

COD/561214

Trska

Vb (ES), VI, XII, XIV

109

40

36,7

10,9

138

149

 

IRL

COD/07A.

Trska

VIIa

1 116

221,6

19,9

111,6

1 204

1 316

 

IRL

COD/7X7A34

Trska

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

820

819,5

99,9

0,5

818

819

 

IRL

HAD/5BC6A.

Vahnja

Vb (ES), VIa

598

1,4

0,2

59,8

615

675

 

IRL

HER/5B6ANB

Sled

Vb, VIaN (ES), VIb

3 174

2 893

91,1

281

5 036

5 317

 

IRL

HER/6AS7BC

Sled

VIaS, VIIbc

14 000

13 702

97,9

298

14 000

14 298

 

IRL

HER/07A/MM

Sled

VIIa

1 160

1 153,3

99,4

6,7

1 250

1 257

 

IRL

HER/7G-K.

Sled

VIIg, h, j, k

11 236

10 364,1

92,2

871,9

9 549

10 421

 

IRL

HKE/571214

Oslič

Vb (ES), VI, VII, XII, XIV

1 118

1 049,3

93,9

68,7

1 358

1 427

 

IRL

LEZ/07.

Krilati rombi

VII

3 189

2 239,5

70,2

318,9

3 029

3 348

 

IRL

NEP/5BC6.

Škamp

Vb (ES), VI

192

155,2

80,8

19,2

239

258

 

IRL

NEP/07.

Škamp

VII

7 302

7 029,3

96,3

272,7

7 928

8 201

 

IRL

PLE/07A.

Morska plošča

VIIa

371

274,8

74,1

37,1

1 051

1 088

 

IRL

PLE/7FG.

Morska plošča

VIIf, g

92

43,5

47,3

9,2

33

42

 

IRL

POL/561214

Polak

Vb (ES), VI, XII, XIV

79

27,2

34,4

7,9

63

71

 

IRL

SOL/07A.

Morski list

VIIa

92

86,7

94,2

5,3

117

122

 

IRL

SOL/7FG.

Morski list

VIIf, g

36

34,1

94,7

1,9

30

32

 

IRL

WHB/571214

Sinji mol

V, VI, VII, XII, XIV

79 393

70 029,2

88,2

7 939,3

40 677

48 616

1X14

IRL

WHG/561214

Mol

Vb (ES), VI, XII, XIV

478

179,7

37,6

47,8

406

454

 

IRL

WHG/07A.

Mol

VIIa

286

92,7

32,4

28,6

252

281

 

IRL

WHG/7X7A.

Mol

VIIb–k

6 006

5 767,5

96,0

238,5

5 544

5 783

 

NLD

ANF/2AC4-C

Morska spaka

IIa, IV

160

21,6

13,5

16

276

292

 

NLD

ANF/07.

Morska spaka

VII

19

16

84,2

1,9

317

319

 

NLD

COD/7X7A34

Trska

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

28

11,4

40,7

2,8

34

37

 

NLD

HER/7G-K.

Sled

VIIghjk

813

798,2

98,2

14,8

682

697

 

NLD

HKE/2AC4-C

Oslič

IIa (ES), IV (ES)

50

38,2

76,4

5

51

56

 

NLD

HKE/8ABDE.

Oslič

VIIIa, b, d, e

14

0,2

1,4

1,4

15

16

 

NLD

JAX/578/14

Šur

Vb (ES), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

47 853

42 210,1

88,2

4 785,3

46 801

51 586

 

NLD

NEP/2AC4-C

Škamp

IIa (ES), IV (ES)

1 035

1 016,2

98,2

18,8

758

777

 

NLD

SOL/24.

Morski list

II, IV (ES)

13 578

10 883,7

80,2

1 357,8

13 143

14 501

 

NLD

SOL/3A/BCD

Morski list

IIIa, IIIbcd (ES)

30

10

33,3

3

73

76

 

NLD

WHB/571214

Sinji mol

V, VI, VII, XII, XIV

143 216

123 262,8

86,1

14 321,6

64 053

78 375

1X14

NLD

WHG/7X7A.

Mol

VIIb–k

206

187,8

91,2

18,2

97

115

 


PRILOGA II

ODBITKI ZA KVOTE ZA LETO 2006

Država

Vrsta

Območje

Ime vrste

Ime območja

Prilagoj. kv. za leto 2005

Meja

Skupaj prilag. kv. za 2005

Ulov 2005

%

Odbitki

Začetna kv. 2006

Nova kv. 2006

DEU

COD

1/2B.

Trska

I, IIb

2 712

0

2 712

2 716,6

100,2

–4,6

3 023

3 018

DEU

HER

03A.

Sled

IIIa

751

0

751

759,2

101,1

–8,2

545

537

DEU

LIN

04-N.

Leng

IV (vode Skupnosti in mednarodne vode)

25

0

25

25,9

103,6

–0,9

25

24

DEU

MAC

2CX14-

Skuša

II (vode izven Skupnosti), Vb (vode Skupnosti), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

10 754

3 866

14 620

14 636,7

100,1

–16,7

14 369

14 352

DNK

NEP

04-N.

Škampi

IV (norveške vode)

989

0

989

1 036,9

104,8

–47,9

1 230

1 182

DNK

SOL

3A/BCD

Morski list

IIIa, IIIb, c, d (vode Skupnosti)

803

0

803

813,3

101,3

–10,3

755

745

ESP

ANF

07.

Morska spaka

VII

1 952

92

2 044

2 047,6

100,2

–3,6

971

967

ESP

BLI

67-

Modri leng

VI, VII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

124

0

124

178,6

144,0

–54,6

104

49

FRA

ANF

8ABDE.

Morska spaka

VIIIa, b, d, e

5 199

0

5 199

5 334,8

102,6

– 135,8

6 325

6 189

FRA

ANF

8C3411

Morska spaka

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (vode Skupnosti))

32

0

32

123,7

386,6

–91,7

2

0

FRA

BSF

56712-

Črni morski meč

V, VI, VII, XII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

2 497

0

2 497

2 634,4

105,5

– 137,4

2 433

2 296

FRA

GFB

89-

Tabinje

VIII, IX (vode Skupnosti in mednarodne vode)

35

0

35

38,8

110,9

–3,8

15

11

FRA

MAC

2A34.

Skuša

II (vode Skupnosti), IIIa, IIIb, c, d (vode Skupnosti), IV

467

262

729

1 022,3

140,2

– 293,3

483

190

FRA

NEP

8ABDE.

Škampi

VIIIa, b, d, e

3 082

0

3 082

3 621,5

117,5

– 539,5

3 788

3 249

FRA

SOL

8AB.

Morski list

VIIIa, b

3 816

0

3 816

3 918,4

102,7

– 102,4

3 722

3 620

GBR

HER

4AB.

Sled

IV severno od 53° 30′ N

94 942

0

94 942

97 102,1

102,3

–2 160,1

63 333

61 173

GBR

HER

5B6ANB

Sled

Vb, VIaN (vode Skupnosti), Vib

17 788

0

17 788

17 960,6

101,0

– 172,6

20 145

19 972

GBR

MAC

2A34.

Skuša

II (vode Skupnosti), IIIa, IIIb, c, d (vode Skupnosti), IV

609

37 363

37 972

38 019,9

100,1

–47,9

451

403

GBR

MAC

2CX14-

Skuša

II (vode izven Skupnosti), Vb (vode Skupnosti), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

92 101

0

128 751

157 308

122,2

–28 557

131 713

103 156

IRL

JAX

578/14

Suri

Vb(1), VI, VII, VIIIa), b), d), e), XII, XIV

33 542

0

33 542

35 019,6

104,4

–1 477,6

31 934

30 456

IRL

MAC

2CX14-

Skuša

II (vode izven Skupnosti), Vb (vode Skupnosti), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

31 931

0

45 849

52 426,8

114,3

–6 577,8

47 894

41 316

NLD

T/B

2AC4-C

Romb in gladki romb

IIa (vode Skupnosti), IV (vode Skupnosti)

2 497

0

2 497

2 590,7

103,8

–93,7

2 401

2 307

POL

HER

3BC+24

Sled

Podobmočja 22–24

5 985

0

5 985

6 273,6

104,8

– 288,6

6 181

5 892

PRT

ANF

8C4311

Morska spaka

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (vode Skupnosti))

334

0

334

348,3

104,3

–14,3

324

310

PRT

COD

1N2AB.

Trska

I, II (norveške vode)

2 628

0

2 628

2 629,7

100,1

–1,7

2 550

2 548

PRT

HKE

8C3411

Oslič

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (vode Skupnosti)

1 867

0

1 867

1 943,7

104,1

–76,7

1 989

1 912


Top