EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0711

Uredba Sveta (ES) št. 711/2006 z dne 20. marca 2006 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko Skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji, o spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

OJ L 124, 11.5.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M , 25.10.2006, p. 40–46 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 046 P. 23 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 046 P. 23 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 010 P. 286 - 292

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/711/oj

11.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/1


UREDBA SVETA (ES) št. 711/2006

z dne 20. marca 2006

o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko Skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji, o spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 (1) je uvedla nomenklaturo blaga, v nadaljevanju „kombinirana nomenklatura“, in določila konvencionalne stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

Svet je s Sklepom 2006/333/ES z dne 20. marca 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji (2) o odobril, v imenu Skupnosti, navedeni sporazum z namenom zaključiti pogajanja, začeta na podlagi člena XXIV.6 GATT 1994.

(3)

Uredbo (EGS) št. 2658/87 bi bilo zato treba spremeniti in dopolniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se spremeni, kakor sledi:

(a)

v delu dva – Seznam carin – se stopnje dajatev spremenijo, kakor je prikazano v točki (a) Priloge k tej uredbi;

(b)

V Prilogi 7 oddelka III dela tri – Tarifne kvote STO, ki jih odprejo pristojni organi Skupnosti – se spremenijo dajatve in dodajo količine glede na pogoje, prikazane v točki (b) Priloge k tej Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka (b) člena 1 se uporablja šest tednov po datumu objave te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. marca 2006

Za Svet

Predsednica

U. PLASSNIK


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 486/2006 (UL L 88, 25.3.2006, str. 1).

(2)  Glej stran 13 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Ne glede na pravila glede razlage kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja proizvodov zgolj okvirno veljavo, saj se ugodnosti v okviru te priloge določijo na podlagi oznak KN, kot so v veljavi ob sprejetju trenutno veljavne uredbe. Kadar so navedene oznake ex KN, se ugodnosti določi s hkratno uporabo oznake KN in ustreznega poimenovanja.

(a)

V Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87, del dva – Seznam carin – so stopnje dajatev naslednje:

Oznaka KN

Poimenovanje

Stopnja dajatve

Tarifna številka 0304 20 58

Zamrznjeni fileti osliča

Pogodbena dajatev 6,1 %

Tarifna številka 0304 20 85

Zamrznjeni fileti aljaškega saja (Theragra chalcogramma)

Pogodbena dajatev 14,2 %

Tarifna številka 0304 90 05

Surimi

Pogodbena dajatev 14,2 %

Tarifna številka 2106 10 80

Beljakovinski koncentrati

Ukinitev 9-odstotne dajatve ad valorem

Tarifna številka 3920 91 00

Polivinil butiral

Pogodbena dajatev 6,1 %

Tarifna številka 7609 00 00

Aluminijaste cevi

Pogodbena dajatev 5,9 %

Tarifna številka 8102 96 00

Molibdenska žica

Pogodbena dajatev 6,1 %

(b)

Priloga 7 – Tarifne kvote STO, ki jih odprejo pristojni organi Skupnosti – Oddelek III, del tri Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87, drugi pogoji so sledeči:

Oznaka KN

Poimenovanje

Drugi pogoji

Tarifne številke 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79

Živo govedo, biki, krave in telice (razen za zakol) naslednjih gorskih pasem: lisaste simmental, schwyz in fribourg

Prilagoditi tarifno kvoto ES (erga omnes) do 711 glav, tarifna stopnja v okviru kvote 4 %

Tarifne številke 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69

Živo govedo, telice in krave (razen za zakol) naslednjih gorskih pasem: sive, rjave, rumene, lisaste simmental in pinzgau

Prilagoditi tarifno kvoto ES (erga omnes) do 710 glav, tarifna stopnja v okviru kvote 6 %

Tarifne številke 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49

Živo govedo mase 300 kg ali manj, namenjeno za pitanje

Prilagoditi tarifno kvoto ES (erga omnes) do 24 070 glav, tarifna stopnja v okviru kvote 16 % + 582 EUR/tono

Tarifne številke 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90

Žive ovce, razen čistokrvnih plemenskih živali

Prilagoditi tarifno kvoto ES do 5 676 glav, tarifna stopnja v okviru kvote 10 %

Tarifne številke 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91

Goveje meso, zamrznjeno; nerazkosane ali razkosane sprednje četrti; brez kosti in užitni klavnični odpadki goveda, zamrznjeni; notranja prepona, mišična in tetivna. Uvoženo meso bo predelano

Dodati 4 003 tone (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifni številki ex 0203 19 55 in ex 0203 29 55

Zamrznjene šunke in ledja brez kosti

Odpreti tarifno kvoto 4 722 ton, dodeljeno Združenim državam, tarifna stopnja v okviru kvote 250 EUR/tono

Tarifni številki ex 0203 19 55, ex 0203 29 55

Zamrznjene šunke in ledja brez kosti

Dodati 1 265 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifni številki 0203 11 10, 0203 21 10

Trupi in polovice domačih prašičev, svežih, ohlajenih ali zamrznjenih

Dodati 67 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifne številke 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59

Kosi domačih prašičev, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni, s ali brez kosti, razen fileja, pripravljeni posamezno

Dodati 35 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifne številke in tarifne stopnje (glej sprotno opombo (1))

Perutnina

Odpreti tarifno kvoto 16 665 ton, dodeljeno Združenim državam

Tarifne številke 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90

Trupi piščancev, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

Dodati 49 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifne številke 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60

Kosi piščancev, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

Dodati 4 070 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 0207 14 10

Kosi kokoši

Dodati 1 605 ton (erga omnes) v tarifno kvoto, tarifna stopnja v okviru kvote 795 EUR/tono

Tarifne številke 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70

Puranje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Dodati 201 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifne številke 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80

Kosi puranov, zamrznjeni

Dodati 2 485 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifni številki ex 0406 10 20, ex 0406 10 80

Sir za pizze

Dodati 60 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifni številki ex 0406 30 10, 0406 90 13

Ementalec

Dodati 38 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifni številki ex 0406 30 10, 0406 90 15

Gruyere, sbrinz

Dodati 213 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 0406 90 01

Sir za predelavo

Dodati 7 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 0406 90 21

Cheddar

Dodati 5 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifne številke ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99

Sveži sir

Dodati 25 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka ex 0701 90 51

Krompir, svež ali ohlajen

Dodati 295 tone (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 0702 00 00

Paradižniki

Odpreti tarifno kvoto 472 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 12 %

Tarifna številka 0706 10 00

Korenje in repa

Dodati 44 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka ex 0707 00 05

Kumare

Dodati 34 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 1001 90 99

Navadna pšenica

Dodati 6 787 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES, tarifna stopnja v okviru kvote 12 EUR/tono

Tarifna številka 1003 00

Ječmen

Dodati 6 215 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES, tarifna stopnja v okviru kvote 16 EUR/tono

Tarifni številki 1005 10 90, 1005 90 00

Koruza

Odpreti tarifno kvoto 242 074 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 0 %

Tarifna številka 1006 10

Neoluščen riž

Izvedeno z Uredbo ES št. 683/2006

Tarifna številka 1006 20

Oluščeni nebrušeni riž

Izvedeno z Uredbo ES št. 683/2006

Tarifna številka 1006 30

Dobro brušen in manj brušen riž

Izvedeno z Uredbo ES št. 683/2006

Tarifna številka 1006 40

Lomljeni riž

Izvedeno z Uredbo ES št. 683/2006

Tarifni številki 1601 00 91, 1601 00 99

Klobase, suhe ali za mazanje, nekuhane

Dodati 2 toni (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifne številke 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50

Konzervirani izdelki iz mesa domačih prašičev

Dodati 61 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 1701 11 10

Surovi sladkor iz sladkornega trsa

Dodati 1 413 ton (erga omnes) v tarifno kvoto, tarifna stopnja v okviru kvote 98 EUR/tono

Tarifna številka 1702 50 00

Fruktoza

Odpreti tarifno kvoto 1 253 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 20 %

Tarifna številka 1806

Čokolada

Odpreti tarifno kvoto 107 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 43 %

Tarifne številke 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20

Pripravki hrane z žitaricami

Odpreti tarifno kvoto 191 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 33 %

Tarifne številke 1902; 1902 20 10 in 1902 20 30 izločene

Testenine

Odpreti tarifno kvoto 532 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 11 %

Tarifne številke (glej opombo (2))

Konzerviran ananas, agrumi, hruške, marelice, češnje in višnje, breskve in jagode

Odpreti tarifno kvoto 2 838 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 20 %. Veljajo obstoječe tarifne stopnje izven kvote ES

Tarifne številke 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29

Sadni sokovi

Odpreti tarifno kvoto 7 044 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 20 %

Tarifna številka 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90

Grozdni sok

Dodati 29 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 2106 90 98

Pripravki hrane

Odpreti tarifno kvoto 921 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru 18 %

Tarifna številka 2303 10 11

Koruzni gluten

Odpreti tarifno kvoto 10 000 ton, tarifna stopnja v okviru kvote 16 %, dodeljeno Združenim državam

Tarifne številke 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70

Hrana za pse in mačke

Odpreti tarifno kvoto 2 058 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 7 %


(1)  

 

0207 11 10 (131 EUR/tono)

 

0207 11 30 (149 EUR/tono)

 

0207 11 90 (162 EUR/tono)

 

0207 12 10 (149 EUR/tono)

 

0207 12 90 (162 EUR/tono)

 

0207 13 10 (512 EUR/tono)

 

0207 13 20 (179 EUR/tono)

 

0207 13 30 (134 EUR/tono)

 

0207 13 40 (93 EUR/tono)

 

0207 13 50 (301 EUR/tono)

 

0207 13 60 (231 EUR/tono)

 

0207 13 70 (504 EUR/tono)

 

0207 14 10 (795 EUR/tono)

 

0207 14 20 (179 EUR/tono)

 

0207 14 30 (134 EUR/tono)

 

0207 14 40 (93 EUR/tono)

 

0207 14 50 (0 %)

 

0207 14 60 (231 EUR/tono)

 

0207 14 70 (0 %)

 

0207 24 10 (170 EUR/tono)

 

0207 24 90 (186 EUR/tono)

 

0207 25 10 (170 EUR/tono)

 

0207 25 90 (186 EUR/tono)

 

0207 26 10 (425 EUR/tono)

 

0207 26 20 (205 EUR/tono)

 

0207 26 30 (134 EUR/tono)

 

0207 26 40 (93 EUR/tono)

 

0207 26 50 (339 EUR/tono)

 

0207 26 60 (127 EUR/tono)

 

0207 26 70 (230 EUR/tono)

 

0207 26 80 (415 EUR/tono)

 

0207 27 10 (0 %)

 

0207 27 20 (0 %)

 

0207 27 30 (134 EUR/tono)

 

0207 27 40 (93 EUR/tono)

 

0207 27 50 (339 EUR/tono)

 

0207 27 60 (127 EUR/tono)

 

0207 27 70 (230 EUR/tono)

 

0207 27 80 (0 %)

(2)  

 

2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/neto

 

2008 20 19: 25,6

 

2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/neto

 

2008 20 39: 25,6

 

2008 20 71: 20,8

 

2008 30 11: 25,6

 

2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 30 31: 24

 

2008 30 39: 25,6

 

2008 30 79: 20,8

 

2008 40 11: 25,6

 

2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 40 21: 24

 

2008 40 29: 25,6

 

2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 40 39: 25,6

 

2008 50 11: 25,6

 

2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 50 31: 24

 

2008 50 39: 25,6

 

2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 50 59: 25,6

 

2008 50 71: 20,8

 

2008 60 11: 25,6

 

2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 60 31: 24

 

2008 60 39: 25,6

 

2008 60 60: 20,8

 

2008 70 11: 25,6

 

2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 70 31: 24

 

2008 70 39: 25,6

 

2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 70 59: 25,6

 

2008 80 11: 25,6

 

2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 80 31: 24

 

2008 80 39: 25,6

 

2008 80 70: 20,8


Top