Help Print this page 

Document 32006R0642

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 642/2006 z dne 27. aprila 2006 o določitvi količin obveznosti dobave za uvoz trstnega sladkorja v skladu z AKP Protokolom in Sporazumom z Indijo za obdobje dobave 2006/2007
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
OJ L 115, 28.4.2006, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 200 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 200 - 201

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/642/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 27/04/2006
  • Date of effect: 28/04/2006; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 11/12/2010; zastarelo glej JO C 336/2010 P 1
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

28.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 642/2006

z dne 27. aprila 2006

o določitvi količin obveznosti dobave za uvoz trstnega sladkorja v skladu z AKP Protokolom in Sporazumom z Indijo za obdobje dobave 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1159/2003 z dne 30. junija 2003 o podrobnih pravilih uporabe za uvoz trstnega sladkorja v okviru določenih carinskih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006 in o spremembi uredb (ES) št. 1464/95 in (ES) št. 779/96 (2), in zlasti člena 9(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 1159/2003 določa podrobna pravila o določanju obveznosti dobave z dajatvijo nič za proizvode z oznako KN 1701, izražene v enakovredni količini belega sladkorja, za uvoze iz držav podpisnic AKP Protokola in Sporazuma z Indijo.

(2)

Z uporabo členov 3 in 7 AKP Protokola, členov 3 in 7 Sporazuma z Indijo ter členov 11 in 12 Uredbe (ES) št. 1159/2003 je Komisija določila obveznosti dobave za obdobje dobave 2006/2007 in za vsako državo izvoznico, upoštevajoč, na osnovi trenutno razpoložljivih podatkov, razliko med količinami obveznosti dobave in količinami, ki so bile v času preteklih obdobij dostave dejansko uvožene.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine obveznosti dobave za uvoz iz držav podpisnic AKP Protokola in Sporazuma z Indijo, proizvodov z oznako KN 1701, izraženih v enakovredni količini belega sladkorja, za obdobje dobave 2006/2007 in za vsako zadevno državo izvoznico, so določene v prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 162, 1.7.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 568/2005 (UL L 97, 15.4.2005, str. 9).


PRILOGA

Količine obveznosti dobave za uvoz preferenčnega sladkorja iz držav podpisnic AKP Protokola in Sporazuma z Indijo za obdobje dobave 2006/2007, izražene v tonah v enakovredni količini belega sladkorja:

Države podpisnice AKP Protokola in Sporazuma z Indijo

Obveznosti dobave 2006/2007

Barbados

32 097,40

Belize

40 348,80

Kongo

10 186,10

Fidži

165 348,30

Gvajana

159 410,10

Indija

10 000,00

Slonokoščena obala

10 186,10

Jamajka

118 696,00

Kenija

5 000,00

Madagaskar

13 324,40

Malavi

20 824,40

Mauritius

491 030,50

Mozambik

6 000,00

Saint Kitts in Nevis

15 590,90

Surinam

0,00

Svazi

117 844,50

Tanzanija

10 186,10

Trinidad in Tobago

47 717,60

Uganda

0,00

Zambija

7 215,00

Zimbabve

30 224,80

Skupaj

1 311 231,00


Top