EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0620

Uredba Komisije (ES) št. 620/2006 z dne 20. aprila 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v četrtletju od 1. junija do 31. avgusta 2006

OJ L 108, 21.4.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/620/oj

21.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 620/2006

z dne 20. aprila 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v četrtletju od 1. junija do 31. avgusta 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1870/2005 z dne 16. novembra 2005 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav (2), in zlasti člena 10(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine, za katere so tradicionalni in novi uvozniki med 3. in 7. aprilom 2006 vložili zahtevke za izdajo dovoljenj v skladu s členom 8(3) Uredbe (ES) št. 1870/2005, presegajo količine, razpoložljive za proizvode s poreklom iz Kitajske in vseh tretjih držav, razen Kitajske in Argentine.

(2)

Treba je predvideti, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za izdajo dovoljenj, poslanih Komisiji do 18. aprila 2006, in določiti roke, do katerih je treba začasno prekiniti izdajo dovoljenj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevkom za izdajo uvoznih dovoljenj, ki so bili vloženi v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 1870/2005 med 3. in 7. aprilom 2006 ter poslani Komisiji do 18. aprila 2006, se ugodi v višini odstotka zaprošenih količin, določenih v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Za vsako zadevno kategorijo uvoznika in poreklo se zavrnejo zahtevki za uvozna dovoljenja iz člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1870/2005, ki se nanašajo na četrtletje od 1. junija do 31. avgusta 2006 in so bili vloženi po 7. aprilu 2006, vendar pred datumom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. aprila 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 300, 17.11.2005, str. 19.


PRILOGA I

Poreklo proizvoda

Odstotek dodeljenih količin

Kitajska

Tretje države, razen Kitajske in Argentine

Argentina

tradicionalni uvozniki

(člen 3(1) in (3)(a) Uredbe (ES) št. 1870/2005)

13,452 %

100 %

X

novi uvozniki

(člen 3(2) in (3)(b) Uredbe (ES) št. 1870/2005)

1,005 %

X

„X“

:

Nobene kvote za to poreklo v zadevnem četrtletju.

„—“

:

Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.


PRILOGA II

Poreklo proizvoda

Datumi

Kitajska

Tretje države, razen Kitajske in Argentine

Argentina

tradicionalni uvozniki

(člen 3(1) in (3)(a) Uredbe (ES) št. 1870/2005)

31.8.2006

31.8.2006

novi uvozniki

(člen 3(2) in (3)(b) Uredbe (ES) št. 1870/2005)

31.8.2006

31.8.2006


Top