Help Print this page 

Document 32006R0270

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 270/2006 z dne 16. februarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

OJ L 47, 17.2.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/270/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 16/02/2006
  • Date of effect: 17/02/2006; začetek veljavnosti glej člen 2
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

17.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 47/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 270/2006

z dne 16. februarja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. februarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 16. februarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

86,7

204

48,2

212

83,5

624

111,0

999

82,4

0707 00 05

052

122,5

204

101,3

628

139,2

999

121,0

0709 10 00

220

66,1

624

95,8

999

81,0

0709 90 70

052

144,3

204

66,9

999

105,6

0805 10 20

052

47,9

204

49,7

212

38,6

220

43,6

624

59,6

999

47,9

0805 20 10

204

97,2

999

97,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

58,0

204

118,6

220

80,3

464

127,4

624

73,8

999

91,6

0805 50 10

052

50,9

220

44,2

999

47,6

0808 10 80

400

121,7

404

102,3

528

80,3

720

77,6

999

95,5

0808 20 50

388

88,0

400

105,0

512

67,9

528

79,8

720

63,0

999

80,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


Top