Help Print this page 

Document 32006R0260

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 260/2006 z dne 15. februarja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1573/2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za ponovno prodajo rži iz zalog nemške intervencijske agencije, namenjeno za predelavo v bioetanol in uporabo bioetanola za proizvodnjo biogoriv v Skupnosti
  • No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009
OJ L 46, 16.2.2006, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/260/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 15/02/2006
  • Date of effect: 19/02/2006; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 06/02/2009; glej 32005R1573
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

16.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 260/2006

z dne 15. februarja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1573/2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za ponovno prodajo rži iz zalog nemške intervencijske agencije, namenjeno za predelavo v bioetanol in uporabo bioetanola za proizvodnjo biogoriv v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za uporabo bioetanola, pridobljenega iz rži v okviru javnega razpisa, odprtega z Uredbo Komisije (ES) št. 1573/2005 (2) za končno proizvodnjo biogoriv, je potrebno posredovanje različnih izvajalcev gospodarskih dejavnosti in prevoz bioetanola do industrijskih obratov, ki so zadolženi za dodajanje bioetanola k ostalim gorivom.

(2)

Ob upoštevanju uporabljenih gospodarskih krogotokov, ki zahtevajo prevoz bioetanola, je nujno določiti možnost skladiščenja bioetanola pri posrednikih, pri čemer se bioetanol zmeša z enakimi proizvodi, ki niso pridobljeni v okviru zadevnega javnega razpisa. Vendar pa je treba ohraniti sledljivost količinskih tokov, pridobljenih v okviru javnega razpisa.

(3)

Uredbo (ES) št. 1573/2005 je zato treba spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 8 Uredbe (ES) št. 1573/2005 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Z odstopanjem od člena 7(1)(a) Uredbe (EGS) št. 3002/92 se dokaz o pravilni uporabi rži predloži, ko se jo uskladišči v predelovalnem podjetju v bioetanol, se izvrši predelavo rži v bioetanol in proizvajalec biogoriva dokaže predelavo tega bioetanola v biogorivo. Dokazilo o predelavi v biogorivo se zagotovi z evidenco blaga, ki jo vodijo različne strani, in predložitvijo dokazilnih dokumentov o gibanju proizvodov. V teh pogojih se lahko pri vmesnem skladiščenju bioetanol zmeša z ostalimi bioetanoli.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 253, 29.9.2005, str. 6.


Top