Help Print this page 

Document 32006R0241

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 241/2006 z dne 10. februarja 2006 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1004/2001 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
  • In force
OJ L 40, 11.2.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 564–565 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 020 P. 29 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 020 P. 29 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 197 - 198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/241/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 10/02/2006
  • Date of effect: 03/03/2006; začetek veljavnosti glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 241/2006

z dne 10. februarja 2006

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1004/2001 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87, z dne 23. julija 1987, o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1), in zlasti člena 9(1)(a) uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Posledica uvrstitve barvnega plazma zaslona z namestitvenimi disketami v Uredbo Komisije (ES) št. 1004/2001, z dne 22. maja 2001, o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (2) je uvrstitev barvnega plazma zaslona pod oznako KN 8528 21 90 in namestitvenih disket pod oznako KN 8524 91 00. Glede na to, da je 1. januarja 2002 začela veljati spremenjena opomba 6 k poglavju 85 kombinirane nomenklature in ker se je Odbor HS oktobra 2004 strinjal z razlago te opombe, uredba (ES) št. 1004/2001 velja za nepravilno.

(2)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 1004/2001 ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Drugi del tabele iz Priloge Uredbe (ES) št. 1004/2001, se zamenja z besedilom iz Priloge te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2175/2005 (UL L 347, 30.12.2005, str. 9).

(2)  UL L 140, 24.5.2001, str. 8.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek, pripravljen za prodajo na drobno obsega barvni zaslon , kabelske spojke, napajalni kabel, daljinski upravljalec (ki deluje na dve bateriji), navodila za uporabo in namestitvene diskete.

Zaslon je plazemski z diagonalno izmero 105,6 cm (42″), zunanjih dimenzij 103,5 (Š) × 64 (V) × 15 (G) cm, resolucije 852 × 480 točk in vgrajenima zvočnikoma. Ima naslednje vmesnike:

3 vhodne video konektorje (sestavljeni video signal),

vhodni konektor za prenos podatkov (VGA-SVGA),

vhodni avdio konektor, in

kontrolni konektor.

Različni vhodi omogočajo, da se na zaslonu barvno prikazujejo podatki iz stroja za avtomatsko obdelavo podatkov ter posamične ali gibljive slike iz naprave za snemanje ali reprodukcijo, DVD-naprave, video kamere itd.

8528 21 90

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8528, 8528 21 in 8528 21 90.

Bistven značaj daje izdelku zaslon.

Izdelek se ne more uvrstiti pod podštevilko 8471 60 zaradi zmožnosti reproduciranja barvne slike iz sestavljenega video signala (gl. pojasnjevalne opombe HS za tarifno številko 8471, točka (I)(D)(1)).

Izdelek se tudi ne more uvrstiti pod tarifno številko, saj njegova funkcija ni zagotavljanje vizualne indikacije za vizualno signalizacijo (gl. pojasnjevalne opombe HS za tarifno številko 8531, točka (D)).


Top