Help Print this page 

Document 32006R0209

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 209/2006 z dne 7. februarja 2006 o spremembi uredb (ES) št. 809/2003 in (ES) št. 810/2003 v zvezi s podaljšanjem veljavnosti prehodnih ukrepov za obrate za kompostiranje in pridobivanje bioplina na podlagi Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
OJ L 36, 8.2.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/209/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, češčina, danščina, nemščina, estonščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina, finščina, švedščina, islandščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 07/02/2006
  • Date of effect: 11/02/2006; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/2006; glej 32003R0809 in <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/AUTO/?uri=CELEX:32003R0810>>32003R0810&&
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: velja za EGP, razširjeno na EGP z 22007D0135
Relationship between documents
Text

8.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 209/2006

z dne 7. februarja 2006

o spremembi uredb (ES) št. 809/2003 in (ES) št. 810/2003 v zvezi s podaljšanjem veljavnosti prehodnih ukrepov za obrate za kompostiranje in pridobivanje bioplina na podlagi Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (1), in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1774/2002 določa zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Zaradi strogosti navedenih pravil so bili odobreni prehodni ukrepi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 809/2003 z dne 12. maja 2003 o prehodnih ukrepih po Uredbi (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede standardov predelave snovi kategorije 3 in gnoja, ki se uporablja v obratih za kompostiranje (2), določa nekatere prehodne ukrepe, ki dajejo gospodarski panogi čas do 31. decembra 2005, da prilagodi in razvije alternativne standarde predelave snovi kategorije 3 in gnoja v obratih za kompostiranje.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 810/2003 z dne 12. maja 2003 o prehodnih ukrepih po Uredbi (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede standardov predelave snovi kategorije 3 in gnoja v obratih za pridobivanje bioplina (3), določa nekatere prehodne ukrepe, ki dajejo gospodarski panogi čas do 31. decembra 2005, da prilagodi in razvije alternativne standarde predelave za snovi kategorije 3 in gnoja za pridobivanje bioplina.

(4)

Parametri, ki se uvedejo na podlagi mnenja Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) z dne 7. septembra 2005, se razlikujejo od standardov predelave, ki ji države članice v skladu z uredbama (ES) št. 809/2003 in (ES) št. 810/2003 lahko odobrijo do 31. decembra 2005. Države članice bodo potrebovale tudi nekaj časa za izvajanje novega postopka potrjevanja, določenega v Uredbi Komisije (ES) št. 208/2006 z dne 7. februarja 2006 o spremembi prilog VI in VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede standardov predelave obratov za pridobivanje bioplina in kompostiranje in zahtev za hlevski gnoj (4).

(5)

Prehodne ukrepe, določene v uredbah (ES) št. 809/2003 in (ES) št. 810/2003, je treba zato podaljšati za nadaljnje obdobje, ki bo državam članicam omogočilo, da nosilcem dejavnosti dovolijo nadaljnjo uporabo nacionalnih pravil za standarde predelave snovi kategorije 3 in gnoja v obratih za kompostiranje in za pridobivanje bioplina.

(6)

Uredbi (ES) št. 809/2003 in (ES) št. 810/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 1(1), členu 3(2) in členu 4 Uredbe (ES) št. 809/2003 se datum „31. december 2005“ nadomesti z datumom „31. december 2006“.

Člen 2

V členu 1(1), členu 3(2) in členu 4 Uredbe (ES) št. 810/2003 se datum „31. december 2005“ nadomesti z datumom „31. december 2006“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. februarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 416/2005 (UL L 66, 12.3.2005, str. 10).

(2)  UL L 117, 13.5.2003, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 12/2005 (UL L 5, 7.1.2005, str. 3).

(3)  UL L 117, 13.5.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 12/2005.

(4)  Glej stran 25 tega Uradnega lista.


Top