Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0098

Direktiva Sveta 2006/98/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju obdavčitve zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

OJ L 363, 20.12.2006, p. 129–136 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 757–764 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 238 - 245

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/98/oj

20.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 363/129


DIREKTIVA SVETA 2006/98/ES

z dne 20. novembra 2006

o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju obdavčitve zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije (1) in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 56 Akta o pristopu, kadar je treba akte institucij, ki ostanejo veljavni po 1. januarju 2007, zaradi pristopa prilagoditi, Akt o pristopu ali njegove priloge pa potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, mora potrebne akte sprejeti Svet, razen če je izvirni akt sprejela Komisija.

(2)

Sklepna listina konference, na kateri je bila sestavljena Pogodba o pristopu, je pokazala, da so visoke pogodbenice dosegle politično soglasje o nizu prilagoditev aktov, ki so jih institucije sprejele zaradi pristopa, ter povabile Svet in Komisijo, naj sprejmeta te prilagoditve pred pristopom, po potrebi dokončane in posodobljene, da se upošteva razvoj prava Unije.

(3)

Direktive 69/335/EEC (2), 77/388/EEC (3), 77/799/EEC (4), 79/1072/EEC (5), 83/182/EEC (6), 90/434/EEC (7), 90/435/EEC (8), 2003/48/EC (9) in 2003/49/EC (10) je zato treba ustrezno spremeniti —

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktive 69/335/EEC, 77/388/EEC, 77/799/EEC, 79/1072/EEC, 83/182/EEC, 90/434/EEC, 90/435/EEC, 2003/48/EC in 2003/49/EC se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do datuma pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji. Komisiji takoj posredujejo besedila teh predpisov in primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 157, 21.6.2005, str. 18 11

(2)  UL L 249, 3.10.1969, str. 25.

(3)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1.

(4)  UL L 336, 27.12.1977, str. 15.

(5)  UL L 331, 27.12.1979, str. 11.

(6)  UL L 105, 23.4.1983, str. 59.

(7)  UL L 225, 20.8.1990, str. 1.

(8)  UL L 225, 20.8.1990, str. 6.

(9)  UL L 157, 26.6.2003, str. 38.

(10)  UL L 157, 26.6.2003, str. 49.


PRILOGA

OBDAVČITEV

1.

31969 L 0335: Direktiva Sveta 69/335/EGS z dne 17. julija 1969 o posrednih davkih na zbiranje kapitala (UL L 249, 3.10.1969, str. 25), kakor je bila spremenjena z:

11972 B: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva (UL L 73, 27.3.1972, str. 14),

31973 L 0079: Direktivo Sveta 73/79/EGS z dne 9.4.1973 (UL L 103, 18.4.1973, str. 13),

31974 L 0553: Direktivo Sveta 74/553/EGS z dne 7.11.1974 (UL L 303, 13.11.1974, str. 9),

11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

31985 L 0303: Direktivo Sveta 85/303/EGS z dne 10.6.1985 (UL L 156, 15.6.1985, str. 23),

11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (UL L 236, 23.9.2003, str. 33).

V členu 3(1)(a) se doda naslednje:

„Družbe po bolgarski zakonodaji:

‚Акционерно дружество‘

‚Командитно дружество с акции‘

‚Дружество с ограничена отговорност‘;

Družbe po romunski zakonodaji:

‚societăţi în nume colectiv‘

‚societăţi în comandită simplă‘

‚societăţi pe acţiuni‘

‚societăţi în comandită pe acţiuni‘

‚societăţi cu răspundere limitată‘.“

2.

31977 L 0388: Šesta direktiva Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaj držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, 13.6.1977, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 95),

31980 L 0368: Direktivo Sveta 80/368/EGS z dne 26.3.1980 (UL L 90, 3.4.1980, str. 41),

31984 L 0386: Direktivo Sveta 84/386/EGS z dne 31.7.1984 (UL L 208, 3.8.1984, str. 58),

11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 167),

31989 L 0465: Direktivo Sveta 89/465/EGS z dne 18.7.1989 (UL L 226, 3.8.1989, str. 21),

31991 L 0680: Direktivo Sveta 91/680/EGS z dne 16.12.1991 (UL L 376, 31.12.1991, str. 1),

31992 L 0077: Direktivo Sveta 92/77/EGS z dne 19.10.1992 (UL L 316, 31.10.1992, str. 1),

31992 L 0111: Direktivo Sveta 92/111/EGS z dne 14.12.1992 (UL L 384, 30.12.1992, str. 47),

31994 L 0004: Direktivo Sveta 94/4/ES z dne 14.2.1994 (UL L 60, 3.3.1994, str. 14),

31994 L 0005: Direktivo Sveta 94/5/ES z dne 14.2.1994 (UL L 60, 3.3.1994, str. 16),

31994 L 0076: Direktivo Sveta 94/76/ES z dne 22.12.1994 (UL L 365, 31.12.1994, str. 53),

31995 L 0007: Direktivo Sveta 95/7/ES z dne 10.4.1995 (UL L 102, 5.5.1995, str. 18),

31996 L 0042: Direktiva Sveta 96/42/ES z dne 25.6. 1996 (UL L 170, 9.7.1996, str. 34),

31996 L 0095: Direktivo Sveta 96/95/ES z dne 20.12.1996 (UL L 338, 28.12.1996, str. 89),

31998 L 0080: Direktivo Sveta 98/80/ES z dne 12.10.1998 (UL L 281, 17.10.1998, str. 31),

31999 L 0049: Direktivo Sveta 1999/49/ES z dne 25.5.1999 (UL L 139, 2.6.1999, str. 27),

31999 L 0059: Direktivo Sveta 1999/59/ES z dne 17.6.1999 (UL L 162, 26.6.1999, str. 63),

31999 L 0085: Direktivo Sveta 1999/85/ES z dne 22.10.1999 (UL L 277, 28.10.1999, str. 34),

32000 L 0017: Direktivo Sveta 2000/17/ES z dne 30.3.2000 (UL L 84, 5.4.2000, str. 24),

32000 L 0065: Direktivo Sveta 2000/65/ES z dne 17.10.2000 (UL L 269, 21.10.2000, str. 44),

32001 L 0004: Direktivo Sveta 2001/4/ES z dne 19.1.2001 (UL L 22, 24.1.2001, str. 17),

32001 L 0115: Direktiva Sveta 2001/115/ES z dne 20.12.2001 (UL L 15, 17.1.2002, str. 24),

32002 L 0038: Direktivo Sveta 2002/38/ES z dne 7.5.2002 (UL L 128, 15.5.2002, str. 41),

32002 L 0093: Direktivo Sveta 2002/93/ES z dne 3.12.2002 (UL L 331, 7.12.2002, str. 27),

12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (UL L 236, 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0092: Direktivo Sveta 2003/92/ES z dne 7.10.2003 (UL L 260, 11.10.2003, str. 8),

32004 L 0007: Direktivo Sveta 2004/7/ES z dne 20.1.2004 (UL L 27, 30.1.2004, str. 44),

32004 L 0015: Direktivo Sveta 2004/15/ES z dne 10.2.2004 (UL L 52, 21.2.2004, str. 61),

32004 L 0066: Direktivo Sveta 2004/66/ES z dne 26.4.2004 (UL L 168,1.5.2004, str. 35),

32005 L 0092: Direktivo Sveta 2005/92/ES z dne 12.12.2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 19),

32006 L 0018: Direktivo Sveta 2006/18/ES z dne 14.2.2006 (UL L 51, 22.2.2006, str. 12),

(a)

Člen 28m se nadomesti z naslednjim:

„Člen 28m

Menjalni tečaj

Za določitev protivrednosti zneskov, ki so v tem naslovu izraženi v ekujih, v nacionalnih valutah, države članice uporabijo menjalni tečaj z dne 16. decembra 1991. Vendar Bolgarija, Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovenija in Slovaška uporabijo devizni tečaj, veljaven na dan njihovega pristopa.“;

(b)

Naslov NASLOV XVIc se nadomesti z naslednjim:

Prehodni ukrepi, ki se uporabljajo za pristop k Evropski uniji Avstrije, Finske in Švedske 1. januarja 1995, za pristop Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške 1. maja 2004 ter za pristop Bolgarije in Romunije 1. januarja 2007“;

(c)

V členu 28p(1) NASLOV XVIc se druga alinea nadomesti z naslednjim:

„—

‚nove države članice‘ pomeni ozemlje držav članic, ki so s 1. januarjem 1995, s 1. majem 2004 in s 1. januarjem 2007 pristopile k Evropski uniji, kot je opredeljeno za vsako izmed teh držav članic v členu 3 te direktive,“;

(d)

V členu 28p(7) NASLOV XVIc se zadnji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Da je ta pogoj izpolnjen, se šteje v naslednjih primerih:

glede Avstrije, Finske in Švedske, če je bil datum prve uporabe prevoznega sredstva pred 1. januarjem 1987;

glede Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške, če je bil datum prve uporabe pred 1. majem 1996;

glede Bolgarije in Romunije, če je bil datum prve uporabe prevoznega sredstva pred 1. januarjem 1999;

če je znesek dolgovanega davka zaradi uvoza neznaten.“.

3.

31977 L 0799: Direktiva Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposredne obdavčitve in obdavčitve zavarovalnih premij (UL L 336, 27.12.1977, str. 15), kakor je bila spremenjena z:

11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Helenske republike (UL L 291, 19.11.1979, str. 17),

31979 L 1070: Direktivo Sveta 79/1070/EGS z dne 6.12.1979 (UL L 331, 27.12.1979, str. 8),

11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

31992 L 0012: Direktivo Sveta 92/12/EGS z dne 25.2.1992 (UL L 76, 23.3.1992, str. 1),

11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (UL L 236, 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0093: Direktivo Sveta 2003/93/ES z dne 7.10.2003 (UL L 264, 15.10.2003, str. 23),

32004 L 0056: Direktivo Sveta 2004/56/ES z dne 21.4.2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 70),

32004 L 0106: Direktivo Sveta 2004/106/ES z dne 16.11.2004 (UL L 359, 4.12.2004, str. 30).

(a)

V členu 1(3) se doda naslednje:

„v Bolgariji:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

v Romuniji:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren“.

(b)

V členu 1(5) se doda naslednje:

„v Bolgariji:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

v Romuniji:

Ministerul Finanţelor Publice ali pooblaščen predstavnik“.

4.

31979 L 1072: Osma direktiva Sveta 79/1072/EGS z dne 6. decembra 1979 o usklajevanju zakonodaj držav članic o prometnih davkih — postopki za vračilo davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, katerih sedež ni na ozemlju države (UL L 331, 27.12.1979, str. 11), kakor je bila spremenjena z:

11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

31986 L 0560: Trinajsto direktivo Sveta 86/560/EGS z dne 17.11.1986 (UL L 326, 21.11.1986, str. 40),

11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (UL L 236, 23.9.2003, str. 33).

(a)

V Prilogi C se v točki D doda naslednje:

„—

Bolgarija: …………;

Romunija: …………“;

(b)

V točki I Priloge C se v prvem odstavku doda naslednje:

„BGN …

RON …“;

(c)

V točki I Priloge C se v drugem odstavku doda naslednje:

„BGN …

RON …“.

5.

31983 L 0182: Direktiva Sveta 83/182/EGS z dne 28. marca 1983 o davčnih oprostitvah v Skupnosti za nekatera prevozna sredstva, začasno uvožena iz ene države članice v drugo (UL L 105, 23.4.1983, str. 59), kakor je bila spremenjena z:

11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15.11.1985, str. 23),

31991 L 0680: Direktivo Sveta 91/680/EGS z dne 16.12.1991 (UL L 376, 31.12.1991, str. 1),

11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (UL L 236, 23.9.2003, str. 33).

V Prilogi se doda naslednje:

„BOLGARIJA

данък върху превозните средства

ROMUNIJA

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))“.

6.

31990 L 0434: Direktiva Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic (UL L 225, 20.8.1990, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (UL L 236, 23.9.2003, str. 33),

32005 L 0019: Direktivo Sveta 2005/19/ES z dne 17.2.2005 (UL L 58, 4.3.2005, str. 19).

(a)

V členu 3(c) se doda naslednje:

„—

корпоративен данък v Bolgariji,

impozit pe profit v Romuniji“.

(b)

V Prilogi se doda naslednje:

„(aa)

družbe po bolgarskem pravu: ‚събирателното дружество‘, ‚командитното дружество‘, ‚дружеството с ограничена отговорност‘, ‚акционерното дружество‘, ‚командитното дружество с акции‘, ‚кооперации‘, ‚кооперативни съюзи‘, ‚държавни предприятия‘, ki so ustanovljene po bolgarskem pravu in opravljajo gospodarske dejavnosti;“

(ab)

družbe po romunskem pravu: „societăţi pe acţiuni“, „societăţi în comandită pe acţiuni“, „societăţi cu răspundere limitată.“

7.

31990 L 0435: Direktiva Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L 225, 20.8.1990, str. 6), kakor je bila spremenjena z:

11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (UL L 236, 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0123: Direktivo Sveta 2003/123/ES z dne 22.12.2003 (UL L 7, 13.1.2004, str. 41).

(a)

„—

V členu 2(1)(c) se doda naslednje:

корпоративен данък v Bolgariji,

impozit pe profit v Romuniji“;

(b)

Priloga se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

SEZNAM DRUŽB IZ ČLENA 2(1)(A)

(a)

družbe, ustanovljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe (SE) in Direktivo Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolnitvi Statuta evropske družbe glede udeležbe delavcev ter zadruge, ustanovljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (SCE) in Direktivo Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o dopolnitvi statuta evropske zadruge glede udeležbe delavcev;

(b)

družbe v skladu z belgijsko zakonodajo ‚société anonyme‘/‚naamloze vennootschap‘, ‚société en commandite par actions‘/‚commanditaire vennootschap op aandelen‘, ‚société privée à responsabilité limitée‘/‚besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid‘, ‚société coopérative à responsabilité limitée‘/‚coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid‘, ‚société coopérative à responsabilité illimitée‘/ ‚coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid‘, ‚société en nom collectif‘/‚vennootschap onder firma‘, ‚société en commandite simple‘/‚gewone commanditaire vennootschap‘, javna podjetja, ki so prevzela eno od zgoraj navedenih pravnih oblik, ter druge družbe, ustanovljene v skladu z belgijsko zakonodajo, zavezane belgijskemu davku od dobička pravnih oseb;

(c)

družbe v skladu z bolgarsko zakonodajo ‚събирателното дружество‘, ‚командитното дружество‘, ‚дружеството с ограничена отговорност‘, ‚акционерното дружество‘, ‚командитното дружество с акции‘, ‚неперсонифицирано дружество‘, ‚кооперации‘, ‚кооперативни съюзи‘, ‚държавни предприятия‘, ki so ustanovljene v skladu z bolgarsko zakonodajo in opravljajo gospodarske dejavnosti;

(d)

družbe v skladu s češko zakonodajo ‚akciová společnost‘, ‚společnost s ručením omezeným‘;

(e)

družbe v skladu z dansko zakonodajo ‚aktieselskab‘ in ‚anpartsselskab‘. Druge družbe, ki so v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb zavezanke za davek, če je njihov obdavčljivi prihodek izračunan in obdavčen v skladu s splošnimi predpisi davčne zakonodaje, ki veljajo za ‚aktieselskaber‘;

(f)

družbe v skladu z nemško zakonodajo ‚Aktiengesellschaft‘, ‚Kommanditgesellschaft auf Aktien‘, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftung‘, ‚Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit‘, ‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft‘, ‚Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts‘, in druge družbe, ustanovljene v skladu z nemško zakonodajo, ki so zavezanke za davek od dohodka pravnih oseb;

(g)

družbe v skladu z estonsko zakonodajo ‚täisühing‘, ‚usaldusühing‘, ‚osaühing‘, ‚aktsiaselts‘, ‚tulundusühistu‘;

(h)

družbe v skladu z grško zakonodajo ‚ανώνυμη εταιρεία‘, ‚εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)‘ in druge družbe, ustanovljene v skladu z grško zakonodajo, ki so zavezanke za davek od dohodka pravih oseb;

(i)

družbe v skladu s špansko zakonodajo ‚sociedad anónima‘, ‚sociedad comanditaria por acciones‘, ‚sociedad de responsabilidad limitada‘, tista telesa javnega prava, ki delujejo po zasebnem pravu. Druge družbe, ustanovljene v skladu s špansko zakonodajo, ki so zavezanke za davek od dohodka pravnih oseb (‚Impuesto sobre Sociedades‘);

(j)

družbe v skladu s francosko zakonodajo ‚société anonyme‘, ‚société en commandite par actions‘, ‚société à responsabilité limitée‘, ‚sociétés par actions simplifiées‘, ‚sociétés d'assurances mutuelles‘, ‚caisses d'épargne et de prévoyance‘, ‚sociétés civiles‘, ki so samodejno zavezanke za korporacijski davek, ‚coopératives‘, ‚unions de coopératives‘, industrijske in gospodarske ustanove in podjetja ter druge družbe, ustanovljene v skladu s francosko zakonodajo, ki so zavezanke za davek od dohodka pravnih oseb;

(k)

družbe, ustanovljene ali že obstoječe v skladu z irsko zakonodajo, telesa, registrirana v skladu z Industrial and Provident Societies Act, ‚building societies‘, ustanovljene v skladu z Building Societies Acts ter ‚trustee savings banks‘ v smislu Trustee Savings Banks Act iz leta 1989;

(l)

družbe v skladu z italijansko zakonodajo ‚società per azioni‘, ‚società in accomandita per azioni‘, ‚società a responsibilità limitata‘, ‚società cooperative‘, ‚società di mutua assicurazione‘ ter javni in zasebni subjekti, ki opravljajo izključno ali pretežno gospodarske dejavnosti;

(m)

v skladu s ciprsko zakonodajo: ‚εταιρείες‘, kot je opredeljena v predpisih o davku od dohodka;

(n)

družbe v skladu z latvijsko zakonodajo ‚akciju sabiedrība‘, ‚sabiedrība ar ierobežotu atbildību‘;

(o)

družbe, ustanovljene v skladu z litvansko zakonodajo;

(p)

družbe v skladu z luksemburško zakonodajo ‚société anonyme‘, ‚société en commandite par actions‘, ‚société à responsabilité limitée‘, ‚société coopérative‘, ‚société coopérative organisée comme une société anonyme‘, ‚association d'assurances mutuelles‘, ‚association d'épargne-pension‘, ‚entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public‘ in druge družbe, ustanovljene v skladu z luksemburško zakonodajo, ki so zavezanke za luksemburški davek od dohodka pravnih oseb;

(q)

družbe v skladu z madžarsko zakonodajo ‚közkereseti társaság‘, ‚betéti társaság‘, ‚közös vállalat‘, ‚korlátolt felelősségű társaság‘, ‚részvénytársaság‘, ‚egyesülés‘, ‚szövetkezet‘;

(r)

družbe v skladu z malteško zakonodajo ‚Kumpaniji ta‘ Responsabilita ‚Limitata‘, ‚Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet‘;

(s)

družbe v skladu z nizozemsko zakonodajo ‚naamloze vennnootschap‘, ‚besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid‘, ‚Open commanditaire vennootschap‘, ‚Coöperatie‘, ‚onderlinge waarborgmaatschappij‘, ‚Fonds voor gemene rekening‘, ‚vereniging op coöperatieve grondslag‘, ‚vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt‘ in druge družbe, ustanovljene v skladu z nizozemsko zakonodajo, ki so zavezanke za nizozemski davek od dohodka pravnih oseb;

(t)

družbe v skladu z avstrijsko zakonodajo ‚Aktiengesellschaft‘, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftung‘, ‚Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit‘, ‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften‘, ‚Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts‘, ‚Sparkassen‘ in druge družbe, ustanovljene v skladu z avstrijsko zakonodajo, ki so zavezanke za avstrijski davek od dohodka pravnih oseb;

(u)

družbe v skladu s poljsko zakonodajo ‚spółka akcyjna‘, ‚spółka z ograniczoną odpowiedzialnością‘;

(v)

gospodarske družbe ali družbe v skladu s civilnim pravom, ki imajo gospodarsko obliko, zadruge in javna podjetja, ustanovljena v skladu s portugalsko zakonodajo;

(w)

družbe v skladu z romunsko zakonodajo ‚societăţi pe acţiuni‘, ‚societăţi în comandită pe acţiuni‘, ‚societăţi cu răspundere limitată‘;

(x)

družbe v skladu s slovensko zakonodajo ‚delniška družba‘, ‚komanditna družba‘, ‚družba z omejeno odgovornostjo‘;

(y)

družbe v skladu s slovaško zakonodajo ‚akciová spoločnosť‘, ‚spoločnosť s ručením obmedzeným‘, ‚komanditná spoločnosť‘;

(z)

družbe v skladu s finsko zakonodajo ‚osakeyhtiö‘/‚aktiebolag‘, ‚osuuskunta‘/‚andelslag‘,‚säästöpankki‘/‚sparbank‘ in ‚vakuutusyhtiö‘/‚försäkringsbolag‘;

(aa)

družbe v skladu s švedsko zakonodajo ‚aktiebolag‘, ‚försäkringsaktiebolag‘, ‚ekonomiska föreningar‘, ‚sparbanker‘, ‚ömsesidiga försäkringsbolag‘;

(ab)

družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva.“.

8.

32003 L 0048: Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (UL L 157, 26.6.2003, str. 38), kakor je bila spremenjena z:

32004 L 0066: Direktivo Sveta 2004/66/ES z dne 26.4.2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 35),

32004 D 0587: Odločbo Sveta 2004/587/ES z dne 19.7.2004 (UL L 257, 4.8.2004, str. 7).

V Prilogi se med vnosa za Belgijo in Španijo vstavi naslednje:

„Bolgarija

Общините (mestne občine)

Социалноосигурителни фондове (skladi socialnega zavarovanja)“

in med vnosa za Portugalsko in Slovaško:

„Romunija

autorităţile administraţiei publice locale (lokalni organi javne uprave)“.

9.

32003 L 0049: Direktiva Sveta 2003/49/EGS z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (UL L 157, 26.6.2003, str. 49), kakor je bila spremenjena z:

32004 L 0066: Direktivo Sveta 2004/66/ES z dne 26.4.2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 35),

32004 L 0076: Direktivo Sveta 2004/76/ES z dne 29.4.2004 (UL L 157, 30.4.2004, str. 106).

(a)

V členu 3(a)(iii) se doda naslednje:

„—

корпоративен данък v Bolgariji,

impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi v Romuniji“;

(b)

V Prilogi se doda naslednje:

„(aa)

družbe v skladu z bolgarsko zakonodajo ‚събирателното дружество‘, ‚командитното дружество‘, ‚дружеството с ограничена отговорност‘, ‚акционерното дружество‘, ‚командитното дружество с акции‘, ‚кооперации‘, ‚кооперативни съюзи‘, ‚държавни предприятия‘, ki so ustanovljene v skladu z bolgarsko zakonodajo in opravljajo gospodarske dejavnosti;

(ab)

družbe v skladu z romunsko zakonodajo ‚societăţi pe acţiuni‘, ‚societăţi în comandită pe acţiuni‘, ‚societăţi cu răspundere limitată‘.“


Top